burgesshales

Kambrická exploze opět jinak

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Když je přání otcem myšlenky – aneb iluze o zvířecí komunitě, která nikdy neexistovala

Pavel Akrman

Úvodní obrázek: Formace Burges Shales (Burgesské břidlice) je slavné kanadské naleziště fosílií, které se nachází v Kanadských Skalistých horách v Britské Kolumbii.. (Zdroj: Kanadský park Burges Shale.)

Evolucionisté často používají fosilie ze stejných stratigrafických vrstev a zeměpisné oblasti k vytvoření modelu ekosystému, vzniklého během předpokládané epochy času (stratigrafie je geologický obor, který studuje sled sedimentárních vrstev). Typickým příkladem jsou vrstvy tzv. období kambria, odkud také známý pojem „Kambrická exploze“. Evolucionisté často používají fosilie ze stejných stratigrafických vrstev a zeměpisné oblasti k vytvoření modelu ekosystému vyskytujícího se během této domnělé epochy času.1

Nicméně je třeba si uvědomit, že toto je pouze jedna z interpretací tohoto stavu, nic víc. Jak mohou evolucionisté vědět, že všichni ti tvorové žili společně, a nebyli jen pohřbeni společně? Stejnou otázku si nedávno položili geolog Dr. Nic Minter a geoložka Orla Bath Enrightová z Univerzity životního prostředí, geografie a geověd v Portsmouthu ve Velké Británii.2

ottoia_burgesshale

Fosílie Ottoia

Obrázek 1: Fosílie Ottoia (Burgess Shale). V ložiscích Burgess Shale bylo nalezeno mnoho různých druhů červů, ale téměř žádné jejich fosilní stopy (nory, chodbičky). To potrvzuje kreacionistický názor, že pozůstatky všech těchto zvířat byly na místo transportovány během Noemovy Potopy z nejrůznějších lokalit. (Kredit: viz odkaz 3)

Tito vědci (oba jsou evolucionisté) zkoumali zachovalé fosilie z kambrických horninových vrstev a jako vůbec první vytvořili model, jak asi mohly být tyto fosilie pohlceny a pohřbeny bahnotokem. Na základě své práce v terénu a laboratorních testů dospěli k překvapivému závěru, který je v rozporu s dlouho zastávanými předpoklady – totiž, že tvorové pohřbení společně ve formaci Burgess Shale (která je velmi bohatá na fosilie), nemuseli všichni žít společně. Místo toho mohla být zvířata přepravována mnoho kilometrů bahnotokem, aniž by došlo k jejich poškození, a poté byla společně pohřbena a zachována. Dříve se tedy věřilo vlastně jen „iluzi o zvířecích komunitách, které nikdy neexistovaly“.

Vědci podávají následovné vysvětlení:

Protože fosilie v Burgess Shale jsou tak výborně zachovány, předpokládalo se, že nemohly být přepravovány na velké vzdálenosti. Tento nový výzkum však ukazuje, že obecný typ bahnotoku, který vytvořil uložené vrstvy a pohřbil v nich zemřelá zvířata, nezpůsobí jejich další poškození. To znamená, že fosilie nalezené v jednotlivých vrstvách sedimentu, o nichž se dosud myslelo, že představují společenstva zvířat, mohly ve skutečnosti žít velmi vzdáleně od sebe. 2

Dr. Minter dodává:

„Když vidíme na jednom místě více druhů dohromady, může to vytvořit iluzi, že vidíme jedinou komunitu. Tvrdíme však, že toto společné ložisko může být produktem několika společenstev zvířat, která mohla být zachycena z více míst bahnotokem a poté společně uložena, čímž poskytla to, co vypadá jako více spletité jediné společenství zvířat. Toto zjištění může být pro vědce překvapením, ale mělo by je to vést k opatrnějšímu tónu při interpretaci raných mořských ekosystémů, které mají být půl miliardy let staré.“3

Uvedení vědci jsou evolucionisté a drží se tedy pochopitelně naturalistického scénáře. Proto poznamenávají, že sice nevědí „přesně, co vyvolalo takový bahnotok, který přenesl a pohřbil ta zvířata, která následně zkameněla, ale tato oblast byla zřejmě vystavena několika bahnotokům, což způsobilo, že se v břidlici na mnoha různých úrovních nacházejí dobře zachované fosilie“.

„Horninové vrstvy a tvorové v nich pohřbení tedy nejsou skutečným snímkem dávných ekosystémů z doby před miliony let.”

Z biblického pohledu je zřejmé, že fosilie nám dávají pouze určité náznaky živočichů a ekosystémů, existujících před Potopou. Víme však také, že tehdejší svět byl zničený katastrofickou, celosvětovou Potopou – Země nebyla pokojným světem, kde by se vše ukládalo pomalu během milionů let.

Horninové vrstvy a tvorové v nich pohřbení tedy nejsou skutečným snímkem dávných ekosystémů z doby před miliony let. Tyto horninové vrstvy a fosilie vznikly během globální Potopy, v důsledku proudících bahnotoků. Sopky tryskaly z hlubin popraskané zemské kůry, chrlily do atmosféry obrovská mračna popelu a ukládaly ho v silných vrstvách, z oblohy se valil prudký déšť. Bylo to katastrofické období, které nemělo předtím ani potom naprosto žádné obdoby!

Nezbývá než dodat, že dokud tito vědci nepochopí a nepřijmou skutečnou historii v Božím slově, nemohou správně porozumět ani interpretovat geologii či paleontologii, a zcela jistě budou stále narážet na další a další problémy.

Odkazy a poznámky

  1. The Nature education, Dating Rocks and Fossils Using Geologic Methods.
  2. SciTechDaily, Most Intense Burst of Evolution Ever Seen: Fossil Secret May Shed Light on Origins of Many of Earth’s First Animals. Červen 2021.
  3. Reinterpreting the Burgess Shale Deposits. June 2nd, 2021.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments