religious nature of evolution

Náboženská povaha evoluce

Jakob HaverÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Carl Wieland

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 12/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Kanadský renomovaný vědecký filozof Dr. Michael Ruse učinil v roce 1993 na sympoziu pod názvem „Nový anti-evolucionismus“ (během každoročního zasedání Americké asociace pro pokrok vědy) překvapující přiznání ohledně náboženské povahy evoluce.1 Jeho kolegy tyto výroky šokovaly, protože to byl právě on, kdo napsal knihu „Tohle má být věda?”, která pranýřuje kreacionismus pro jeho náboženskou povahu, a on by byl ten poslední člověk, od kterého by se něco takového čekalo.

Vypadalo to tak že uznává, že evoluce je založena na dogmatickém vyloučení zázračného stvoření / Stvořitele – že je to závazek víry v naturalismus, což je v podstatě neověřitelné náboženské přesvědčení o tom, že žádný nadpřirozený prvek neexistuje nebo nepřipadá v úvahu.

Ruse řekl toto (důraz byl přidán):

„Evoluce jako vědecká teorie se na nějaké velmi základní úrovni zavazuje k jistému druhu naturalismu, konkrétně k tomu, že se na všech úrovních vyloučí zázraky a jim podobné věci děj se, co děj.“

A pokračoval v obhajobě tohoto neprokazatelného předpokladu tím, že takhle to podle jeho názoru funguje. Ruse řekl,

„Nicméně evoluce, podobně jako náboženství, zahrnuje určité předem stanovené nebo metafyzické předpoklady, které nelze na žádné úrovni empiricky prokázat.“

Dále uvedl, že nelze jen říci, že evoluce je věda, stvoření je náboženství – a tečka. K tomu je třeba mít nějakou jinou „celistvou teorii pravdy nebo něco takového. Pořád si myslím, že z těchto důvodů nelze bez pochybností vyloučit vědu o stvoření“.

Profesor práva Phillip Johnson v roce 1982 vznesl během soudního procesu v Arkansasu silnou kritiku proti Ruseho anti-kreacionistickému svědectví, ve kterém se výše uvedené přiznání vůbec neobjevilo. Johnson popsal Ruseho v tom smyslu, že on nevidí problém v tom mluvit na toto téma před každým publikem jinak:

„Chci říci, že si uvědomuji, že pokud se jedná s lidmi, řekněme na školní nebo podobné úrovni, jsou k tomu vhodné příslušné argumenty. Ale my, kteří jsme akademici … bychom si měli uvědomit … že vědecká stránka věci má určité metafyzické předpoklady zabudované do vědy – což nemusí být dobré připustit to u soudu – ale myslím si, že my bychom si to měli poctivě přiznat, a že bychom o těchto a podobných věcech měli přemýšlet.“

Mnoho lidí si neuvědomuje, že učení evoluce je šířením jakéhosi anti-biblického náboženství. Viz Náboženství humanismu (anglicky).

Odkazy

  1. Kompletní přepis celé řeči je k dispozici online na arn.org/docs/orpages/or151/mr93tran.htm and in print in: Young, C.C. and Largent, M.A., Evolution and Creationism: A Documentary and Reference Guide, pages 253–260.Přepis je také k dispozici na (tak zvaném) National Center for Science Education (Národní centrum pro vědecké vzdělávání), PO Box 9477, Berkeley CA 94709–0477, USA (Cost: $US1.00 plus postage). NCSE je organizace zcela oddaná podpoře evoluce, téměř bez známek skutečné vědy, jako je fyzika, chemie atd. Viz pro informaci How Religiously Neutral are the Anti-Creationist Organisations? (Jak nábožensky neutrální jsou anti-kreacionistické organizace?).
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments