blood-century

Krvavě zbarvené “století evoluce”

pavelkabrtDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Carl Wieland

(Z creation.com přeložil M. T. – 11/2010. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.)

Lidé napadající křesťanství poukazují někdy na tu spoustu náboženských válek a zvěrstev spáchaných ve jménu Krista a církví. Zapomínají však na to, že ne každý, kdo se označuje za „křesťana“, kráčí opravdu v Kristových stopách. Nelze též pominout, že ve 20. století bylo zabito mnohonásobně více lidí než ve všech náboženských konfliktech dohromady, většina z nich svými vlastními vládami (1). A k těmto jatkám došlo navíc ve jménu filozofií otevřeně nepřátelských vůči biblickému křesťanství a čerpajících přímo z evolucionistické víry.

Například nacizmus se otevřeně hlásil k Darwinovu učení (2). Přežití nejsilnější rasy se pokládalo za správné a morální; naopak soucit se slabými znamenal popření přírodních zákonů. Je otázkou, zda by byla tahle brutální ideologie tak zachvátila národ, který nám dal Bacha a Luthera, kdyby se nebyla mohla opřít o „vědeckou“ evoluční teorii.

Také komunizmus pracoval při své indoktrinaci s evolučním učením. Vyvinulo-li se všecko prostě podle „zákonů přírody“, pak je to lidský názor, nikoli Boží Slovo, co určuje, co je správné a co špatné. Dostane-li se tedy dělnická třída k moci ozbrojeným bojem, pak je to „správné“ bez ohledu na to, kolik lidí musí položit život za nastolení socialistického ráje na zemi. Počet obětí komunizmu daleko převyšuje počet obětí nacistického řádění – na celém světě mu padlo za oběť patrně více než 90 milionů lidí (3).

Někteří lidé namítají, že hrůzné Stalinovy činy byly pouhou „úchylkou“, vzdálením se od revolučních ideálů. Byl to však už Lenin, „otec“ ruské revoluce, kdo „dovedl k dokonalosti vědu o masovém vraždění“ i totální, nelítostnou brutalitu jako hlavní metodu politické kontroly (4). Evoluční teorie přitom byla hlavním nástrojem k vymývání mozků a následnému vštěpování „vědeckého ateizmu“ řadovým občanům komunistických totalit. Vzniklo-li všecko díky pouhým rozmarům přírody, pak i vše v politice ovládají choutky těch nejmocnějších a neexistuje Tvůrce, kterému bychom byli odpovědni. Proto byl třeba takový Stalin přesvědčen, že zabití milionů lidí nepředstavuje nic horšího než pokosení trávníku (tráva je přece podle evolučního učení také naším bližním).

Desítky milionů mrtvých zůstaly také za Maovou vládou teroru a lží. Nikoli náhodou byly Maovými oblíbenými knihami práce evolucionistů Darwina a Huxleyho. Když umíraly miliony lidí za hladomoru, který zavinil, řekl prý Mao svému osobnímu lékaři: „Máme přece tolik obyvatel, že si můžeme dovolit jich pár ztratit“ (5). Jeho nástupci od té doby perzekvovali a pozabíjeli statisíce dalších lidí.

“Zapomínají však na to, že ne každý, kdo se označuje za „křesťana“, kráčí opravdu v Kristových stopách.”

Vinou takového otevřeného „státního“ teroru lidé snadno zapomínají na to, co Bible učí o zlu přítomném ve veškerém padlém lidstvu. Navzdory pádu komunizmu zůstává základní filozofie evolučního učení (tedy že nejvyšší autoritou je lidský, nikoli Boží, názor) pevně u vesla. Už se sice nestřílí po lidech přelézajících berlínskou zeď, ale i v „demokratických“ zemích jsou ještě stále trhány na kusy v lůně své matky miliony lidí.

Dnes je na vzestupu do krajnosti hnaná ideologie tržního hospodářství související bezprostředně s darwinovským „moc znamená právo“. Bible samozřejmě schvaluje soukromé vlastnictví i svobodnou a poctivou výměnu zboží. Současně však prosazuje myšlenku vlády občanské společnosti jako nutných mantinelů pro hříšnou povahu lidstva. Dokonce i miliardář-spekulant George Soros varuje před kapitalistickým absolutizováním zásady „přežití nejschopnějších“. Říká: „To, co bývalo pouhým směnným prostředkem, zaujalo nyní místo základních hodnot. Být úspěšný ještě neznamená mít pravdu“ (6).

(Poznámka autora z ledna 2011: Od té doby, co jsem napsal tento úvodník k časopisu, se ekonomické klima poněkud změnilo; kdybych to psal dnes, Sorose bych neuvedl. V té době se jednalo o to, že „dokonce i“ spekulant, jako je on, varuje před nebezpečím „bezhlavě“ volných trhů. Bylo však poukázáno na to, že i když Soros tento systém využíval, byl zjevným zastáncem všeho jiného než svobodného podnikání.)

Sorosovy komentáře dávají smysl pouze tehdy, existují-li takové věci jako neměnné hodnoty a nezcizitelná práva. Ty však nemohou existovat, aniž by existoval Bůh Stvořitel, který spolehlivě zjevil podobné pravdy Svému stvoření.

Takže otázka stvoření/evoluce se netýká pouze původu života; její zodpovězení je klíčové také pro volbu autority, která bude rozhodovat v našem životě – Bůh, skrze Své zjevené Slovo, či lidské mínění. Kéž Bůh dá, aby časopis Creation (Stvoření) i nadále šířil tyhle zásadní, důležité pravdy evangelia.

Odkazy a poznámky

  1. Zhruba 130 milionů lidí (bez dalších stovek milionů zabitých při potratech) bylo zmasakrováno ve 20. století ve jménu ateizmu, zatímco lidí zabitých ve „jménu Krista“ bylo v celých psaných dějinách nejvýše zhruba 17 milionů. Viz knihu Jamese Kennedyho a Jerryho Newcombea Co kdyby se Ježíš nikdy nebyl narodil?, nakladatelství Thomas Nelson, Nashville, 1994.
  2. Evolucionista Sir Artur Keith napsal: „Německý Führer je, jak jsem mnohokráte zdůraznil, evolucionista; vědomě se snažil o to, aby byla německá politika v souladu s evoluční teorií“. Evoluce a etika, nakladatelství Putnam, New York, str. 230, 1947.
  3. Black Book of Communism, The Courier-Mail Weekend, Brisbane, p. 8, 13 December 1997.
  4. Men who taught the world to hate, The Sunday Mail, Brisbane, p. 67, 6 July 1997.
  5. The Great Dying, The Sunday Mail, Brisbane, pp. 59–60, 2 February 1997.
  6. G. Soros, in News Weekly, p. 24, 8 February 1997.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments