mao-zedong

Mao Tse-Tung zavraždil 77 milionů lidí pro Darwina

pavelkabrt Důsledky evoluční ideologie Napsat komentář

David F. Coppedge

Zdroj: crev.info, z angličtiny přeložil Ivo Kraus.

Mao Tse-Tung.jpg

Mao Tse-Tung

World Net Daily oznámil, že počet mrtvých za Maovy vlády teroru v Číně byl revidován směrem nahoru na 77 milionů. R. J. Rummel, držitel Nobelovy ceny za mír, vědu a politiku, odhadoval předtím jen polovinu tohoto množství mrtvých (38 milionů). To rozšiřuje Maův Guinnessův rekord s pověstí nejhoršího masového vraha v dějinách. Jeho úmyslné zabíjení, včetně politiky, která záměrně vyhladověla desítky milionů Číňanů, překonává Hitlera i Stalina. Úmrtí připisovaná Maově democidě (=vraždění ze strany vlády) činí více než dvojnásobek celkových obětí bojů ve všech válkách mezi roky 1900 – 1987 včetně I. a II. světové války. Ve dvacátém století bylo zabito přes 174 milionů lidí díky událostem při democidách, 148 milionů padlo za oběť marxistickým režimům – čtyřikrát více než úmrtí v bojích, které se odhaduje na 34,1 milionu.

Rummel, který zaznamenával democidy ve 20. století, řekl: „Jsem teď přesvědčen, že Stalin překonal Hitlera v obludnosti zla a Mao že předstihl Stalina.“ Všichni tři diktátoři byli oddáni vědeckému materialismu ve shodě s darwinovským principem boje o existenci a přežití nejschopnějšího. Podle článku na Answers in Genesis(1), Mao uvedl dva ze svých oblíbených autorů jako Darwina a Huxleyho. Podle citátu, přisuzovanému jednomu čínskému komunistickému vůdci(2), předseda Mao řekl: „Čínský socialismus je založen na Darwinovi a teorii evoluce.“ Stalin se stal ateistou po přečtení Darwina a Hitler, i když z jiného konce politického spektra, založil Mein Kampf na darwinistických principech boje a zdatnosti. Tyto myšlenky se staly velmi populární mezi předními německými mysliteli v následujících desetiletích po Darwinově O původu druhů, což je zdokumentováno v knize historika Richarda Weikarta, Od Darwina k Hitlerovi (Palgrave Macmillan, 2004).

Představte si, jak dlouho by trvalo přečíst jména 77 milionů lidí. Jedno každých pět sekund, ve dne i v noci, by trvalo více jak 12 let, jen pouhé přečtení jejich jmen, aniž by se vědělo, kdo ti lidé byli nebo jakého druhu byly jejich naděje a sny – sny, které byly zadušeny ve vězení, v brutálních pracovních táborech, mučením nebo politikou vyvolaných hladomorů. Přidejte dalších 12 let pro ty, kteří byli zavražděni jinými komunistickými vůdci, 3 roky a 4 měsíce pro oběti nacistů – celkem by to bylo téměř 28 let čtení jméno za jménem, jedno po druhém, ve dne i v noci. Naproti tomu čtení jmen obětí z 11. září by touto rychlostí trvalo něco málo přes čtyři hodiny.

Někteří historici se domnívali, že záhadné nemoci Charlese Darwina pocházejí alespoň částečně ze stresu a deprese nad možnými dopady jeho radikálních myšlenek(3). Darwin kdysi napsal: „Je to jako přiznat se k vraždě.“(4).

(Pozn. Pavla Kábrta: V zájmu přesnosti nutno dodat, že předchozí Darwinův výrok nebyl vyřčen přímo v souvislosti s obavami Darwina o celkový dopad jeho myšlenek na společnost, ale v souvislosti s obavou veřejně prohlásit, že organické druhy nejsou neměnné (což kreacionisté nikdy netvrdili) – jak věřil např. Carl Linné. Je ovšem jisté, že Darwin trpěl psychickými nemocemi, které mohly být zapříčiněny jeho nepochybnými obavami o negativní dopad evoluční teorie na společnost. Darwin si o svém zdraví i jiných věcech vedl pečlivé zápisky. Mezi jeho choroby se uvádí agorafobie, což je strach z pobývání na otevřeném veřejném prostranství, strach z napadení, pokud tato osoba není ve svém domově. )

Darwinismus byl pro nacismus a komunismus jako benzinové výpary a jiskra. Lenin, Stalin, Mao Ce-tung, Pol Pot, Castro, Kim Čong-il a komunističtí tyrané minulosti i současnosti byli oddanými vědeckými materialisty. Zavřeli kostely a podporovali ateismus, vyvyšovali darwinismus a podporovali evoluční teorii jako vědecké zdůvodnění ospravedlňující existenci státu a etické ospravedlnění jeho brutální politiky. John West na Evolution News(5) připomenul čtenářům, jak Darwin sám podporoval eugeniku a rasismus, a obvinil Americké přírodovědné muzeum, že tento aspekt Darwinova života ještě podporuje v rámci výstavy o Darwinovi, která stála mnoho milionů dolarů(6).

Toto je jen jeden z dalších vážných důvodů, proč má smysl debatovat o stvoření versus evoluce. Nebavíme se o nějakých drobných problémech, o kterých spekulují vědci, nebo o žabomyších problémech filozofů. Myšlenky mají své důsledky a stojí za to podívat se na přednášku Richarda Weikarta(7), který názorně ukazuje, že stejné Darwinovy principy, které motivovaly Hitlera a komunisty, jsou živé a pořád aktuální i dnes mezi eminentními evolučními biology. Mnozí univerzitní profesoři a evoluční biologové jsou zapřisáhlí marxisté.

Nechme je uvažovat nad hroznými důsledky jejich systému víry, a pak ať se zamyslí nad varováním Ježíše: „Každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést ovoce dobré. Každý strom, který nenese dobré ovoce, je podťat a hozen na oheň. A tak je poznáte po ovoci.“/8/.

Odkazy

 1.  http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i1/focus.asp
 2.  http://www.coralridge.org/partnercentral/ministrynews.aspx?type
  =Impact&oldUrl=http://www.coralridge.org/imp/impact080513.aspx&rd=1
 3.  Russell Grigg: Darwin´s mystery illness,
  http://www.answersingenesis.org/creation/v17/i4/darwins_illness.asp
 4.  Darwinův deník, léta 1842-1844,
  PBS: (http://www.pbs.org/wgbh/evolution/darwin/diary/1842.html
 5.  http://www.evolutionnews.org/2005/12/suppressing_the_truth_about_da.html…
 6.  http://creationsafaris.com/crev200511.htm#darwin681
 7.  Přednáška je dostupná na Access Research Network (ARN)
 8.  Citát je z Bible, z tzv. kázání na hoře, v knize Matouše, 5. až 7. kapitola)
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments