Mýtus převlečený za vědu

pavelkabrt Stáří Země a vesmíru Napsat komentář

Vernon R. Cupps, Ph.D.

(Z www.icr.org přeložil Pavel Kábrt – 05/2015. Vyšlo na stránkách ICR.)

Jeden článek v MSN tvrdí, že zkamenělý hominid, který se nazývá „Malá noha“, a který byl nalezen poblíž Johannesburgu v Jižní Africe, v jeskyni lokality Sterkfontein, je zhruba 3,67 miliónů let starý.1 Podobná zpráva se objevila v ScienceNews.2

Oba články poskytují nedostatečné detaily k tomu, aby bylo možné udělat informované ohodnocení, jaké metody byly použity k dosažení tohoto závěru o stáří, a tak je třeba brát toto stáří jako podezřelé. Je tu však jedna věc, která je u radioizotopového datování klíčová, kterou zmiňují, a my se jí můžeme přímo zabývat.

Technika, které bylo použito pro datování Malé nohy, se jmenuje datování kosmogenními radionuklidy. Již od začátku 20. století se ví o radioaktivních izotopech, které vznikají přímou jadernou reakcí s více běžnými, stabilními izotopy, ale není to tak dlouho, co bylo uznáno, že tento fenomén je třeba brát v potaz při radioizotopovém datování. Kosmické paprsky, jejichž původ je vysoko v atmosféře, mohou vytvořit celé kaskády základních prvků. Když tyto částice kolidují s určitými atomy, jako je třeba křemík (Si), kyslík (O), vápník (Ca), draslík (K) nebo chlór (Cl), nastartují jadernou reakci, která je změní na radioizotopy, např.:

 • 14C+p→3H+12C
  28Si+n→26Al+3H
  35Cl+n→36Cl+ɣ
  40Ca+n→41Ca+ ɣ

Toto je jen několik z možných kosmogenních jaderných reakcí, které mohou produkovat radioizotopy, jako jsou 3H, 26Al, 36Cl a 41Ca. Kritickou otázkou, týkající se použití těchto izotopů coby spolehlivých hodin, je, jaké je třeba udělat předpoklady, aby se tyto izotopy mohly použít jako spolehlivý časoměřič?

Aby mohl být jakýkoliv datovací proces, který používá radioizotopů, spolehlivými hodinami, jsou nutné čtyři základní předpoklady:

 1. Soustava, ze které byly vzaty horninové vzorky, musí být uzavřeným systémem. Toto je nadmíru obtížný předpoklad v poměru ke zvyšujícímu se stáří celé soustavy.
 2. Rychlosti rozpadů izotopů, které se používají pro měření času, musí po celou tu dobu zůstat konstantní. A opět, tento předpoklad se stává velmi chatrným se zvyšujícím se stářím.
 3. Počáteční či ona dávná koncentrace rodičovských i dceřiných prvků v této soustavě musí být přesně známa.
 4. Pro každou soustavu o dlouhodobém stáří se musí předpokládat, že uběhlo dostatek času, aby byla vyprodukována měřitelná úroveň radioaktivních dceřiných prvků.

Všechny tyto čtyři předpoklady musí být společně splněny bez výjimky – každá výjimka zneplatní datovací metodu. Je pochybné, že kterýkoliv z těchto předpokladů může být přísně uspokojen během 3,67 miliónů let, tím méně všechny čtyři. Ale tato konkrétní datovací metoda, použitá pro určení stáří Malé nohy, přidala ještě jeden pochybný předpoklad, a tím je:

 • (5) Rychlosti vzniku kosmogenních radionuklidů zůstaly konstantní během všech těch miliónů let.

Jelikož se v zemské atmosféře projevy mezihvězdné radiace mění během ročních období, v závislosti na počasí, sluneční aktivitě, galaktické aktivitě a proměnách zemského magnetického pole, je extrémně nesmyslné očekávat, že rychlosti produkce kteréhokoliv z těchto radioizotopů po tyto údajné dlouhé časové úseky zůstaly konstantní. Tvrdit, že všech pět předpokladů mohlo být striktně splněno po dobu tří miliónů let je zcela neobhajitelné.

Proč nějaký vědec publikuje cosi jako fakt, když to spočívá na tak vratkých základech? Asi pro to existuje mnoho mělkých důvodů, ale ukazuje se, že tím hlavním cílem, oč se tito „vědci“ snaží vědomky či nevědomky, není veřejnost vzdělávat, ale naočkovat ji, indoktrinovat.

Odkazy

 1. Mollard, P. Fossil date boosts S.Africa claim as cradle of mankind. MSN News. Posted on msn.com April 1, 2015, accessed April 2, 2015.
 2. Bower, B. ‘Little Foot’ pushes back age of earliest South African hominids. ScienceNews. Posted on sciencenews.com April 1, 2015, accessed April 2, 2015.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments