lie-from-eden

Lež z Edenu a její kouzlo dnes

Pavel Akrman Bible, křesťanství, náboženství 5 Komentářů

Pravý důvod ateistického tažení proti kreacionismu: „Budete jako Bůh“

Pavel Akrman

Ačkoli o tom zpravidla nepíšeme, dostáváme v souvislosti s provozem tohoto webu také řadu nenávistných reakcí. Ateisté všeobecně věnují boji proti biblickému křesťanství nepochopitelně velké a houževnaté úsilí. Nicméně, pokud Bůh neexistuje – a život tedy nemá v konečném důsledku žádný smysl – proč se tím vůbec zabývají, a jsou v tom navíc tak agresivní?

Uvažujeme-li o tom, co nejvíce charakterizuje naší dobu, okamžitě se nám vybaví určité věci. Naše západní kultura má sklon vyzdvihovat vysokou životní úroveň, blahobyt a všechny myslitelné moderní vymoženosti, které máme na dosah ruky. Jsme ohromeni neustálým proudem skvělého vědeckého pokroku, pozoruhodných technologických úspěchů a velkolepých výkonů inženýrství.

Mnoho lidí tak má velkou víru v potenciál lidstva – víru, že civilizace se vyvíjí, postupuje kupředu a směřuje k dokonalosti bez hranic. Automaticky si myslí, že takto nakonec odstraníme chudobu, najdeme řešení bezpočtu naléhavých sociálních problémů společnosti a odstraníme stárnutí a smrt – nebo aspoň vyvineme léky na všechny obávané nemoci.

Nicméně čestný pozorovatel musí uznat, že takové myšlení je plodem pouze materialistického myšlení. Ruku v ruce s těmito známými úspěchy tu kromě rostoucího násilí, válek a stálé rasistické nevraživosti neodmyslitelně vidíme:

  1. Růst humanistické filozofie s její bezvýhradní oslavou člověka spíše než Boha;
  2. Masivní víru v sekulární, evoluční světonázor, pokud jde o původ všech věcí;
  3. Výraznou neochotu respektovat Bibli, zejména její historický popis Stvoření/Pádu člověka/celosvětové Potopy/Babylonu;
  4. Zvyšující se odpor vůči víře, která trvá na zachování původního (biblického) křesťanství;
  5. Větší netoleranci k morálním zásadám, a naopak preference morálního relativismu – tedy tvrzení, že člověk má schopnost definovat morálku;
  6. Vzrůstající odpor k posvátnosti lidského života, jak ukazuje mohutné rozšíření potratů, nekontrolovatelná eutanazie a neustálé posouvání hranic v souvislosti s etickými otázkámi (např. probíhající debaty o klonování lidí nebo tzv. „děti tří rodičů“1);
  7. Neúprosný posun v postojích k lidské sexualitě, kdy promiskuita, cizoložství a legalizace „homosexuálního manželství“ je považováno za zcela normální a ctí se každá myslitelná i nemyslitelná sexuální „orientace“ (někteří bioetici se dokonce staví za dekriminalizaci pedofilie2).

Není tedy divu, že mnoho obyčejných lidí neumí rozlišovat mezi tím, co je správné a co je špatné (srov. Jonáš 4:11). Všichni víme, že po celém světě jsou tisíce muzeí a dalších institucí, které zaplavují veřejnost ateistickou evoluční propagandou. Vládní školy a média po celém světě ve velkém očkují stovky milionů příštích generací naturalismem – což ve skutečnosti znamená ateismem.

„Vládní školy a média po celém světě ve velkém očkují stovky milionů příštích generací naturalismem – což ve skutečnosti znamená ateismem.“

Vytrvalé útoky vůči biblickým kreacionistům však jen potvrzují Boží slovo. Tak např. proč celosvětově známý ateista Richard Dawkins věnuje téměř celý svůj život psaní a hlásání plamenných proslovů proti někomu (Bohu), o němž je přesvědčen že neexistuje? Proč je tak agresivní vůči biblickému křesťanství? Proč mu v té jeho konečné, bezúčelné a nesmyslné existenci života vůbec záleží na tom, že nějaká poměrně malá část společnosti věří v biblického Boha a zprávě o stvoření, jak je to uvedeno v Genesis? Proč se vůbec obtěžuje bojem proti takovým lidem, když z jeho pohledu všichni skončí stejně, nakonec přestanou bez dalšího smyslu existovat? Dawkins a jemu podobní jsou aktivní po celém světě a stále vytrvale protestují.

Samozřejmě ani Česko nestojí mimo – nejen že v tomto směru není vyjímkou, ale dokonce si drží přední místo, pokud jde o ateistické zastoupení. Podivné spolky udělují biblickým kreacionistům různé „bludné kameny“, rozzuření fanatici vedou na internetových diskusích plamenné řeči a svými nenávistnými peticemi varují školy před „nebezpečím kreacionismu“. Ostatně, zpočátku i na tomto webu jsme viděli podobné pokusy. Tvrdí, že mají obavy o lidstvo a že víra ve stvoření je pro společnost nebezpečná a škodlivá.

Touha „být jako Bůh“

Tady se však odehrává něco mnohem hlubšího. V tomto angažmá nejde o boj za pravdu, ale o boj za její potlačení. Bůh dal člověku svědomí, takže slova jako „spravedlivé“ a „nespravedlivé“, dobré a špatné, používají i ateisté. Bible říká, že lidé mají Boží zákon vepsaný v srdci:

„Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá … prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují.“ (Římanům 2:14–15).

V Genesis 3:5 čteme, že pokušení Adama a Evy spočívalo v tom, že „mohou být jako Bůh“. Protože všichni lidé tomuto pokušení v Adamovi podlehli (v Adamovi zhřešili), dodnes chtějí být stále sami sobě bohem (a více či méně i ostatním)! Naše padlá přirozenost se nechce podřídit Bohu, který nás stvořil a jemuž i patříme; lidé si chtějí vytvořit vlastní pravidla! První kapitola Římanům objasňuje, že padlý, zatvrzelý člověk bude „svévolně potlačovat pravdu v nespravedlnosti“ (Římanům 1:18) kvůli svému vzpurnému srdci.

„Důvodem, proč se ateisté tak agresivně staví proti křesťanství,  je marná, tudíž frustrující snaha ospravedlnit svou vlastní vzpouru proti pravdě.“

Nejspíš jste se už také setkali ze strany ateistů s otázkou: „Pokud Bůh existuje, tak proč nepřijde a neprokáže se nám?“ Na to je snadná odpověď: „On to přece udělal – a přibili ho na kříž.“

Ve 2. Petra 3:5 je nám řečeno, že ti, kdo zlehčují a zesměšňují Boha-Stvořitele, historickou Potopu a nadcházející soud ohněm, jsou „úmyslně nevědomí“. Takoví tomu vědomě nechtějí věřit, sami se tak rozhodli. Zavírají oči, zakrývají uši, odmítají uvěřit pravdě a aktivně ji potlačují.

Proč se tedy ateisté tak agresivně staví proti křesťanství, proč jim na tom tolik záleží? Důvodem je soustavná, a zároveň marná, tudíž frustrující snaha ospravedlnit svou vlastní vzpouru proti pravdě. Nechtějí připustit, že jsou hříšníci, kteří potřebují spasení od Toho, který je stvořil a vlastní je. Odmítají se Bohu podřídit, protože jim v uších nestále zní ta prastará lež z Edenu: „budete jako Bůh“. Toto je pravý důvod, proč se ateisté tolik snaží a rozčilují nad nepatrnou menšinou, která stojí na biblickém křesťanství.

A to je na druhé straně také důvod, proč by se tím každý, kdo vnímá Bibli jako slovo Stvořitele, neměl příliš znepokojovat. Tento stav trvá od samého počátku v zahradě Eden, a bude trvat až do určeného času. Do té doby stále platí, že všichni lidé stojící proti Bohu, mají možnost svůj postoj přehodnotit.

Odkazy

  1. The Scientist: Opinion: Three-Parent Embryos—A Slippery Slope? 14.6.2018.
  2. Vasagar, J., Germany’s Green Party leader regrets campaign to ‘legalise paedophilia’, 16.9.2013, telegraph.co.uk
Subscribe
Upozornit na
5 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oliver

ID odsoudili jako nevědecké… možná by tam mělo být „odsoudili“. Jak může soud poznat, zdali je něco nevědecké… Možná někdo namítne, že oba – soud i věda – hledají pravdu a proto je to v pořádku… Tohle je klam dnešní doby – věci posuzují ti, kdož nejsou v ní pravými odborníky a kdo považuje pravdu za relativní věc a to všude. Člověk má tendenci uznávat něco ne proto, že je to pravdivé, ale proto, že i jeho oblíbená mediální hvězda to uznává…tohle je časté. Potom stavaři radí, jak hubnout (doopravdy,… Číst vice »

jhk - vlasta

Jen tak mimochodem – něco jsem se dozvěděl z jedné knihy o jídle o tom, jak fungují soudy v Americe – a o společnostech, které se tam o něco soudí – a vyvstává z toho jedna věc – pokud někomu jde o byznys – a je schopen nějak ovlivňovat něco penězi – ovlivní to. Mnoho soudních výroků je tedy nevěrohodných – zrovna ten o ID – kdy se ID odsoudilo jako nevědecké. Dle mého tento soud měl stejný problém – i když v tomto bodě možná zrovna peníze velkou roli… Číst vice »

jhk - vlasta

http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele/miniprojekty/Vyvoj_organizmu_na_Zemi_Blatna.pdf – co si o vzniku života myslí děti ve škole – moc toho tam není – pouze pár střípků o tom, jak to asi tak mohlo být s historií vzniku různých druhů. Vznik života je tam takovým způsobem okleštěn, že se tomu až nechce věřit. Vůbec to nejhorší dle mého je to, že se ta zmínka o Bohu – v podstatě více nerozvádí. To je jako kdybych někomu řekl, že je blbec bez řádného vysvětlení proč si to myslím. Co kdyby ten člověk opravdu blbec byl a uvědomil si… Číst vice »

Jiří Zelinka

Jsem rád, když se věci pojmenovávají tak, jak jsou, a současně jsem rád za tu poslední větu – „Do té doby stále platí, že všichni lidé stojící proti Bohu, mají možnost svůj postoj přehodnotit.“ Stará moudrost praví, že nejnebezpečnější nepřítel je ten, kterého nevidíme – takže ti co namítají, že neslouží Satanu, mu vlastně věrně slouží, jen o tom nevědí. Jak píše správně Oliver, oni si myslí, že „mají svůj názor“ – jak pošetilé. Faktem je, že naše strádající srdce potřebuje být nutně něčím (někým) naplněno, nebo lépe – doplněno.… Číst vice »

Oliver

Ano a v Bibli také stojí, že odpad od pravé víry a víra ve lži nabudou takových rozměrů, že „už to bude vypadat, jako by satan zvítězil“. A to, že zdánlivě vítězí, ateisty a lidi vůbec ještě víc povzbuzuje v tomhle neblahém názoru (býti sám sobě bohem). Vždyť jim to všechno okolí, instituce, média, lidi kolem – potvrzují a schvalují a jim to dokonale vyhovuje. Jistě , někteří namítnou, že oni neslouží satanu, že v něj nevěří, že jich se tahle věc tedy netýká. Jenom „mají svůj názor“, to jim… Číst vice »