whale-brain

Mozek fosilní velryby svědčí o tom, že se paleontolog mýlil

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org/article/6603/ přeložil M. T. – 1/2012.)

Howell Thomas, vedoucí preparátor paleontologického oddělení Přírodovědného muzea losangelského okresu, byl skeptický, když jakási žena tvrdila, že před devíti lety v okrese San Luis Obispo, Kalifornie, našla fosilizovaný velrybí mozek.

„První věc, kterou jsem řekl, když jsem se dověděl o tomhle nálezu, byla, že to prostě není možné“, sdělil Thomas listu Beatrice Daily Sun. „A tak mi ho přinesli, a opravdu, jde o druhý ze dvou fosilních velrybích mozků [které kdy byly nalezeny]” (1).

Thomas zdůraznil, že “jde o úžasný vzorek, protože mozky vzhledem k faktu, že jde o měkké tkáně, obvykle nefosilizují…Měkká tkáň nefosilizuje, a mozek je tou první věcí, která podlehne rozkladu. O podmínkách, za kterých by byla možná fosilizace měkkých tkání, nikdy nikdo neslyšel” (1).

Podobně referoval list San Luis Obispo Tribune o tom, že “Většinu fosilií tvoří kosti, a vědci si dosud nedovedli představit, že by hromada měkké tkáně jako je mozek někdy mohla zfosilizovat” (2).

Ale mýlili se. Měkké tkáně mohou zfosilizovat díky několika málo procesům, třeba tak, že se otisknou do horniny, že jsou nahrazeny minerálními látkami, které zachovají tvar původní měkké tkáně, a někdy díky procesu připomínajícímu mumifikaci původního materiálu.

Skutečným důvodem, proč mají paleontologové takové potíže s vysvětlením fosilií měkkých tkání, je fakt, že se učili o tom, že fosilie vznikají dlouhou dobu, a že spočívají v horninách po dlouhé věky “geologického času”. Obě tyhle základní doktríny prakticky vylučují možnost, že by se ve zmíněných “prastarých” vzorcích ještě mohly najít nějaké měkké tkáně.

Žena, která fosilii v Kalifornii našla, Pepper O’ Shaugnessyová, ji doma používala jako dveřní zarážku. To svědčí o tom, že měkkou tkáň velrybího mozku musela nahradit nerostná hmota, která byla dostatečně těžká na to, aby udržela dveře otevřené, a která byla s to odolat hnilobě hrozící jí při vystavení povětrnostním podmínkám. Uvedený případ není však jediným příkladem výborně zachovalých velrybích fosilií z doby ledové nalezených na západním pobřeží Západní polokoule, které lze nejlépe vysvětlit jako zvířata uvízlá v tůních poté, co vody potopy ustupovaly z kontinentů v závěrečné fázi Velké Potopy (3).

U jiné fosilní měkké tkáně zkoumal tým paleontologů chemikálie, které způsobovaly rudé skvrny na mumifikovaném mosasaurovi. Roku 2010 pak publikovali zprávu o “ kouscích rozpadlého hemoglobinu” (4,5), a referovali rovněž o nalezených původních šupinách z mosasaurova těla, kterými byl pokryt od čenichu po ocas. Fosilii původem z Kansasu uchovávalo čtyři desítky let totéž losangelské muzeum, kde pracuje i Howell Thomas.

Dále zveřejnili paleontologové desítky odborných článků popisujících fosilie původních měkkých tkání sahajících od zbytků rostlin z doby ledové, které jsou stále ještě zelené, k morku z dinosauřích kostí s původními cévami (6,7).

Když prozkoumal údajně mineralizovaný velrybí mozek, konstatoval Thomas, “Nemůže se prostě jednat o nic jiného. Jde skutečně o to, co jsme vám sdělili” (2). A totéž platí o původních fosiliích měkkých tkání, které nezmineralizovaly – nemohou být ničím jiným, než jsou, ať už to jakkoli nabourává dogma dlouhých věků geologického času.

Odkazy

  1. Koperski, S. A whale of a tale. Beatrice Daily Sun. Posted on beatricedailysun.com January 5, 2012, accessed January 13, 2012.
  2. Sneed, D. Whale of a find. San Louis Obispo Tribune. Posted on sanlouisobispo.com January 8, 2012, accessed January 13, 2012.
  3. Thomas, B. Whales in the Desert? ICR News. Posted on icr.org December 20, 2011, accessed January 17, 2012.
  4. Lindgren J. et al. 2010. Convergent Evolution in Aquatic Tetrapods: Insights from an Exceptional Fossil Mosasaur. PloS ONE. 5 (8): e11998.
  5. Some have suggested that the mosasaur tissue had been “phosphatized,” which occurs when original soft tissues like proteins are replaced by phosphate mineral. Unlike original biological material, phosphatized material would be more likely to persist for millions of years. However, the technical paper reported original protein decay remnants, not phosphatized material, and the scientific journal has not issued any retraction.
  6. Fossil Analyses with Verified Original Soft Tissues. ICR Fact Sheet. Posted on icr.org July 21, 2011, accessed January 17, 2012.
  7. Fresh Tissues Show That Fossils Are Recent. ICR Fact Sheet Posted on icr.org, accessed January 17, 2012.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments