kostrc

Kostrč “nemá žádný účel”?

pavelkabrtDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Přírodopisné muzeum v New Yorku klame veřejnost

Keaton Halley

Z creation.com/tailbone přeložil Pavel Kábrt – 05/2017. Článek vyšel na stránkách CMI 27. dubna 2017. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation.

amnh-coccyx

Obrázek 1.

Obrázek 1: Výstava v Americkém muzeu přírodní historie v New Yorku. (foto Keaton Halley)

Nápis říká: Konec ocasu – podívejte se blíže na spodek lidské páteře a najdete tam kostrč – od tří do pěti srostlých obratlů. Nemají žádný účel, jen nám to připomíná, že lidé pochází z dávných zvířecích předků s ocasy.

Při nedávné návštěvě Amerického muzea přírodní historie (AMNH) v New Yorku jsem narazil na tento nápis, který mne zarazil svojí trapností vzhledem k této instituci. Tvrdilo se v něm, že lidská coccyx, čili kostrč

“nemá žádný účel, ale jen nám připomíná, že lidé pocházejí z dávných zvířat s ocasy.”

Nemá žádný účel? Opravdu? Takové tvrzení je absurdní. I když evolucionisté už od Darwina podsouvají veřejnosti takové nesmysly, každý, kdo si dá práci zjistit úlohu kostrče, může přijít na to, že toto tvrzení není pravdivé. Ve skutečnosti je kostrč velmi cennou součástí lidského těla, zatímco její údajný původ z ocasatých předků je založen jen na evolucionistických domněnkách, ne tvrdých faktech.

Argumentace z neznalosti

Je to skutečně poněkud přihlouplé, když kurátoři Amerického muzea přírodní historie tvrdí, že nějaká část lidského těla nemá žádný účel. Jak něco takového může vůbec někdo prokázat? I kdyby nebyla žádná funkce známa, je tu vždy možnost, že nějaká existuje a my ji neznáme. Navíc evolucionistická historická tvrzení ohledně údajných ‘zakrnělých’ orgánů nevzbuzují žádnou důvěru.

“Evolucionisté neustále klamou vědu tvrzením, že určité části těla jsou bez účelu.”

V proslulém ‘Opičím procesu’ v roce 1925 tvrdili evolucionisté, že existuje “ více jak 180 zakrnělých struktur v lidském těle.”1 Od té doby byly objeveny funkce prakticky všech těchto orgánů, včetně důležité rozpoznané funkce krčních mandlí a apendixu [červovitý výběžek slepého střeva], abych uvedl alespoň dva běžné příklady (viz Zakrnělé argumenty: pozůstatky evoluce a Špatně navržené argumenty—‘zakrnělé orgány’ revidovány). Přesto evolucionisti stále brzdí vědu pokračujícími prohlášeními o bezúčelnosti a neužitečnosti některých částí těla—‘odpadní DNA’ je takový jeden aktuální případ. Protože se tenhle vzor neustále dementovaných evolucionistických tvrzení opakuje, poradili jsme evolucionistům, aby se už napříště vyhýbali nazývat nějaký orgán ‘zakrnělý’ (viz 21 špatných argumentů pro biologickou evoluci).

Jak je to tedy? — Kostrč má svoji funkci

Problémem výstavy Amerického muzea přírodní historie je v tom, že jde až za hranici neznalostí, nicméně skutečný účel kostrče známe, a ten je mnohofunkční. Tyto funkce jsou probírány v běžných učebnicích i na webových stránkách se zaměřením na anatomii a fyziologii.

Například kostrč a dvě sedací kosti pánve tvoří dohromady tripod, který pomáhá nést váhu těla a dává stabilitu při sezení. Když se člověk nakloní dozadu, více váhy se přenese na kostrč.

“Kostrč pomáhá nést váhu těla a dává stabilitu při sezení.”

Kostrč také slouží jako kotva k upevnění mnoha šlach, vazů a svalů. Některé z těchto svalů tvoří hřebetní pánvičku, která podpírá různé vnitřní orgány, zvláště když stojíme vzpříma. Několik svalů příspívá k funkčnosti střev a močového měchýře, včetně zadržování stolice a moče —to opravdu nejsou jen tak zbytečné schopnosti.

Kostrč také pomáhá podpoře míchy; slouží jako kotva pro filum terminale— vláknitý kus tkáně, který se táhne od horní části kostrče až ke spodní části míchy.

Kromě toho, kostrč má též dodatečný význam pro ženy—pomáhá při porodu. U žen je kostrč méně prohnutá ve srovnání s muži, takže tolik nevystupuje dopředu a tím dává prostor pro průchod dětské hlavičky pánví. Je také pružnější, proto pohyby kostrče během porodních stahů opravdu pomáhají zvětšit porodní kanál. Toto všechno ukazuje na účelný konstrukční plán!

Život bez kostrče

human-coccyx

Obrázek 2.

Obrázek 2: Lidská kostrč (pohled zezadu) BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 Japan

Někteří evolucionisté poukazovali na to, že existují případy, kdy je poškozená nebo nemocná kostrč chirurgicky odstraněna, což prokazuje, že není potřebná. No a co? Mít nějaký účel a být nepostradatelný není totéž. Například to, že někdo může žít bez malíčku, nedokazuje, že malíček nemá žádný účel. Stejně tak mohou lidé žít bez rukou, nohou, vlasů, zubů či s polovičkou mozku—přesto všechny tyto části těla jsou jasně účelné v normálním, zdravém těle. Pokud chybí, buď je musí nahradit jiné části těla anebo tělo touto ztrátou trpí.

To samé platí o kostrči. Je zcela jasné z faktů, že odstranění kostrče znamená přerušení těch svalů, šlach a vazů, ke kterým je upevněna (a jejich pravděpodobné napojení někam jinam). Jsou však k dispozici i na internetu osobní svědectví, ze kterých plyne, že po odstranění kostrče je obtížná rekonvalescence—důsledkem je bolest při sezení nebo při pohybu, ani nemluvě o potížích na toaletě. 2

Báchorky

Protože kostrč naplňuje řadu funkcí, není žádný důvod k domněnce, že jde o nějaký zdegenerovaný zbytek kdysi funkčního ocasu. Jistěže, kostrč je na tom samém místě v lidském těle, ze kterého u některých zvířat vychází ocas, ale protože Bůh dal lidem fyzické uspořádání podobné tomu u jiných obratlovců, naše páteř (která je koneckonců ohraničenou lineární strukturou) musí být přece někde zakončena na dolní části našich zad.

A pochopitelně—jak evolucionisté všude poukazují — když probíhá embryogeneze v děloze, páteř se zpočátku natahuje dost značně k dolním končetinám, ale to je jen proto, že roste rychleji. Později zbytek těla dohoní a překoná konec páteře, což ukazuje, že podobnost s ocasem je zcela povrchní. Kosti na spodní straně páteře, nesprávně nazývané u embrya ‘ocasem’, jsou u dospělého stále přítomny. Není to naprosto tak, jakoby se nejprve objevil ocas a až před porodem děcka se ztratil. Nikdy tam vůbec žádný ocas nebyl!

Je také pravda, že se někdy narodí lidé s kaudálními přívěsky. — jde o zvláštní masité výrůstky, které vybíhají ze spodní části zad a evolucionisté je nazývají ‘lidské ocasy’ a trvají na tom, že jde o atavismy z naší evoluční minulosti. Přestože se ukazuje, že jde o deformace pocházející z nemocí, jako je zadní rozštěp obratle, při kterém se kosti a membrány kolem míchy řádně neuzavřou. Někdy tyto výrůstky mají sval a dokonce nervy, které mohou stimulovat pohyb svalu, jsou však výsledkem neurologických poruch, nikoli výsledkem nějakých latentních (spících) genů zděděných od lidoopů [mimochodem lidoopi nemají ocas]. Nejsou žádné zdokumentované případy těchto kaudálních přívěsků, že by obsahovaly obratle, a ani se svojí strukturou nepodobají zvířecímu ocasu a nevykazují funkce, jaké má zvířecí ocas, jako je pomoc při rovnováze či odstraňování hmyzu. Tvrzení, že mají něco společného s evolucí, je čirou fantazií.

Říkejte pravdu

Když je tak jednoduché popřít domněnku, že kostrč “nemá žádný účel”, je trapné zjistit, že prominentní vzdělávací instituce nabízí publiku zavádějící informace. Kostrč zcela jasně přispívá k užitečným funkcím v těle. Proto vyzýváme muzeum, aby svoji výstavu uvedlo na pravou míru. Doufáme zcela vážně, že kurátoři muzea budou ctít pravdu i v případě, že to bude k tíži Darwinově teorii evoluce.

Doplňující média v angličtině


Zakrnělé orgány

Odkazy a poznámky

  1. The World’s Most Famous Court Trial: Tennessee Evolution Case, second reprint edition, Bryan College, Dayton, TN, 1990, p. 268.
  2. Personal experiences of coccyx pain, coccyx.org/personal/index.htm.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments