notuse

Laminin

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Argumenty, které by kreacionisté raději neměli používat

Co je laminin?

Lamininy jsou skupinou glykoproteinů (oligosacharidoprotein), adhezivních molekul specifických pro bazální laminu a s vysokou afinitou k jiným složkám bazální laminy. Jsou považovány za důležitou složku procesu migrace a organizace buněk v embryonálním vývoji, kdy interagují s ostatními složkami extracelulární matrix. V zásadě drží buněčné struktury pohromadě, chrání je před rozpadem.

Každý laminin je složen ze 3 polypeptidových řetězců (A, B1 a B2) propojených vzájemně (pomocí disulfidových vazeb) zhruba do tvaru kříže se třemi vazebnými doménami (pro kolagen, pro heparin a pro buňku). Laminin je adhezivní molekula, která je podstatnou součástí membrán, podporujících živočišné buňky ve většině tkání, včetně očí.

Kříž v našich tělech

Před nedávnem znovu kolovala a byla propagována mezi různými křesťankými jednotlivci a organizacemi zpráva, která přirovnává způsob, jak tato molekula drží buňky spolu se způsobem, jakým Kristus drží stvoření pohromadě. Titulky zněly takto a podobně: “Laminin: úžasný pohled na to, jak Ježíš drží každého z nás pohromadě.”

lamininLamininové směsi jsou často zobrazovány jako křížové, ale tato forma je určena pro vlastní uživatele pouze ve formalizovaných diagramech. Že laminin je v diagramu ve tvaru kříže (spíše jako meč s postranními rameny, které nejsou v pravém úhlu), není tak překvapující “náhodou”. V každém případě Ježíš udržoval stvoření od počátku, a nyní ho udržuje od  pravice Boha Otce – už není na kříži; takže i teologie kolující zprávy je pochybná.

V grafických znázorněních lamininů jsou „ramena“ kříže, tj. B-řetězec (viz obrázek), nakreslena v pravém úhlu k A-řetězci. Ale ve skutečnosti tomu tak docela není.

Jako křížový tvar je možné vnímat více než 100 000 lidských proteinů, pokud by je někdo chtěl takto vidět. Kreacionističtí vědci nepovažují křížovou koncepci lamininu za apologetický argument, a proto také doporučují ho v argumentaci nepoužívat.

Odkazy

  1. Laminin: Argumenty, které by kreacionisté neměli používat
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments