broccoli

Mýtus „odpadní DNA“ a brokolice

Pavel AkrmanGenetika-teorie informace Napsat komentář

David Klinghoffer

Z evolutionnews.org přeložil Pavel Akrman – 01/2023.

Otázka údajné „odpadní DNA“ nám teď přichází až do našich domovů – a to doslova domů, ke společné večeři, přímo na jídelní stůl. Ukázalo se, že skupina dlouhých nekódujících molekul (lncRNA) v genomu, dosud považovaných za „smetí“, hraje důležitou roli v rozvoji rakoviny prostaty. Nové důkazy v této věci byly zveřejněny v časopise Journal of Nutritional Biochemistry a upozornil na ně Science Daily:

Jak se ukázalo, molekuly lncRNA, které byly kdysi považovány za druh „odpadní DNA“ bez zvláštní hodnoty či funkce, nyní naopak hrají klíčovou roli při spouštění a šíření maligních (zhoubných) buněk.

Přibývající důkazy ukazují, že lncRNA, kterých jsou tisíce, mají hlavní roli v buněčné biologii a vývoji – často tím, že řídí, jaké geny jsou zapnuty nebo „exprimovány“ k výkonu své genetické funkce. Vědci jsou nyní přesvědčeni, že pokud nejsou tyto molekuly lncRNA regulované, mohou být spouštěčem řady chorobných procesů, včetně rakoviny.

Výzkumníci uvádějí, že lncRNA jsou velmi zajímavé i proto, že jsou pro buňky a tkáně vysoce specifické.

Na rozdíl od mnoha chemoterapeutických léčiv, které ovlivňují kromě maligních buněk i ty zdravé, a způsobují nežádoucí vedlejší účinky, může kontrola lncRNA nabídnout nový způsob, jak specificky zabránit nebo zpomalit rozvoj maligních buněk.

A tímto se také dostáváme k vysvětlení, proč brokolice, stejně jako i další brukvovitá zelenina bohatá na sloučeninu sulforafan, je právem označovaná jako potravina bojující proti rakovině.

Tento výzkum ukázal, že v lidské buněčné linii rakoviny prostaty je jedna molekula lncRNA, nazvaná LINC01116, up-regulována (má zvýšený počet receptorů, pozn. překl.), což se ale dá snížit léčbou sulforafanem.

Není to ale jen rakovina prostaty, která se dá takto vyvažovat.

Jak bylo dále poznamenáno, stejná molekula lncRNA je podle studií takto nadměrně exprimována i u několika dalších typů rakoviny, včetně rakoviny mozku, plic a tlustého střeva. Některé další lncRNA byly nalezeny ve vyšších hladinách u rakoviny prsu, žaludku, plic, prostaty a chronické lymfocytární leukémie.

Studie to shrnuje takto:

Dlouhé nekódující molekuly RNA (lncRNA) se ukázaly jako důležité pro vývoj a progresi rakoviny. Vliv stravy na expresi lncRNA je z velké části neprozkoumaný. Sulforafan (SFN) získaný ze zeleniny, jako je brokolice, může zabránit a potlačit tvorbu rakoviny. V našem případě jsme ověřovali hypotézu, že SFN zeslabuje expresi IncRNA spojených s rakovinou.

Analyzovali jsme data sekvenované RNA celého genomu normálních lidských epiteliálních buněk prostaty a buněk rakoviny prostaty léčených 15 uM SFN nebo dimethylsulfoxidem. SFN výrazně změnil expresi ~ 100 lncRNA v každém buněčném typu a normalizoval expresi některých lncRNA, které byly odlišně exprimovány v rakovinových buňkách. Změny exprese lncRNA zprostředkované pomocí SFN korelují s geny, které regulují buněčný cyklus, signální transdukci a metabolismus. Funkčně byla vyšetřena LINC01116, protože byla u několika typů rakoviny nadměrně exprimována a po léčbě SFN byla transkripčně potlačena.

Rozpad LINC01116 se siRNA snížil šíření buněk rakoviny prostaty a významně zvýšil regulaci několika genů včetně GAPDH (ten reguluje glykolýzu), MAP1LC3B2 (autofagie) a H2AFY (struktura chromatinu). Byl zjištěn čtyřnásobný pokles schopnosti rakovinných buněk tvořit kolonie, když byl narušený gen LINC01116 metodou CRISPR/CAS9, což dále podporuje onkogenní funkci pro LINC01116 v buňkách PC-3. Identifikovali jsme novou izoformu LINC01116 a bio-informaticky jsme zkoumali možnost, zda by LINC01116 mohla interagovat s cílovými geny pomocí triplexů ssRNA:dsDNA.

Naše údaje ukazují, že chemické látky ze stravy mohou ovlivnit expresi funkčně důležitých lncRNA a ukazují na nový mechanismus, který může pomocí SFN zabránit a potlačit rakovinu prostaty.

Toto je pouze další ukázka toho, čeho jsme byli svědky již mnohokrát. „Odpadní DNA“ byla přímým výstupem darwinovské ​​teorie: „Náhodný proces přirozeně zanechává hromady neužitečného odpadu. A co děláme s odpadem? Je jasné, že ho vyhodíme do popelnice, aniž bychom nad tím přemýšleli. Nezkoumáme jeho význam.“

Vyznavači ortodoxního darwinismu se tedy stali vědě „škrtidlem“, protože si neuvědomovali zásadní roli, kterou hrají nekódující, údajně „odpadní“ sekvence DNA při udržování zdraví. Pokud by se výzkumníci skutečně přísně drželi pouze ortodoxního evolučního myšlení, nikdy bychom se nedozvěděli, proč je brokolice pro nás tak dobrá.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments