dotazy-odpovedi

Měla Eva větší vinu než Adam?

Pavel AkrmanDotazy čtenářů Napsat komentář

Z dotazů čtenářů

V této rubrice uveřejňujeme vícečetné dotazy na podobné téma, které tak mohou zajímat i ostatní čtenáře. (kreacionismus.cz, 07/2022, odpovídá Pavel Akrman)

Dotaz:

„Jako křesťan a kreacionista se někdy dostávám do debaty s ateisty (evolucionisty), a jejich nejoblíbenější reakcí je napadnout věrohodnost Bible. Jednou ze zpochybňujících otázek je hřích – všude se říká, že smrt je důsledkem Adamova hříchu. Vždyť ale to byla Eva, která první neuposlechla a porušila pravidla. Nemělo by to tedy být tak, že smrt je důsledkem hříchu Evy, nebo aspoň Adama a Evy?“

image

Podcast

Zvuková verze tohoto článku

 

Ano, to je velmi důležitá otázka, a pokud v tomto není jasno, může to následně vést k řadě chybných závěrů, kterých ateisté zcela jistě velmi rádi využijí (zneužijí).

Obecně Bible skutečně říká, že smrt je důsledkem Adamova hříchu, nikoli hříchu Adama a Evy. Pád v zahradě Eden vinou jediného člověka, Adama, je postaven v protikladu ke spáse, která přišla skrze čin také jediného člověka, Ježíše Krista. Římanům 5:12 říká, že „hřích přišel na svět skrze jednoho člověka a skrze hřích smrt“ a v následujících verších 13 až 20 je to znovu potvrzeno nejméně sedmkrát. A v 1. Korintským 15:22 je označen také jen Adam, ve kterém „všichni umírají“.

Ale je také pravdou, že Adam nebyl oklamán, ale oklamána byla žena a stala se tak příčinou přestoupení – v 1. Timoteovi 2:14 čteme: „Nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu.“

Nicméně Bůh dal příkaz nejíst ze stromu poznání dobra a zla Adamovi (Genesis 2:16–17), a to bylo ještě předtím, než Bůh stvořil Evu z Adamova žebra (Genesis 2:21–22). Není ovšem pochyb o tom, že Eva o tomto příkazu věděla, takže je jasné, že Adam tento příkaz Evě předal (Genesis 3:2–3).

A zde přichází onen klíčový moment: Adam jako první člověk stvořený Bohem je něco jako „federální“ hlava lidského rodu – nese odpovědnost nejen za Evu, ale i za všechny lidské bytostí, z něho pocházející.

Adam, který o zmíněném příkazu věděl jako první, se nyní dobrovolně rozhodl neuposlechnout Boha – protože v Genesis 3:6 čteme: „Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.“

Adam tedy měl tento neposlušný postoj k Bohu ještě předtím, než mu Eva podala kousek ovoce – protože i on jedl a neprotestoval ani Evu nenapomenul.

Vidíme že oba, Adam i Eva, se chtěli sami rozhodovat, co mají dělat a co ne. Ale Adam byl odpovědnou osobou, jak nás Bible učí, „on je otcem celého lidstva a jemu patřila vůdčí role.“ A to je také důvod, proč je v souvislosti s prvním hříchem uváděn jako jediný člověk pouze Adam, přestože fyzicky vzala zakázané ovoce jako první Eva. Oba totiž zhřešili úplně stejně – ve svém srdci. A od té doby každý člověk.

Je tu však díky Bohu zaslíbení: „Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista.“ (Římanům 5:21)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments