james_d_watson_01

Laboratoř odebrala spoluobjeviteli DNA jeho tituly

Pavel AkrmanOstatní, různé Napsat komentář

Ken Ham

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 01/2019. Úvodní foto: wikkorg.wordpress.com

Laboratoř, kde spoluobjevitel dvojité šroubovice DNA James Watson vykonával většinu svých výzkumů, mu nedávno jeho čestné tituly odebrala. Proč by laboratoř odebírala vědci, který udělal tak neuvěřitelný objev, jeho tituly? Je to kvůli jeho rasistickým názorům.

james_d_watson

James Watson. Wikipedia

Watson v roce 2007 v rozhovoru prohlásil, že byl „ohledně budoucích vyhlídek Afriky sklíčený, protože věřil, že úroveň inteligence Afričanů je geneticky nižší, než je tomu u Evropanů.” (argumentoval tím, že veškerá naše sociální politika je založena na skutečnosti, že inteligence Afričanů je stejná, jako ta naše, s čímž on nesouhlasí1, pozn. překl.) Není třeba dodávat, že jeho bezostyšné rasistické (a nevědecké) názory vyvolaly mezi lidmi pohoršení. A v novém dokumentárním pořadu (PBS American Masters: Decoding Watson) vědec své názory znovu potvrdil a uvedl, že se od rozhovoru v roce 2007 jeho postoje nezměnily. To vedlo laboratoř k tomu, že mu odebrala jeho tituly.

Nicméně pokud by chtěla být tato laboratoř důsledná, musela by také odsoudit a zakázat knihy Charlese Darwina, neboť jeho kniha “O původu člověka” je očividně rasistická. Většina lidí nikdy nečetla ani Darwinův Původ druhů, natož O původu člověka (ten byl publikován 12 let po Původu druhů) a pravděpodobně ho číst ani nechce, protože by musela přiznat Darwinův šokující evoluční rasismus!

“Evoluce je neodmyslitelně rasistickou filozofií.”

Evoluce je neodmyslitelně rasistickou filozofií. To (a nepochybně i evolucionisté jako je James Watson, kteří s jejími principy souhlasí), stojí v ostrém kontrastu s biblickým pohledem na svět. V biblickém světonázoru není žádné místo pro jakékoliv rasistické postoje. Od počátku biblické historie víme, že všichni pocházíme z prvních dvou lidí (Adama a Evy), a proto také máme hříšnou povahu, kterou jsme od Adama zdědili. A protože všichni pocházíme z Adama, všichni máme stejný problém – hřích!

A také všichni máme stejné řešení: Pán Ježíš, Bůh-člověk, který vstoupil do historie jako Adamův potomek, aby ve své smrti na kříži vzal na sebe náš hřích. Potom vstal z hrobu, porazil smrt a hřích a nabídl dar spásy všem lidem z každého národa, kmene a jazyka, kteří učiní pokání a uvěří v Něho.

Tento biblický důsledek, že všichni jsme pouze jednou rasou, je také podporován vědou. Genetické studie potvrzují to, co Bible učí po celou dobu – že existuje pouze jedna rasa, a to lidská rasa. O tom máme mocné svědectví jak v Muzeu stvoření, tak při Setkání v Arše, které tuto pravdu sdílí.

Pokud by lidé měli opravdu křesťanský pohled na svět, postavený na skutečných dějinách, které nám počínaje knihou Genesis odhalil Bůh, pochopili by, že všichni lidé jsou si před Bohem rovni, protože jsme všichni jedné rasy.

Odkazy

  1. DNA Pioneer James Watson Loses Honorary Titles Over Racist Comments. Meilan Solly, Smartnews, leden 2019
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments