leonardos-dragon_header

Leonardův drak

Jakob HaverEvoluce organizmů Napsat komentář

Philip Robinson

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 05/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní obrázek: www.telegraph.co.uk

leonardos-dragon

Royal Collection Trust / © Její Veličenstvo královna Alžběta II 2019

V měsíci květnu 2019 se připomíná 500. výročí úmrtí Leonarda Da Vinciho (15. dubna 1452 – 2. května 1519). Tento všestranně nadaný člověk byl dobře známý pro své příspěvky v oblasti vědy, historie, inženýrství, architektury, kresby a obzvláště malířství svým nejslavnějším obrazem Mony Lisy. Při příležitosti tohoto výročí britská královská sbírka Trust vystavuje některé ze svých kolekcí Leonardových kreseb na 12 různých místech. Jedna konkrétní kresba však vyvolává rozruch.

Co tento rozruch způsobilo, můžete zkusit hádat u kresby z let přibližně 1517–18′ pod názvem „Kočky, lvi, a drak“. Pero a inkoust obrazu živě znázorňuje kočky a lvy v různých životních pozicích. Poznámka na spodní části kresby zní:

“Jak by byl Leonardo schopen nakreslit vyhynulé zvíře tak výstižně, aniž by se na „draka“ výslovně nedíval?”
„O natahování a ohýbání. Tento živočišný druh, jehož králem je lev díky své páteři, která je pružná.“ Z toho vyplývá, že kresba je zaměřena na rozsah pohybů, kterými vládnou kočky. Někteří to spojovali s tím, že tuto kresbu s poznámkou mohl Leonardo použít ve větší studii o zvířatech, která chodí na všech čtyřech nohou.1 Leonardo mohl pozorovat snadno obyčejné kočky, a „lvi byli v té době v Itálii dost dobře známí – například byli drženi v kleci v Palazzo della Signoria ve Florencii, jako jeden ze symbolů města.“2 Leonardo v té době dokonce sestavil pohybujícího se mechanického lva, aby pobavil francouzského krále Františka I.3 Lev uměl sedět a podávat květiny z truhly.

Přímé pozorování

leonardos-dragon-lge

Royal Collection Trust / © Její Veličenstvo královna Alžběta II 2019. Klikni pro zvětšení

Všechny tyto popisy kreseb koček a lvů vedou k jednoznačnému závěru – že byly kresleny na základě přímého pozorování. Nicméně pokud jde o draka na tom obrázku, Royal Collection Trust uvádí: „Drak byl přidán jednoduše jako nejkrajnější případ (spíše pouze jako hranice umělecké představivosti, než skutečná anatomie)“. Ale proč by to tak mělo být? Je to samozřejmě čirá domněnka, a to obrovská. Ukazuje na to, že je založena výhradně na evolučním chápání historie, která prohlašuje dinosaury (draky) za vyhynulé před 65 miliony lety a kteří nikdy nežili ve stejné době s lidmi. Mnohem větší smysl dává logický postoj, který připisuje kresbě draka také přímé pozorování, než mluvit o kreslení nějakého imaginárního zvířete mezi skutečnými. A také jak by byl Leonardo schopen nakreslit vyhynulé zvíře tak výstižně, aniž by se na „draka“ výslovně nedíval?

Skutečný „drak“?

“Leonardův drak ukazuje, že soudobé evoluční domněnky o minulosti mohou být zcela špatné.”

Slovo dinosaurus poprvé zavedl sir Richard Owen v roce 1841. Předtím velkou škálu zvířat, jejichž popis často velmi přesně odpovídal dinosaurům a jiným vyhynulým plazům, zahrnovalo slovo „drak“. Jestliže je tomu tak, odpovídá potom Leonardoův drak některému ze známých dinosaurů dnes? Vědecký výzkumník Vance Nelson4, zabývající se artefakty dinosaurů o tom říká:

  • Toto bylo v Evropě typické zobrazení, které bylo klasifikováno jako skupina „prosauropodů“. Ti jsou nyní roztříděni do různých podskupin v rámci rozsáhlé skupiny nazvané bazální sauropodomorfové. Ačkoliv hlava má typickou stylizaci 16. století, přesto je její morfologie snadno identifikovatelná s touto skupinou.
leonardos-dragon_02

Lessemsaurus (upload.wikimedia.org) Klikni pro zvětšení

Zajímavé na dinosaurech, spadajících do této skupiny čeledi Lessemsauridae je to, že jejich přední a zadní nohy měly výrazný ohyb, na rozdíl od shora dolů rovných, sloupovitých končetin. Také měli pět drápů, právě tak jak je Leonardo vykreslil (viz pravá zadní noha). Mohly by takové konkrétní detaily pocházet výhradně jen z mysli?

Leonardovo znázornění draka se stočeným ocasem není napříč dějinami nic neobvyklého, a to mohlo být i umělecké ztvárnění. Všimněme si, že ačkoli první část ocasu nejblíže k tělu je relativně tuhá, stejně jako u ostatních sauropodních dinosaurů, jsou tu i další možnosti. Někteří dinosauři mohli mít prehensilní (uchopovací) ocas, jako mají dnes některé ještěrky, které mohou snadno udělat stejný tvar jako je na kresbě. Dinosaurus je také pozoruhodný svou pozicí, která vypadá jako obranná, takže nakreslený ocas mohl být zachycen při jakémsi „švihnutí“.5 Schopnost stočit ocas mohlo být užitečné, například při spánku, při pohybu v těsných prostorách, nebo i jen při obraně. Dnes už dinosaury pozorovat nemůžeme, takže o celém rozsahu pohybu ocasů sauropodomorfů se jedná do určité míry o teoretické úvahy.

Lekce pro dnešní dny

Leonardův drak ukazuje, že soudobé evoluční domněnky o minulosti mohou být zcela špatné. Rozšiřuje však velké množství kreseb a zobrazení dinosaurů od doby, kdy opustili Noemovu Archu před asi 4,5 tisíci lety. Přestože dnes mohou být zaniklí, svědectví o jejich souběžné existenci s lidmi je dobře patrné.

Odkazy a poznámky

  1. Leonardo da Vinci, Paris Manuscript E, XIV, Anatomy, Zoology and Physiology, 825, c. 1513–14.
  2. Royal Collection Trust., Cats, lions, and a dragon c. 1517–18, rct.uk.
  3. Di Angelo, P., Leonardo’s mechanical lion, gingkoedizioni.it, 16 February 2017.
  4. Bates, G., Unearthing exciting evidence for creation: Gary Bates interviews fossil researcher Vance Nelson, Creation 41(2), 12–15, 2019.
  5. Geggel, L., Dinosaur’s tail whips could have cracked sound barrier, livescience.com, 21 October 2015; cf. Dinosaurs whipped mates into line?
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments