earthquake-new-zealand

Kaňon vypadá “jako tisíce let starý”

Jakob HaverCelosvětová Potopa Napsat komentář

K jeho vzniku však stačilo jen několik měsíců

David Whyte

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 07/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

rafting-gorge

Rafting nově vytvořenou soutěskou. Foto s laskavým svolením Clarence River Rafting.

14. listopadu 2016, dvě minuty po půlnoci zaznamenal sever jižního ostrova Nového Zélandu zemětřesení o síle 7,8 stupňů Richterovy stupnice – tedy druhé nejsilnější od doby, kdy na Nový Zéland přišli Evropané.1

Došlo k mnoha tektonickým zlomům a prasklinám, které se táhly k severovýchodní špičce Jižního ostrova až těsně na 2 m k Severnímu ostrovu; jeden zlom se přesunul až 10 m do strany. Tato událost dostala název zemětřesení Kaikoura, podle města (s populací 2.080 obyvatel) ležícího velmi blízko u jednoho ze zlomů.

Zemětřesení způsobilo odhadem 80 000 až 100 000 sesuvů půdy.2 Množství velkých sesuvů v tomto regionu zablokovalo řeky. Od té doby byly tyto sesuvy několik měsíců erodovány protékajícími řekami, které tekly přes ně a skrze ně.

Tyto nově vytvořené krajinné prvky ohromily ty, kteří věří, že takové věci potřebují ke svému vzniku celé věky. Jeden pozorovatel napsal:

“Rokle, která vypadá, jako by tu byla už tisíce let, byla vyhloubena v měkkém vápenci řekou Clarence během čtyř měsíců. Řeky se mění neustále, ale ti, kteří pracují na vodě, byli ohromeni rychlostí proměn způsobených zemětřesením o síle 7,8 Richterovy škály naposledy v listopadu.”3

Ve stejném článku je citován provozovatel raftingu, který řekl:

“Podívejte se na tuto rokli – vypadá, jako by tu byla už tisíce let … A přitom byla vytvořena během čtyř měsíců – zemětřesení vyneslo celou desku vápence nahoru ze země a řeka ho prořezala jako pilou.”

“Když se díváte na tuto rokli, tak vypadá jako by tu byla už tisíce let …”
Stáří nemá přirozeně žádnou podobu. Zemské rysy samy o sobě nevypadají ani „staře” ani „mladě”; takové pojmy jsou vkládány k důkazům, a my je vnímáme v závislosti na “filtrech” předpokladů, skrze které je interpretujeme.4

Pro ty, kteří pod vlivem všeobecného paradigma naší kultury věří, že k takovým zásadním změnám krajiny jsou potřeba miliony let, vnímají rychlost této změny jako mimořádnou. Nicméně překvapeni nejsou ti, kteří chápou změny tvarování krajiny jako důsledek Potopy, a že tedy mohly nastat náhle a rychle, což kreacionističtí geologové zdůrazňují vždy znovu a znovu. Globální Potopa, jak je popsána v Genesis, musela být doprovázena téměř nepředstavitelnými hydraulickými a tektonickými sílami a otřesy.

Každý, kdo se přiklání k tomuto způsobu geologického utváření si neuvědomuje, co se stalo, a se špatnými předpoklady tak získá mylný dojem o stáří.

Odkazy a poznámky

  1. Normile, D., New Zealand earthquake rattles experts, sciencemag.org, November 2016.
  2. Landslides and Landslide dams caused by the Kaikoura Earthquake, info.geonet.org.nz, December 2016.
  3. Lewis, O., Clarence River Rafting makes most of post-earthquake changes to Clarence River, stuff.co.nz, February 2017.
  4. See Wieland, C., The earth: how old does it look? Creation 23(1):8–13, 2000;creation.com/earth-look
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments