successful-predictions

Naplněné předpovědi kreacionistů

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

Tým Answers in Genesis

Z www.answersingenesis.org) přeložil M. H. – 01/2010)

Po mnoho let studovali kreacionisté biblickou zvěst a svět kolem nás, aby porozuměli historii, kterou zaznamenává Boží slovo. Zatímco některé jejich teorie byly odloženy jako nepravdivé s tím, jak se objevovaly nové poznatky, jiné předpovědi byly velmi dobře potvrzeny. Zde je jen několik z těchto předpovědí a testů, které je potvrdily:

Předpověď č. 1: Intenzita planetárního magnetického pole

Je dokázáno, že každá planeta i každý velký měsíc v naší sluneční soustavě (včetně Země) mají – nebo kdysi měly – magnetické pole, které je obklopuje. A již od stvoření Země její pole neustále slábne. Pro tento jev vytvořil Horace Lamb model před sto lety. Mnohem později (v roce 1984) vytvořil kreační fyzik D. Russel Humphreys teorii, která měla vysvětlit sílu magnetických polí Země i ostatních planet.

Ověření: Výsledky měření sondou Voyager 2

 • Kdyby byla Země pouhých dvacet tisíc let stará, vycházelo by v minulosti – s přihlédnutím k současné rychlosti útlumu pole – magnetické pole tak silné, že by znemožňovalo život. Teorie Humphreyho a Lamba mohou určit, jak hodně se může současnou rychlostí zeslabit magnetické pole astronomických objektů za šest tisíc let. Čísla vycházející z Humphreyho teorie nejenže odpovídala v té době známé intenzitě magnetických polí, ale také úspěšně předpověděla výsledky měření magnetických polí Uranu (1986) a Neptunu (1990) provedených sondou Voyager 2. Tyto výsledky nejenže potvrdily kreacionistickou teorii, ale pomohly také potvrdit, že sluneční soustava je tak mladá, jak požaduje Bible (1, 2).

Předpověď č. 2: Radioaktivní rozpad a uvolňování helia

Když se rozpadají radioaktivní prvky (jako např. uran), uvolňují se částice. Z těch se zformují atomy helia, které jsou inertní (jakoby „kluzké“) a odlétají pryč z krystalů, ve kterých vznikly. Kdyby se uran v minulosti rozpadal současnou malou rychlostí miliony a miliardy let, většina helia by se z krystalů již vytratila. Pokud je ale Země velmi mladá a radioaktivní rozpad probíhal v minulosti mnohem rychleji, pak by se dal očekávat nález velkého množství helia v zemských horninách.

Ověření: Vrty v Novém Mexiku

 • Když byla testována hornina z vrtů ve Fenton Hill v Novém Mexiku, bylo v jejích krystalech nalezeno velké množství helia. To naznačuje nejen to, že tyto krystaly jsou pouze několik tisíc let staré, ale také to, že se radioaktivní rozpad musel odehrávat během pouze několika tisíců let, ne miliard, jak by současná rychlost rozpadu vyžadovala. Z toho plyne, že žádné datování na Zemi nemůže být starší než dosvědčuje Bible (3).

Předpověď č. 3: Radiohala v pískovcích

Radiohala jsou důkazem poškození způsobeného rozkladem radioaktivních prvků v horninách. Rozpad uranu také vytváří prvek polonium s krátkým poločasem rozpadu. Geolog Andrew Snelling předpokládal, že kdyby voda proudila skrze horninu v době, kdy v ní docházelo k prudkému rozpadu uranu, polonium by se nacházelo na jiném místě než uran. Pokud je Snellingova teorie správná, mohou geologové očekávat nálezy radiohal polonia všude tam, kde voda následně protékala skálou.

Ověření: Smoky Mountains

 • Když Snelling prověřoval metamorfovaný pískovec ve Smoky Mountains, našel přesně to, co předpověděl. Tato poloniová hala nejenže potvrzují kreacionistickou teorii, ale také naznačují, že mnoho procesů probíhalo v minulosti mnohem rychleji. Radioaktivní rozpad, metamorfóza a ochlazování hornin musely probíhat v minulosti mnohem rychleji, a tak se shodují s biblickým chápáním historie naší planety (4).

Předpověď č. 4: Studená hmota poblíž zemského jádra

Na začátku osmdesátých let dvacátého století rozvinul fyzik John Baumgardner kreacionistickou teorii o rychlém posunu zemské kůry během biblické potopy. Jeho teorie předpokládala, že „studená“ kůra, nacházející se pod předpotopními oceány, mohla klesnout o plných 2900 km do spodní části horkého zemského pláště (pozn. překl.: dokonce již na rozhraní pláště a vnějšího jádra), kde teplota dosahuje asi 4000 °C. Tato kůra by se roztavila, kdyby jí dnešní (pro současnou dobu typickou) rychlostí trvalo miliony let dosáhnout spodní části zemského pláště. Kdyby však klesla rychle před 4350 lety, jak předpokládala Baumgardnerova teorie, bylo by stále ještě možné objevit ve spodní části pláště hromady takových desek, jež by byly chladnější než plášť kolem nich.

Ověření: Objev v zemském plášti

 • Trvalo dalších deset let, než vědci vyvinuli technologii schopnou „vidět“ do spodní části zemského pláště. Když byla tato technologie vynalezena, byla chladnější hmota objevena právě tak, jak to předpovídal Baumgardnerův model. Tato úspěšná předpověď dokazuje, že Baumgardnerův model je správný. Také ukazuje, že se kontinenty značně pohnuly během potopy a že biblická potopa nastala před pouhými několika tisíci lety, jak dosvědčuje Bible (5).

Předpověď č. 5: Přepólování magnetického pole Země

Všechna magnetická pole mají dva odlišné magnetické póly, severní a jižní. Stejně je tomu s geomagnetickým polem. Mnohokrát v minulosti však magnetické pole Země změnilo svůj směr. Při každém přepólování zaměnilo svůj severní pól za jižní. Jak sopečná láva tuhne, zaznamenává směr magnetického pole z tohoto období chladnutí (tzv. termoremanentní magnetizace – pozn. překl.). Zemské horniny tedy zaznamenaly i tyto změny směru magnetického pole (zejména sopečné horniny na dně oceánů – pozn. překl.). V roce 1986 D. Russell Humphreys ukázal, že katastrofický průběh biblické potopy způsobil velice rychlé změny pole. Pokud tomu tak bylo, muselo se pole otočit přibližně každých několik týdnů.

Ověření: Záznam z hory Steens

 • V roce 1988 byl na hoře Steens v Jižním Oregonu nalezen čedičový výlev, který skutečně zaznamenal přepólování geomagnetického pole. Dosud jediné možné vysvětlení tak rychlé inverze spočívá v teorii o narušení magnetického pole mladé Země během globální potopy – jak to tvrdí Bible (6).

Odkazy

 1. Zemské magnetické pole a věk Země (http://www.answersingenesis.org/creation/v13/i4/magnetic.asp)
 2. Neptun: památník stvoření (http://www.answersingenesis.org/creation/v25/i1/neptune.asp)
 3. Radioizotopy a stáří Země (http://www.answersingenesis.org/media/video/ondemand/radioisotopes)
 4. Testování modelu hydrotermálního kapalinného transportu při vzniku radiohala polonia: Pískovec v Thunderhead, pohoří Great Smoky, Tennessee – Severní Karolína (http://www.answersingenesis.org/articles/arj/v1/n1/testing-radiohalos-model)
 5. Katastrofická desková tektonika (http://www.answersingenesis.org/get-answers/topic/plate-tectonics)
 6. Fosilní magnetismus ukazuje na rychlá přepólování magnetického pole Země (http://www.answersingenesis.org/creation/v13/i3/fossil.asp)
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments