humans-designed

Lidé: Navrženi záměrně

Jakob HaverPůvod člověka Napsat komentář

Prof. Stuart Burgess

Z answersingenesis.org přeložila Matina R. – 04/2019.

Lidské tělo je navrženo tak, jako není žádný jiný tvor. Naše schopnost komunikovat, rozumět, vnímat emoce a racionálně přemýšlet ukazuje, že jsme stvořeni s určitým záměrem – mít vztah s Bohem.

Jednou jsem navrhl malý nůž, který se skládal z tenké rukojeti a malého čepele na konci ostrého jako břitva. Jeden z mých studentů na něj narazil a začal ho používat na řezání karet.

Vysvětlil jsem mu, že tento nůž je určen k něčemu mnohem důležitějšímu – jako operační nástroj k záchraně života novorozených chlapců, kteří mají zablokovanou chlopeň močového měchýře. Pokud by se student podíval na složitý design nože zblízka, poznal by, že se nejedná o obyčejný nůž.

Mnoho lidí dnes dělá stejnou chybu, pokud jde o smysl lidského života.

Evolucionisté předpokládají, že lidé jsou pouze vyspělejším tvorem podobným opici bez zvláštního designu nebo účelu.

Podle naturalistické filozofie se design lidských bytostí vyvinul tak, aby splňoval požadavky nutné k přežití, jako je boj, lov a sběr. Evolucionisté například říkají, že lidské ruce se vyvinuly tak, aby mohly vyrábět zbraně; lidské obličeje se vyvinuly, aby ukazovaly hrůzu nahánějící výrazy a lidský mozek se vyvinul k plánování strategií přežití.

Více než jen přežit?

Naproti tomu Bible ukazuje, že lidé jsou jedineční tvorové navrženi pro mnohem více než jen pouhé přežití. Lidé jsou kreativní, emocionální a duchovní bytosti a jsou oddělení od říše zvířat. Jsme navrženi tak, abychom měli hluboké vztahy s ostatními a s naším Stvořitelem.

“Během komunikace je zapojeno až 100 svalů a mozek zpracovává informace nesmírnou rychlostí.”

Lidé mají jedinečnou schopnost být kreativní v mnoha oblastech. V mozku máme oblasti vyhrazené pro vnímání krásy a kreativní myšlení. Pouze lidé mají tisíce dotykových senzorů na každém prstu. Pouze lidé mají velkou část mozku vyhrazenou pro přesné ovládání rukou.

Precizní schopnosti lidské ruky nejsou to, co bychom očekávali v případě, že bychom pocházeli z tvorů podobným opicím, ale právě to bychom očekávali, jestliže jsme učiněni k obrazu Božímu.

Navrženi pro komunikaci?

Lidé mají jedinečnou schopnost sdělovat myšlenky a emoce prostřednictvím jazyka. Lidská řeč a psané písmo obsahují složité zvuky, sofistikovanou gramatiku a tisíce slov. Jazyk umožňuje lidem učit se a poznávat, rozvíjet vztahy.

Jazyk vyžaduje mnoho složitých konstrukčních prvků v lidském těle. Pro zpracovávání řeči jsou vyhrazeny velké oblasti mozku. Lidé mají jedinečnou délku hrdla, hbitý jazyk, jemné rty a precizní hlasivky. Během komunikace je zapojeno až 100 svalů a mozek zpracovává informace nesmírnou rychlostí.

Takové verbální dovednosti se jen sotva vyvinuly jen proto, aby člověku umožnily stát se lovcem a sběračem. Nicméně právě jazyk bychom očekávali, pokud lidé byli stvořeni k uctívání a oslavě svého Stvořitele.

Navrženi pro emoce?

Lidé jsou schopni prožívat obrovskou škálu různých emocí. Vědci vědí, že část mozku je vyhrazena emočnímu vnímání, ale věda nedokáže vysvětlit, odkud tyto pocity pocházejí.

“Lidé jsou schopni prožívat obrovskou škálu různých emocí.”

Lidé mají také fyzické prvky, které emocionální charakter doplňují. To je například pláč z dojetí a sdělování emocí pomocí výrazů obličeje. Lidská tvář má 50 obličejových svalů a jedinečnou schopnost vytvořit podle potřeby na 10 000 různých výrazů obličeje.1 Takové vlastnosti nelze vysvětlit podle představ evoluce.

Lidé jsou také navrženi tak, aby se uměli radovat nejrůznějšími způsoby. Dokážeme vnímat krásu pohledu, zvuku, vůně, dotyku a chutí. Jakkoli vědci tyto schopnosti zkoumali – pouze lidé se zastaví, aby se kochali západem slunce nebo obdivovali ptačí zpěv.

Navrženi pro duchovní život?

Konečně, lidé mají jedinečnou schopnost racionálního myšlení a sebeuvědomění. Rozhodujeme se, jakým směrem se vydat v každém okamžiku a v každé oblasti života. Naproti tomu zvířata se řídí předvídatelně svým instinktem. Opice se nezajímají o smysl života.

Schopnosti myslet a rozhodovat také znamenají, že lidé jsou zodpovědné bytosti. Jsme zodpovědní za své činy a pokud porušíme přikázání našeho Stvořitele, jsme Jemu za ně zodpovědní.

Genesis ukazuje, že lidstvo bylo určeno ke správě Země a aby mělo společenství s Bohem. Ale člověk se v zahradě Eden proti svému Stvořiteli vzbouřil.

Díky Bohu, On nás učinil způsobilými přijmout věčný život skrze dar víry v Ježíše Krista (Efezským 2:8). A ti, kteří znají Krista, jsou uzpůsobeni k věčnému životu s Ním v nebi. Jako lidské bytosti jsme navrženi pro mnohem víc než jen k přežití.

Odkazy

  1. Ekman and Friesen, Facial Action Coding System, Human Interaction Laboratory, Dept. of Psychiatry, University of California Medical Center, San Francisco, Consulting Psychologists Press, 1978.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments