theropod

Nález fosilie zamíchal evolucí dinosaurů

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org přeložil M. T. – 02/2011, článek uveřejněn v časopisu ICR)

Nově objevený dinosaurus přiměl vědce, aby opět převyprávěli příběh původu těchto tvorů. Kostra drobného dinosaura rodu Eodromaeus vykopaná v Jižní Americe „vyhodila ze sedla“ tvora považovaného dříve za společného předka všech dinosaurů. „Dějiny“ evoluce vykazují neustálou tendenci vykládat fosilní data podle předem přijaté filozofické koncepce – nikoli vycházet z objektivně posouzených vědeckých závěrů.

Eodromaeus murphi byli velcí asi jako psi a připomínali „plazovité mývaly“, měli ostré zoubky a drápky (1). Paleontolog Paul Sereno z chicagské univerzity nalézá od sklonku 80. let 20. století v Argentině zajímavé fosilie dinosaurů. O nalezišti, údolí zvaném Ischigualasto, se soudilo, že obsahuje fosilie reprezentující některé z nejranějších forem dinosaurů – tvorů, ze kterých se zřejmě vyvinula celá ta plejáda dinosaurů dalších.

Tam také našli roku 1991 Eoraptora, „o němž se někteří vědci domnívali, že jde o společného předka všech dinosaurů“ (1). Eoraptor, který sahal člověku téměř ke kolenům, pocházel prý z „doby, kdy se dinosauři poprvé objevili na Zemi“ (2). Evolucionisté ho občas považovali za předka jedné ze dvou z celkových tří hlavních skupin dinosaurů: ptakopánvých zahrnujících Triceratopse a Hadrosaury; a plazopánvých zahrnujících sauropody jako byl Apatosaurus a teropody jako byl Tyrannosaurus.

Stanovit však jediného tvora jako předka celé široké škály dinosaurů – která zahrnuje Stegosaura podobného tanku i masivního Ultrasaura stejně jako drobného dvounohého Compsognatha – je, jak známo, velmi těžké (3). Jak by měl vlastně takový předek vypadat? A ukáže-li se, že jeho morfologii nedokážeme vymezit, mohlo by pak něco takového vůbec existovat?

Po objevu Eodromaeuse změnili Sereno a jeho kolegové definici Eoraptora jako společného předka dinosaurů. Ve studii otištěné v odborném časopisu Science tito autoři tvrdí, že Eoraptora bychom nyní měli považovat za předka sauropodů. Tím se „odchylují od dřívějších fylogenetických hodnocení tohohle raného dinosaura jako předka plazopánvých dinosaurů či předka teropodů.“ (4)

Jinými slovy, někteří vědci měli za to, že Eoraptor mohl být evolučním předkem všech plazopánvých či pouze teropodních plazopánvých či pouze sauropodních plazopánvých. Citovaní autoři dávají přednost tomuto posledně jmenovanému pojetí, jelikož Eodromaeus připomíná vzhledem více teropoda než tomu je u Eoraptora. Podle jejich názoru je tedy Eoraptor teď, kdy vědci označili Eodromaea za nového předka teropodů, ze hry.

Takže podobně jako tomu je bez výjimky se všemi navrhovanými evolučními předky, experti se opět rozcházejí v názoru na to, který tvor se vyvinul v kterého (5). Když se tedy takhle odborníci nemohou shodnout na tom, co je nebo byť jen by mohlo či mělo být konkrétním evolučním předkem v nějaké fylogenezi, pak nedosáhne úsilí zařadit fosilní data do myšleného evolučního rámce nikdy větší jistoty než že „Váš odhad je stejně dobrý jako můj“.

K tomu Eodromaea našli plně vyvinutého, beze stopy toho, že by se u něho nějaká část těla teprve přetvářela z nějaké odlišné formy. Takové přechodné rysy bychom očekávali u „předka“ všech dinosaurů z „větve Theropodů“ (4), ale Eodromaea našli dvounohého a v plně životaschopné formě (6).

Jelikož Eodromaeus nevykazuje žádné rysy přechodné formy života a měl tělo složené z dobře koordinovaných integrovaných částí, z nichž každou mohly, ale nemusely, mít i jiné druhy dinosaurů, neskýtá tahle fosilie žádné odpovědi na otázky evolučního původu dinosaurů. Místo toho vypadá, jako by byla od počátku záměrně dokonale vytvořena.

Odkazy

  1. Weise, E. New dog-sized dinosaur discovered. USA Today. Posted on usatoday.com January 13, 2011, accessed January 13, 2011.
  2. Parsell, D. L. Scientist’s Finds Spur New Thinking on Dino Evolution. National Geographic News. Posted on news.nationalgeographic.com February 19, 2002, accessed January 13, 2011.
  3. Thomas, B. New Dinosaur Causes New Confusion. ICR News. Posted on icr.org December 18, 2009, accessed January 13, 2011.
  4. Martinez, R. N. et al. 2011. A Basal Dinosaur from the Dawn of the Dinosaur Era in Southwestern Pangaea. Science. 331 (6014): 206-210.
  5. Scores of quotes from leading evolutionists show that they disagree about how each supposed major evolutionary transition among vertebrates is supposed to fit into an evolutionary narrative. These have been catalogued by zoologist Frank Sherwin in Morris, J. and F. Sherwin. 2009. The Fossil Record. Dallas, TX: Institute for Creation Research.
  6. Not only do theropods have no known non-theropod ancestor, but the study’s authors wrote, “The earliest dinosaurs had already evolved the most functionally important trophic and locomotor features characterizing ornithischians, sauropodomorphs, and theropods” (Martinez et al, A Basal Dinosaur). As such, the suddenness of the occurrence of fully formed dinosaurs, already arrayed into their major categorized forms, is “like a Cambrian radiation in terms of tremendous diversity,” according to Sereno (Parsell, Scientist’s Finds Spur New Thinking).
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments