fossil-lucy

Kterak si muzejní kousky dělají z nás šoufky

Jakob Haver Původ člověka 7 Komentářů

Poznámka redakce: Tento článek je složen ze tří zdrojů, publikovaných na  Creation Ministries International (CMI). Téma je však společné –  klamání veřejnosti. První příklad uvádí snahu o manipulaci podbízením falešných definic u muzejních exponátů, druhý příklad nám dává nahlédnout do umělecké dílny evolučního designu. Třetí příklad je o rozpačitém přešlapování evolučních špiček při pohledu na lidské fosilní stopy Laetoli, které nezapadají do evoluční časové osy. A třešničkou na dortu je 40 let vědomě opomíjená kost paviána ve fosilním skeletu slavné Lucy.

1. Pošetilé hrátky s fosiliemi

Zdá se, že klamná muzejní expozice chce vyloučit pravdu Genesis “pomocí definice”

David Catchpoole

Úvodní obrázek: fosilní pozůstatky slavné Lucy. Jen těžko si lze představit, že z těchto několika málo kostí byla vytvořena kompletní postava se všemi detaily (viz obr.2).

fossil-fake

Obr.1. Lidé stále častěji zpochybňují dogma dlouhých věků a uvědomují si důkazy o stvoření. Muzejní nápis výše, možná v reakci právě na to, se snaží přeformulovat význam slov, a tak vyloučit biblickou pravdu o historii. Klikni pro zvětšení.

Muzejní expozice mohutně propagují evoluci. Vystavené fosilie v muzeu Western Colorado’s Dinosaur Valley (Údolí dinosaurů západního Colorada) v USA zcela nestoudně žene protibiblickou kampaň do nového extrému. Velkým písmem tam totiž definovali zkamenělinu takto: “Fosilie je jakýkoliv důkaz života starší než 7 000 let”.

Tato ohromující definice smetla zprávu o stvoření v Genesis jen několika slovy, a to jednoduchým časovým vymezením její existence. Podle součtu biblické chronologie je jasné, že veškerý život (samozřejmě včetně vesmíru a Země) vznikl v šesti dnech, před šesti nebo sedmi tisíci lety. Jenže kdykoli se v muzeu podíváte na definici fosilie, je to podle této definice důkaz o existenci života před uvedenou dobou. Návštěvníci muzea tudíž logicky dojdou k závěru, že Bible musí být chybná.

Vědecké slovníky a učebnice však ukazují, že chyba je na straně muzea. Chambersův vědecký a technologický slovník definuje zkamenělinu jako “zůstatek nebo stopu nějaké rostliny nebo zvířete, který byl přírodními procesy v minulosti zachován v horninách.”1 Žádná zmínka o 7 000 letech tu není. A není ani v Hutchinsonově vědeckém slovníku: “fosilie (latinsky fossilis, „vykopaná“), jsou pozůstatky zvířete nebo rostliny, uchované v horninách”. Fosílie mohou také vzniknout zmrazením (například arktičtí mamuti v ledu); karbonizací (listy v uhlí); vytlačením obsahu (dinosauří nebo lidské stopy v bahně); nebo mineralizací kostí, většinou ale zubů nebo ulit.”2 Moje středoškolská učebnice biologie a geologie3,4 definuje zkamenělinu podobně, tedy jako zachované důkazy o organismech, které žily v minulosti – opět bez jakéhokoli vymezení jejich minimálního věku.

“Skoro by si někdo mohl myslet, že číslo “7000 let” bylo zvoleno záměrně, aby podkopalo autoritu Písma.”

Takže odkud pochází toto číselné označení “7000 let”? Ve vědě rozhodně žádnou oporu nemá. A ignoruje také množství příkladů pozůstatků či stop života, které se zachovaly z nedávné historie.5

Skoro by si někdo mohl myslet, že číslo “7000 let” bylo zvoleno záměrně, aby podkopalo autoritu Písma. Jeho účinek může jistě přivést mnoho lidí k pochybnostem o Bibli. Vzhledem k širokému rozmachu takto překroucených definic u muzejních exponátů není překvapením, že jsou křesťané varováni, aby „vše prověřovali ” (1 Tesalonickým 5:21), a aby se nenechali svést klamavou filozofií a radami bezbožných lidí (Kolosanům 2:8; 1:1).

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 07/2018

2. Figurína “opičí ženy” klame veřejnost, říká profesor anatomie

Informace poskytl Dr. Menton a St Louis Post-Dispatch

06.lucy.0214.la

Obr.2.Maketa Lucy, zdroj: www.ocregister.com. Klikni pro zvětšení

Zoologická zahrada St Louis v Missouri se zaměřením převážně na evoluci a vystavující exponáty v celkové výši 17,9 milionů dolarů, ukazuje také sochu, která má být údajnou rekonstrukcí slavné kostry australopitéka “Lucy”, jejíž nohy vypadají pozoruhodně jako lidské (obr. 3).

Profesor anatomie a neurobiologie na nedaleké washingtonské univerzitě, Dr. David Menton (rozhovor s ním je zaznamenán v magazínu Creation 16 (4), 16-19), říká, že tyto nohy se nezakládají na skutečných fosiliích.

Obvyklá umělecká licence umožňuje při rekonstrukci tělesných rysů “opočlověka” z kostí obrovskou míru svobody v evoluční předpojatosti. Nicméně umělci kosti obvykle nefalšují. Avšak nohy a ruce této makety jsou zkrátka špatné a klamou veřejnost.

Menton cituje evoluční zdroje, z nichž vyplývá, že tvorové tohoto druhu měli ruce a nohy, které “vůbec nevypadaly jako lidské ruce a nohy; spíše měli na rukou i nohou dlouhé, zahnuté prsty“ – mnohem víc, než mají dnešní opice, které žijí převážně v korunách stromů.

fossil-lucy-foot

Obr.3. Takto měla údajně vypadat noha Lucy. Klikni pro zvětšení

Kanadský učitel David Buckna k této falešné napodobenině zvažoval diskusi prostřednictvím internetové výzvy. Říká, že kdyby návštěvníci této výstavy viděli odpovídající repliku Lucy na stromě, s charakteristickými znaky primátů žijících na stromech, vzbudilo by to pochybnosti o celkovém pojetí evoluce člověka; Lucy by byla viděna jen jako nějaký druh vyhynulé opice.

Doktor Menton, který si jako první na toto stěžoval už v roce 1989, říká: “Myslím, že zoologická zahrada dluží všem lidem, kteří jí pomáhali zaplatit tento exponát, aby jí (Lucy) prezentovali poctivě.”

Bruce Carr, šéf odboru vzdělávání, nemá vůbec v úmyslu něco na výstavě měnit. “Nemůžeme výstavu aktualizovat na základě každého kousku nového důkazu,” říká. “To, co sledujeme, je celková expozice a dojem, který vytváří. Myslíme si, že celkový dojem, který tato výstava tvoří, je správný.” Dr. Menton poukazuje na to, že pokud by nohy Lucy byly ukázány správně, bylo ihned jasné, že by se nikdy nemohly napasovat do slavných fosilních stop v Laetoli (viz video níže). To jsou “exponáty A” podle evoluční víry zanechané druhem jako byla Lucy se vzpřímenou chůzí, jsou však ve skutečnosti totožné se stopami bosých lidských nohou.

Profesorka Betsy Schumannová, evoluční odbornice na stejné univerzitě jako dr. Menton připouští, že nohy makety “nejspíš nejsou přesné”, ale když byla dotázána, zda by se měla tato replika vyměnit, říká: “Absolutně ne”.

Jinými slovy, je úplně jedno, že lidé jsou očkováni evolucí pomocí špatných důkazů, protože „evoluce je fakt”. Jako křesťané bychom si měli uvědomit, že čelíme rozsáhlé nábožensko-kulturní válce!

Klamavá muzejní expozice přispívá k celosvětovému tlaku nahradit křesťanský svět tímto evolučním naturalismem (“všechno se udělalo samo – nejsme nikomu odpovědni”). Je smutné, že takovéto muzejní výstavy jsou podporovány mnoha miliony dolarů z peněz daňových poplatníků.

Páteř Lucy obsahuje kost z paviána

lucys-back-bone

Označená kost patří paviánovi.

(zdroj: creation.com, Lucy’s Baboon Backbone)

Více než 40 let po objevu kostí Lucy v Etiopii paleoantropologové zjistili, že jedna z těchto kostí ve skutečnosti nepatří Lucy, ale paviánu.

Tito vědci z amerického muzea Natural History v New Yorku a newyorkské univerzity spolupracovali na nové rekonstrukci kostry Lucy. Přitom si všimli, že jedna z kostí páteře Lucy tam nejspíš nepatří – ve srovnání se zbytkem páteře byla příliš malá.1 Dalším šetřením se ukázalo, že tato kost byla více zvětralá a měla jinou strukturu než ostatní obratle – to bylo však něco, na co upozorňoval už sám objevitel Lucy, Donald Johanson, když poprvé kostru popisoval.2

Tento rozdíl ve struktuře byl po celá desetiletí přehlížen, protože většina vědců mohla pracovat pouze s odlitky kostí Lucy, kterým oproti originálům některé detaily chybí.

Ale poté, co vyšlo nejevo podezření, jeden z výzkumníků společně se specialistou na obratle Marco Meyerem z Chaffey College v Rancho Cucamonga v Kalifornii porovnávali tuto kost s obratli jiných zvířat. Brzy dospěli k závěru, že tato kost s největší pravděpodobností patří k jistému vyhynulému druhu paviána.

Skutečnost, že i přes upozornění objevitele kostry Donalda Johansona byla tato kost 40 let přehlížena a nesprávně přidělena Lucy, nebudí zrovna důvěru ani v ostatní závěry evolucionistů, které vyvozují ve svých scénářích ohledně lidského původu a vlastně o původu všeho ostatního.

Z creation.com přeložil Jakub Haver – 07/2018

3. Stopy Laetoli


Zdroj: CMIcreationstation

v Tanzanii roku 1978 objevil tým vedený Mary Leakey řadu stop. Ty jsou známé jako stopy Laetoli. Podle mnoha výzkumníků jsou tyto stopy shodné s lidskými. Paleoantropolog Donald Johanson řekl: “Není žádných pochyb, tyto stopy jsou jako od moderních lidí”. Proč tedy potom většina vědců odmítá, že by tyto stopy udělali lidé?

Abychom této svérázné situaci porozuměli, je důležité si uvědomit, že evolucionisté datují tyto stopy v bahně do období před 3,6 miliony let. A protože tam podle tohoto evolučního názoru nemohli žádní lidé být, nemohou to být lidské stopy!

Jenže pokud tyto stopy neudělali lidé, tedy kdo nebo co? Článek v Scientific American uznává, že toto je dosud ještě “nevyřešeným tajemstvím”. Nemohu se však zbavit dojmu, že je to tajemství „ve vlastní režii“, způsobené jejich evolučním myšlením, místo toho, aby vzali vážně biblickou historii.

Odkazy

  1. Walker, P.M.B. [ed], Chambers Science and Technology Dictionary, W. & R. Chambers Ltd, Edinburgh, UK, p. 361, 1991.
  2. Lafferty, P. and Rowe, J. [eds], The Hutchinson Dictionary of Science, Helicon, Oxford, UK, p. 250, 1994.
  3. Curtis, H., Biology 4th, Worth Publishers Inc., New York, NY, USA, p. 1095, 1983.
  4. Press, F. and Siever, R., Earth 4th Ed., W.H. Freeman and Co., New York, NY, USA, p. 633, 1986.
  5. For example, ‘Fast fossils bug those long-agersCreation 16(3):7, 1994, ‘Tarawera’s night of terrorCreation 18(1):16–19, 1996, ‘The clock in the rockCreation 19(3):6, 1997, ‘Fascinating fossil fence-wireCreation 20(3):6, 1998. Note that a clock or fence wire is a ‘trace’ of an organism in a similar sense to a fossilised insect cocoon, for instance.
  6. Stopy lidí z Kréty šlapou po lidské evoluci

7
Můžete přidat komentář

Please Login to comment
5 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
adminjhk - vlasta Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Admin – Ti by se už totiž nemohli při draze zaplacených prohlídkách muzeí romanticky vznášet v hlubokých časových dálavách a popouštět uzdu své nespoutané fantazii, – mám takový dojem – že o tom, co oko vidí a ucho popřípadě slyší – člověk velmi nerad nějak hluboce přemýšlí, např. v tom směru – co by to pro něj osobně mělo znamenat. Raději se člověk prostě jen “kouká”. A proto čím fantazijnější exponát – či způsob vzniku – tím je ochoten buď zaplatit více – anebo se déle procházet mezi… Číst vice »

admin
admin

RE: – JHK VLASTA ono to stejně nejde ani skrze těch miliony let – pouze na to evolucionisté zatím nepřišli Od důvěrného zdroje, který si nepřál být jmenován mám zprávy, že oni to o svých neplodných miliardách let všichni dobře vědí, jen to úzkostlivě drží v tajnosti. Prý co by tomu řekli lidi. Ti by se už totiž nemohli při draze zaplacených prohlídkách muzeí romanticky vznášet v hlubokých časových dálavách a popouštět uzdu své nespoutané fantazii, ó jak by to bylo cool, přátelsky si popovídat s Lucy o tom, co… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Admin – evolucionismus zachraňují Miliardy Let. Nebýt miliard let – evolucionismus by nemohl existovat. Bez miliard a milionů let – by nemohlo “samovolně” a “příliš složitě” vzniknout něco tak “příšerně složitého” jako je lidský organizmus. Zase na druhou stranu – ono to stejně nejde ani skrze těch miliony let – pouze na to zatím evolucionisté zatím nepřišli. Až na to přijdou – tak to bude spíš až po konci světa – tedy pokud existenci Boha uznají. Pokud ne – tak budou v té své domněnce žít po zbytek… Číst vice »

admin
admin

Ještě doplnění ke slavné Lucy – v roce 2006 se v Dikika v Etiopii našla další kostra mláděte stejného druhu jako Lucy, tedy Australopithecus afarensis, ale v daleko zachovalejším stavu. Tím ovšem vyšly najevo mnohé nezpochybnitelné zajímavosti, které na slavnou Lucy vrhají nepříjemné světlo, tedy z pohledu evoluční báchorky.

Tuto informaci evoluční designéři nejspíš založili někam hluboko do trezoru, protože se jinak i nadále všude radostně a hlasitě vytrubuje jen stará dobrá povídačka o slavném “mezičlánku” Lucy, který (jak si evolucionisté ve svých hlavách romanticky představují) “rozmetal” kreacionistické modely na milimetry.


https://kreacionismus.cz/sites/default/files/pictures/lucy-child.jpg

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Jinými slovy, je úplně jedno, že lidé jsou očkováni evolucí pomocí špatných důkazů, protože „evoluce je fakt“. Jako křesťané bychom si měli uvědomit, že čelíme rozsáhlé nábožensko-kulturní válce!

– to bylo tak vždy. V tédo době tomu čelíme v jiném pojetí – a to v pojetí vědeckém. To je trochu jiná válka než mečem a lukem.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Bruce Carr, šéf odboru vzdělávání, nemá vůbec v úmyslu něco na výstavě měnit. „Nemůžeme výstavu aktualizovat na základě každého kousku nového důkazu,“ říká

– ano – toto hovoří jasně.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Podle součtu biblické chronologie je jasné, že veškerý život (samozřejmě včetně vesmíru a Země) vznikl v šesti dnech, před šesti nebo sedmi tisíci lety. Jenže kdykoli se v muzeu podíváte na definici fosilie, je to podle této definice důkaz o existenci života před uvedenou dobou. Návštěvníci muzea tudíž logicky dojdou k závěru, že Bible musí být chybná. – ano je to úsměvné. Proč? Protože nejde o oněch 7000 let. Mnoho kreacionistů nemá problém s 10000 lety a někteří i s větším počtem let. Tzn. jde trochu o takové oblbování –… Číst vice »