morocco

Na (evoluční) cestu do Maroka?

Pavel AkrmanStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Dr. David Menton

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 12/2018.

morocco-map

Lokalita Jebel Irhoud, Maroko. Klikni pro zvětšení

Dvě studie, uveřejněné v časopise Nature, referují o údajně nejstarší známé fosilii Homo sapiens (1). Nejprve byly nejstarší fosilie Homo sapiens nalezeny v Etiopii a tvrdilo se o nich, že jsou 195 000 let staré. Ale nyní nalezené fosilie Homo sapiens v jeskyni v Maroku, o kterých se tvrdí, že jsou staré 315 000 let, zatlačily stáří původu našeho druhu zpět o více než 100 000 let, než se dříve myslelo. Fosílie jsou zjevně lidské, nejde o “lidoopy”. Jsou ale opravdu 315 000 let staré?

Jedinou novinkou v této studii je prohlášení, že lidé tu žili o více než 100 000 let dříve, než se dosud myslelo. Samotné fosilie jsou přitom staré nálezy, které dosud nevyvolávaly zvláštní rozruch. Podle této studie z let 2007 až 2011 byly fosilní kosti Homo sapiens, nalezené v lokalitě Jebel Irhoud v Maroku, spojovány s jinými fosilními kostmi a kamennými nástroji, nalezenými někdy kolem roku 1960.

“Ten, kdo má dvoje hodinky, nikdy neví, kolik je hodin.”

Po mnoho let se tvrdilo, že fosilie nalezené v této marocké lokalitě jsou přibližně 40 000 let staré. Potom byly použity jiné metody datování, které poskytly širokou škálu údajů o starším období. Datování elektronovou spinovou rezonancí určilo věk na 90 000 až 190 000 let, podle metody uran-thorium je to věk 160 000 let a mořský izotopový stupeň určil stáří od 337 000 do 374 000 let. A teď se nám říká, že díky termoluminiscenčnímu datování (TL) máme konečně “zaručené” stáří – fosilie jsou staré 315 000 ± 34 000 let. Jak říká staré čínské přísloví: “Ten, kdo má dvoje hodinky, nikdy neví, kolik je hodin.”

Kamenné předměty z Jebel Irhoud, Maroko. Klikni pro zvětšení

Je třeba poznamenat, že podle určeného chybového rozpětí u metody TL je toto stáří více než ± 10%. Jinými slovy, rozsah období možného vyhlašovaného stáří těchto kostí může být (nebo nemusí) více než 21% (tedy 281 000 až 349 000 let). To je sotva přesná datovací metoda, dokonce i podle obecně uznávaných standardů. Přesto bylo podle ní vyhlášeno “nové” stáří těchto kostí, protože jim tak dodává punc větší starobylosti, čímž je tlačena existence Homo sapiens dál do evolučně přijatelnější minulosti a těm, kteří to tvrdí, přináší vyhledávanou slávu!

Termoluminiscenční metoda se typicky používá k datování starobylé keramiky a sošek. Například se často používá k rozpoznání falešných artefaktů od pravých starověkých předmětů. Díky řadě faktorů, včetně vystavení slunci a vodě, může být tato chyba v datování značná dokonce i u takových vzorků, které jsou obvykle jen několik tisíc let staré. Velká část minerálů má schopnost ukázat TL, kde energie z radioaktivního rozpadu v okolí minerálů způsobuje, že elektrony jsou zachyceny ve svých krystalických strukturách a později jsou uvolněny ve formě světla. Vysoké teplo při vypalování keramiky způsobuje ztrátu stávající TL a při ochlazování začne TL znovu vzrůstat, takže funguje jako hodiny.

Datovací metoda TL se používala k určování stáří pazourkových hrotů a nástrojů z lokality jeskyně Jebel Irhoud proto, že tato technika může pracovat s minerály, které byly zahřáty na teplotu nejméně 500 °C. Některé pazourkové nástroje a oštěpy jevily známky vystavení ohni, tudíž jsou pro datování TL vhodné. Povšimněte si však, že předmětem datování nebyly kosti Homo sapiens, ale hroty a nástroje, o kterých se předpokládá, že k nim patřily. S ohledem na historii datování marockých fosílií Homo sapiens by měly být všechny údaje přijímány asi tak, jako z kouzelné misky se solí. A právě pro toto soustavné přehodnocování evolučních představ o dějinách lidstva upozorňuje AiG na tento nález, který podle slov The New York Times „přepisuje příběh o původu lidstva.” (2) Znovu je tak obnažena gumová historie evolučního výzkumu lidského původu, která zaznamenala tak časté přepisování toho, co bylo předtím ustanoveno jako “pravda”.

“S ohledem na historii datování marockých fosilií Homo sapiens by měly být všechny údaje přijímány asi tak, jako z kouzelné misky se solí.”

Autoři dospěli k závěru, že lidské tělo zůstalo po dobu 300 000 let v podstatě beze změn a že skutečná evoluce v tomto období probíhala v mozku. Ale toto tvrzení si žádá trochu víc, než jen poukazování na to, že dávní předkové lidí měli delší a o něco nižší lebku (v případě mozku), než většina lidí dnes. Bible nám říká, že Bůh nás na počátku stvoření učinil mužem a ženou a že Eva byla matkou všech živých. Všichni lidé jsou potomci stvořeného, ​​plně lidského páru. Není tedy překvapením, že lidské fosilie jakéhokoliv předpokládaného stáří vypadají plně lidsky.

V každém případě, TL předpokládané stáří 315 000 ± 34 000 let řadí tyto kosti k Homo sapiens (plně lidským bytostem), kteří žili během Doby ledové, ta však podle Bible nastala až později, v důsledku globální katastrofické Potopy. Takže skutečné stáří těchto kostí je přibližně 4000 let a kosti patří někomu z Noemových potomků.

Odkazy

  1. Ewen Callaway, “Oldest Homo Sapiens Fossil Claim Rewrites Our Species’ History,” Nature, June 7, 2017, doi:10.1038/nature.2017.22114.
  2. Carl Zimmer, “Oldest Fossils of Homo sapiens Found in Morocco, Altering History of Our Species,” The New York Times, June 7, 2017, https://www.nytimes.com/2017/06/07/science/human-fossils-morocco.html.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments