mosasaur

Měkké tkáně u mosasaura

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

„80 miliónů let stará“ zkamenělina mosasaura má měkkou sítnici a krevní rezidua

Brian Thomas, M.S.

(Z www.icr.org přeložil Pavel Kábrt – 08/2010)

Zkameněliny mosasaurů byly objeveny v horninách svrchní křídy po celém světě. Většina z nich představuje jen třeba zkamenělý zub či snad kus žebra nebo obratle. Občas se najde i několik spojených kostí. Tradiční představa je, že tvorové oné doby vyhynuli před milióny let. Pokud je to ale pravda, jak mohou mít někteří pořád ještě měkké tkáně?

Nejlépe zachovalé pozůstatky mosasaura, nalezené v Kansasu, byly uloženy v kalifornském muzeu přes 40 let. Zůstala zachována tak velká část mosasaurova těla, že následná studie umožnila dát dohromady pohled na mosasaurovy schopnosti plavat, dále detaily o jeho kůži, očích a dokonce o jeho vnitřních orgánech.

Paleontolog Luis Chiappe vedl tým vědců, kteří studovali jedinečný exemplář uložený v oddělení dinosaurů přírodovědeckého muzea v Los Angeles. Vědci publikovali na webových stránkách PLoS ONE svoji studii, ve které analyzovali nachové zbytky v oblasti oční bulvy mosasaurovy lebky, a došli k závěru, že „by to mohlo reprezentovat pozůstatky oční sítnice“ (1)

Posléze vědci potvrdili, že tyto zbytky jsou původní měkkou tkání mosasaurova oka, protože našli melanozomy, struktury vyplněné pigmentem, které omezují rozptyl světla. Tyto tmavě pigmentované oblasti v zadní části i lidského oka jsou dobře známé studentům anatomie při pitvách oční bulvy.

(Melanozomy jsou vlastně organely, tedy něco jako orgány v buňce. Jsou to drobné dutinky v pigmentových buňkách zvaných melanocyty – produkují pigment melanin. Pozn. překl.)

Ale měkké tkáně, jako jsou tato rezidua tkání sítnice, jsou také známé svým rychlým rozkladem v laboratorních podmínkách. Pokud tento mosasaurus byl pohřben před „80 milióny let“ (1), jak se mohly zbytky jeho měkkých tkání zachovat měkké? Pochopitelně, že zpráva se ani v nejmenším nezmiňuje o jiném důsledku tohoto nálezu, a sice možnosti mnohem pozdějšího pohřbení mosasaura.

mosasaur_wide

Platecarpus tympaniticus, nalezený v Kansasu, USA.

Někdo může namítnout proti tvrzení, že tyto melanozomy představují měkkou tkáň, že tmavě zbarvené podélné struktury jsou ve skutečnosti bakteriemi, které se dostaly do zkameněliny mosasaura dávno poté, co se vytvořila. Ale daný výzkum odmítá tuto možnost z mnoha důvodů. Za prvé, bakterie by vyrůstaly na vnější straně této zkameněliny, zatímco melanozomy byly umístěny hluboko uvnitř. Za druhé, bakterie by vyrůstaly všude – na kůži, v zachovalém obsahu žaludku a na zbytcích vnitřních orgánů. Jenže malanozomy byly nalezeny jen v očích. Za třetí, mikroskopické tvary se shodují s melanozomy, a ne s bakteriemi. Navíc nebyly tyto měkké tkáně (melanozomy) nalezeny ve zkamenělinách poprvé. Vědci je našli i ve zkamenělém peří. (2, 3, 4)

Mezi tzv. „výjimečně zachovalými měkkými tkáněmi“ byly také nalezeny zajímavé tmavočervené skvrny v dutině hrudníku. (1) Aby vědci zjistili, které chemikálie zbarvily horniny do červena, byly vzorky podrobeny chemickému rozboru – a výsledek byl senzační. Byly identifikovány „produkty rozpadu hemoglobinu“ (1). Hemoglobin je podstatnou chemickou složkou krve a vědci vědí, že se rozkládá velmi rychle.

Vědci potvrdili, že červená barva pochází z rozkladu krve, poté, co zjistili umístění srdce a jater u živých oceánských tvorů. U delfínů a velryb jsou tyto orgány – stejně jako plíce – umístěny blízko hlavy a mají tak proudnicový tvar. Jedna tmavočervená skvrna u zkameněliny mosasaura byla právě v místě, kde by se jinak nacházelo srdce. To ukazuje na fakt, že tyto dva orgány bohaté na krev se nestačily úplně rozložit.

Přes udivující nález mosasaurovy nachové sítnice a stále ještě zachovalé červené barvy u krevních tkání, „nejpozoruhodnějšími vlastnostmi /této zkameněliny/ jsou zachovalé struktury kůže ze všech částí těla.“ (1) Vědci mohli popsat zcela detailně rozměry a tvary šupin téměř od hlavy až k ocasu. Mnoho malých šupinek si zachovalo svoje 3D tvary.

Uvážíme-li tedy „široký rozsah struktur měkkých tkání“, včetně kůže, tkání oční bulvy a krevních skvrn z orgánů, je vysoce nepravděpodobné, že by tento mosasaur byl byť jen tisíce let starý, neboť tyto tkáně se rozkládají velmi rychle. Z toho plyne, že trvat na stáří přes 80 miliónů let, popírá veškerý rozum.

Odkazy

  1. Lindgren J. et al. 2010. Convergent Evolution in Aquatic Tetrapods: Insights from an Exceptional Fossil Mosasaur.PloS ONE. 5 (8): e11998.
  2. Thomas, B. Fossil Feathers Convey Color. ICR News. Posted on icr.org July 21, 2008, accessed August 17, 2010.
  3. Thomas, B. Fresh Fossil Feather Nanostructures.ICR News. Posted on icr.org September 16, 2009, accessed August 17, 2010.
  4. Thomas, B. Feathered Dinosaur Debate Exhibits Young Earth EvidenceICR News. Posted on icr.org February 8, 2010, accessed August 17, 2010.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments