darwin-vs-bible

Která víra je správná?

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Imaginární rozhovor mezi biblickým kreacionistou (BC) a evolucionistou (DA).

Fred Smugge

Osoby v rozhovoru jsou sice smyšlené, ale pokud jde o formu a obsah, je taková diskuse velmi častá a v podstatě již klasická. Přeloženo s povolením autora z LUTHERAN SENTINEL, DECEMBER 2001.

BC: Mohu se Vás zeptat, kde se tu podle vás vzal náš vesmír?

DA: Většina vědců má za to, že začal „velkým třeskem.“

BC: Třeskem? To zní jako výbuch. Co tedy vybuchlo?

DA: No, mnoho vědců se domnívá, že šlo o soustředění nesmírného množství energie ve velmi malém objemu.

BC: To není odpověď na mou otázku – jde totiž o to, kde se vzala ta energie?

DA: Tak to nevím, a mám za to, že to neví žádný vědec. Snad proto mnoho dalších vědců soudí, že to vybuchla „nicota”.

BC: Chcete říct, že neexistovalo prostě nic, ale že „nicota“ jakýmsi způsobem vybuchla, a z toho „nic“ vznikla celá ta závratná spousta hmoty a energie vyplňující celý vesmír? Nebyl by k vytvoření toho všeho z nicoty potřeba zázrak?

DA: Vědci se nikdy nezabývají myšlenkou něčeho nadpřirozeného. Raději nazývají „velký třesk“ singularitou – to znamená něčím, k čemu muselo dojít, ale co se sotva kdy bude opakovat vzhledem k zákonům, které dnes řídí vesmír.

BC: Ale jste si jist, že neexistuje přece jen nějaký Bůh, který stvořil vesmír?

DA: Nikoli, to se asi nedá dokázat, zda Bůh existuje či nikoli.

BC: Anglické slovo „věda“ pochází z latinského slova pro „poznání, vědění“. Nemůžete-li dokázat, a tedy vědět, zda Bůh existuje či neexistuje, pak ale nemůžete nazývat „vědou“ či „znalostí“, ani vědeckou představu, kde se s Bohem vůbec nepočítá, nebo ano?

DA: Myslím, že jsem na tohle nikdy nepomyslel.

BC: Nyní bycvh se zmínil ještě o jedné věci: ve škole jsem se učil o vědeckém zákonu, který se nazýval myslím „zákonem o zachování hmoty/energie“. Tento zákon říká, že hmotu/energii nelze ani vytvořit ani zničit. To znamená, že „velký třesk“ je z vědeckého hlediska nemožný. Věříte v něj i přesto, že odporuje vědeckému zákonu?

DA: Ano, samozřejmě.

BC: Mám další otázku: co je to „život“? Zdá se, že veškerý život zde na Zemi je založen na uhlíku; je možné, aby byl život založen na nějakém jiném prvku – snad křemíku či dusíku?

DA: Nemyslím si, že by kdy nějaký vědec byl schopen definovat „život“ či představit si život založený na jiné chemii než je té, na které je založen zde na zemi.

BC: Jak tedy začal život zde na Zemi?

DA: Myslím si, že většina vědců zastává názor, že se náhodou sešly na jednom místě všechny nutné prvky, a že život vznikl sám od sebe, spontánně, a pak se pozvolna vyvinul do všech forem, které dnes vidíme.

BC: Učil jsem se i jiný vědecký zákon, který si vybavuji jako „zákon biogeneze“. Ten říká, že život může vzniknout jedině a opět jen ze života. Celý konzervárenský průmysl je založen na tomhle zákoně. Vzniká-li život pouze ze života, nemůže vzniknout z neživé hmoty, že? Šlo tedy o zázrak?

DA: Nikoli, vědci nepřipouštějí ve svém myšlení nic nadpřirozeného, a tak to raději nazvali další singularitou, další událostí, ke které muselo dojít, ale která se patrně už nebude opakovat.

BC: A tak i když spontánní vznik života odporuje vědeckému zákonu biogeneze, Vy v něj stále věříte?

DA: Ano, věřím.

BC: Takže Vám položím další otázku: mnohokrát jste v našem rozhovoru užil termín „věřit“. Myslíte si, že Vaše víra má větší právo, aby se jí vyučovalo na školách, než jakékoli názory jiné, třeba křesťanská víra v Boha Stvořitele?

DA: Ano, jsem o tom přesvědčen, protože považuji jiné názory za náboženství, a své za vědu.

BC: Cože? Tak vy jste uznal, že výše zmíněné domněnky v souvislosti s evolucí jsou jen věroučným systémem, neboť je nikdy nikdo nedokázal, a navíc odporují široce zastávaným vědeckým zákonům – a přesto je považujete za vědecké?

Takže čtenáři, jak se postavíš ke shora uvedenému rozhovoru? Odporuje-li zmíněná věrouka ve skutečnosti vědeckým zákonům, měla by být přesto považována za vědeckou a měla by vyučovat jako věda? Nebo by se měla vyučovat jen jako další věroučný systém? Které názory považuješ za vědečtější: ty evolucionistovy nebo názory křesťana věřícího v Bibli?

(Reverend Schmugge byl pastorem ve Vadnais Heights v Minnesota. Byl jedním z organizátorů a pracoval jako první tajemník TCCSA.)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments