mala-noha

Mýtus převlečený za vědu

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Vernon R. Cupps, Ph.D.

(Z www.icr.org přeložil Pavel Kábrt – 05/2015. Vyšlo na stránkách ICR.)

V jednom článku v MSN se tvrdí, že fosilní ostatky člověka, který dostal název „Malá noha“, nalezený poblíž Johannesburgu v Jižní Africe, v jeskyni lokality Sterkfontein, je zhruba 3,67 miliónů let starý.1 Podobná zpráva se objevila také v ScienceNews.2

Oba články neposkytují dostatečné podrobnosti ke kvalifikovanému vyhodnocení metody použité k dosažení uvedeného závěru, a jako takový musí být tento závěr považován za podezřelý. Je tu však jedna věc kterou zmiňují, která je u radioizotopového datování klíčová a my se jí můžeme přímo zabývat.

Technika, které bylo použito pro datování Malé nohy, se jmenuje datování pomocí kosmogenních nuklidů. Již od začátku 20. století se ví o radioaktivních izotopech, které vznikají přímou jadernou reakcí s více běžnými, stabilními izotopy, ale teprve nedávno bylo uznáno, že tento fenomén je třeba brát v potaz při radioizotopovém datování. Paprsky kosmického záření, jejichž původ je vysoko v atmosféře, mohou vytvořit celé kaskády základních prvků. Když se tyto částice srazí s určitými atomy, jako je třeba křemík (Si), kyslík (O), vápník (Ca), draslík (K) nebo chlór (Cl), nastartují jadernou reakci, která je změní na radioizotopy, např.:

14C+p→3H+12C
28Si+n→26Al+3H
35Cl+n→36Cl+ɣ
40Ca+n→41Ca+ ɣ

Toto je jen několik z možných kosmogenních jaderných reakcí, které mohou produkovat radioizotopy, jako jsou 3H, 26Al, 36Cl a 41Ca. Zásadní otázkou, týkající se použití těchto izotopů coby spolehlivých hodin je, jaké předpoklady je třeba udělat, aby se tyto izotopy mohly použít jako spolehlivý časoměřič?

Aby mohl být jakýkoliv datovací proces, používající radioizotopy, spolehlivými hodinami, jsou nutné čtyři základní předpoklady:

(1) Soustava, ze které byly odebrány horninové vzorky, musí být uzavřeným systémem. Toto je nadmíru obtížný předpoklad v poměru ke zvyšujícímu se stáří celé soustavy.

(2) Rychlost rozpadu izotopů, které se používají pro měření času, musí po celou tu dobu zůstat konstantní. A opět, tento předpoklad se stává velmi chatrným se zvyšujícím se stářím.

(3) Počáteční či ona dávná koncentrace rodičovských i dceřiných prvků v této soustavě musí být přesně známa.

(4) Pro každou soustavu o dlouhodobém stáří se musí předpokládat, že uběhlo dostatek času, aby byla vyprodukována měřitelná úroveň radioaktivních dceřiných prvků.

Všechny tyto čtyři předpoklady musí být společně splněny bez výjimky – každá výjimka zneplatní datovací metodu. Je pochybné, že kterýkoliv z těchto předpokladů může být přísně uspokojen během 3,67 miliónů let, tím méně všechny čtyři. Ale tato konkrétní datovací metoda, použitá pro určení stáří Malé nohy, přidala ještě jeden pochybný předpoklad, a tím je:

(5) Rychlosti vzniku kosmogenních radionuklidů zůstaly konstantní během všech těch miliónů let.

Jelikož se v zemské atmosféře projevy mezihvězdné radiace mění během ročních období, v závislosti na počasí, sluneční aktivitě, galaktické aktivitě a proměnách zemského magnetického pole, je extrémně nesmyslné očekávat, že rychlosti produkce kteréhokoliv z těchto radioizotopů po tyto údajné dlouhé časové úseky zůstaly konstantní. Tvrdit, že všech pět předpokladů mohlo být striktně splněno po dobu tří miliónů let je zcela neobhajitelné.

Proč nějaký vědec publikuje něco jako fakt, když to spočívá na tak vratkých základech? Asi proto existuje mnoho mělkých důvodů, ale ukazuje se, že tím hlavním cílem, oč se tito „vědci“ snaží vědomky či nevědomky, není veřejnost vzdělávat, ale naočkovat ji, indoktrinovat.

Odkazy

  1. Mollard, P. Fossil date boosts S.Africa claim as cradle of mankind. MSN News. Posted on msn.com April 1, 2015, accessed April 2, 2015.
  2. Bower, B. ‘Little Foot’ pushes back age of earliest South African hominids. ScienceNews. Posted on sciencenews.com April 1, 2015, accessed April 2, 2015.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments