Kameny křičí

pavelkabrtCelosvětová Potopa Napsat komentář

Co vypovídají horniny a fosilie o stáří Země

Brian Thomas, M. S.

Z časopisu Acts and Facts leden 2011 přeložil M. T. – 04/2011.

Institut pro výzkum křesťanství (CRI) na své webové stránce tvrdí, že „nemůžeme jen tak pominout fakt, že převážná většina odborníků na poli geologie (horniny), paleontologie (fosilie), biologie atd., je přesvědčena, že věda poskytuje spoustu důkazů pro vysoké stáří Země“ (1).

Roku 1974 napsal respektovaný křesťan William Craig, že „usazeniny navrstvené pěkně jedna na druhou svědčí o tom, že příslušné geologické útvary vznikaly pomalu“ a že „se zdá jisté, že všechny tyto vrstvy by nemohly vzniknout při jediné potopě, ať už by její rozsah byl sebevětší!“ (2) A jak dokládá jedno nedávné interview, Craig stále odmítá představu, že fosilie a horniny vznikly při Noemově Potopě (3).

Je to tak správně? Svědčí horniny a fosilie o milionech let, takže musíme odmítat biblické dějiny odehrávající se v několika tisících letech? (4)

Odpověď zní ne, a hned to odůvodním. Za prvé, všechny sedimentární vrstvy hornin obsahující fosilie musely vznikat rychle, protože jedině tak se mohly fosilie zachovat. Za druhé, svrchní vrstvy vznikly brzy poté, co byly uloženy vrstvy spodní, jelikož jejich spojovací plochy ostré jako břitva nevykazují sebemenší známky eroze. Proto byly celé úseky horninového sloupce uloženy v rychlém sledu, jak bychom to očekávali při rozsáhlé katastrofě způsobené vodou. Genesis popisuje, jak po celý rok vody Potopy stoupaly, pokryly veškerou souš, a pak opadávaly, přičemž zároveň zlikvidovaly všechny suchozemské obratlovce, kteří nebyli ukryti v Arše.

Zdá se, že mnozí křesťané místo aby poctivě naslouchali biblické zprávě o Potopě, citují jednoduše křesťanské geology-zastánce staré Země. Ale jelikož se zmínění geologové rozhodli ignorovat to, co Bible jasně říká o Potopě, pak prostě slepí vedou slepé.

Fosilní záznam oplývá doklady měkkých těl i jejich částí jako třeba těl červů či mlžů a jejich chodbiček jakož i původních měkkých tkání! U tvorů s měkkými těly či tkáněmi přitom musí proběhnout fosilizace dříve, než stačí zetlít. Tyhle fosilie i další charakteristiky hornin přiměly většinu geologů k tomu, že snížili ve svých teoriích uvažované stáří příslušných vrstev.

A mnoho z nich uznává i skutečnost, že jednotlivé vrstvy vytvořila prudce proudící voda. Před mnoha lety se během jedné geologicky zaměřené vycházky do terénu zeptal student svého učitele: „Jestliže se všechny tyhle vrstvy vytvářely rychle, jak se potom vypořádáme s tvrzením o jejich údajném stáří milionů let“? Profesor ukázal na styčnou linii mezi vrchní a spodní vrstvou a vysvětlil mu, že nánosy nashromážděné za ony miliony let prostě mezitím odnesl vítr a voda!

Povrch Země je dnes rozbrázděný, jsou na něm patrné různé půdní profily, ryjí v něm červi a jsou zde kořeny rostlin. Avšak styčné plochy mezi vrstvami jsou často „ostré jako břitva“ (5), velmi ploché, a zabírají obrovské množství čtverečních kilometrů. Není na nich patrné, že by mezi uložením jedné vrstvy a uložením vrstvy druhé uběhl dlouhý čas. Navzdory tvrzením Williama Craiga vznikly za jediný den roku 1980 po erupci sopky Mount St. Helens stovky metrů „krásně navrstvených sedimentů“, z čehož jasně plyne, že krátké, ale prudké katastrofy mohou vytvořit více ploch nad sebou.

Pokud vznikaly všechny vrstvy hornin vykazující fosilie rychle a pokud mezi uložením jednotlivých vrstev uplynula jen krátká doba, pak se horniny i fosilie vytvořily za relativně krátký čas. Křesťané by se neměli bát zkoumat samotné horniny a fosilie a srovnávat je s biblickou zprávou, místo aby se spoléhali na „většinový názor renomovaných vědců“, kteří píší své vlastní dějiny světa a nerespektují přitom zprávu autority nejvyšší.

Odkazy

  1. The Creation Story: How Old Is the Earth? Christian Research Institute Statement DA060. Posted on equip.org, accessed November 16, 2010.
  2. Craig, W. L. 1974. Evangelicals and Evolution: An Analysis of the Debate between the Creation Research Society and the American Scientific Affiliation. Journal of the Evangelical Theological Society. 17 (3): 144.
  3. Craig, W. L. Interview. The Michael Coren Show. CTS television, Canada.
  4. See Johnson, J. J. S. and T. D. Ice. Using Scriptural Data to Calculate a Range-Qualified Chronology from Adam to Abraham. Presented at the Southwest Regional Meeting of the Evangelical Theological Society, Dallas, Texas, March 1, 2002.
  5. Morris, J. 2003. Did Modern Coal Seams Form in a Peat Swamp? Acts & Facts. 32 /8/.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments