order-or-chaos

Kam směřuje vesmír: do řádu nebo chaosu?

pavelkabrtVesmír, astronomie Napsat komentář

Brian Thomas, M. S.

Z Acts and Facts společnosti ICR (www.icr.org) přeložil M. T. – 12/2010.

Tradiční kosmologie tvrdí, že řád panující nyní ve vesmíru vzešel z chaotických počátků. Podle tohoto scénáře byla nejprve hmota a energie prostě jen nekontrolovaně vyvržena do okolí a teprve pak se postupně strukturovala do nebeských i pozemských systémů. Pozorování zprostředkovaná dalekohledy svědčí však o tom, že vše probíhalo naopak – hvězdy i planety poté, co byly v počátcích zřejmě vysoce organizovanou strukturou, se od sebe vzdalují a chladnou.

Například 17. listopadu roku 2010 zveřejnila NASA nové snímky mlhoviny zvané „Křišťálová koule“, o které vědci soudí, že se vytvořila ze žhavých plynů vznikajících tehdy, když „umírající hvězdy odhazují své obaly.“ NASA v programu WISE mapuje celou oblohu; při použití dalekohledu umístěného na družici shromáždil infračervené snímky symetrických prstenců zmíněné mlhoviny. Na snímcích pořízených ve viditelném spektru přitom prstence vidět nejsou – ačkoli jde o jedinečné hvězdné objekty, které vedoucí celého projektu Edward Wright popisuje jako „krásné objekty plovoucí ve vodě.“ (1)

Tyto prstence však nesvědčí o tom, že by se chaos měnil v řád, nýbrž o tom, že se řád mění v chaos, protože prstence vznikly z prachu umírajících hvězdných dvojčat.

V jiném případě, blíže našemu domovu, shromáždila sonda Cassini dosud nejpřesnější údaje o tepelném vyzařování Saturnu. Při svém putování prstenci zdola nahoru shromažďoval od roku 2004 do roku 2009 zvlášť k tomuto účelu zkonstruovaný spektroskop údaje o energetickém výkonu planety. Vědecký tým pak použil tyhle informace při výpočtu hodnoty „celkové energie vyzářené Saturnem“. A zjistil, že během oněch 5 let tahle hodnota klesala – výkon Saturnu v roce 2009 vyjádřený v plošné hustotě zářivého toku byl o dvě procenta menší než v únoru 2005. (2)

“Tyto prstence však nesvědčí o tom, že by se chaos měnil v řád, nýbrž o tom, že se řád mění v chaos, protože prstence vznikly z prachu umírajících hvězdných dvojčat.”

Zda bude tenhle trend pokračovat, to se uvidí. V současné době však z měřitelných dat zatím vyplývá, že oba zmíněné systémy vykazují klesající tendenci. ICR pak nedávno informoval o stejném jevu u komety patrně krátké životnosti s označením Hartley 2 (3). Ze šokujících snímků NASA je v tomto případě patrné, že se kometa rozpadá vinou jakýchsi vzdušníků chrlících plynný oxid uhličitý. Nyní je z nového počítačově zpracovaného snímku patrné, že z těchhle gejzírů tryská i voda, takže se Hartley 2 scvrkává, protože z ní uniká pod tlakem zmíněný rozbředlý sníh (4). Čili z vědeckých měření plyne, že se Hartley 2 rychle rozpadá, Saturn ztrácí sílu, a hvězdy vybuchují. To, čeho vědci naopak nikdy svědky nebyli, je zrod komety, zrod planety či zrod hvězdy (5).

„Zrodily-li se“ vesmírné objekty kdysi dávno díky přírodním procesům, proč ty samé procesy nepozorujeme i dnes? Tyto procesy dnes už neprobíhají prostě proto, že zformování hvězd i planet bylo před dlouhým časem dokončeno. Pozorování, že stvoření vesmíru – včetně hvězd, planet a komet – bylo v dané minulé době dokončeno, a že systémy v tomto stvořeném stavu se teď už jen rozpadají, lze nejlépe doložit na stránkách Bible.

Genesis 1:16 například říká, že „Bůh…učinil hvězdy“ čtvrtého dne stvořitelského týdne. A Exodus 20:11 vysvětluje, že krátce potom Bůh své dílo dokončil a tvořit přestal: „V šesti dnech totiž učinil HOSPODIN nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal HOSPODIN den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“

Současné stvoření však bylo narušeno v důsledku hříšného jednání prvního muže a ženy. Genesis 3 nás informuje o prokletí, kterým Hospodin stihl veškeré stvoření. I tahle zpráva je v souladu s moderními poznatky o kolapsu stvořeného řádu, který nedlouho předtím Stvořitel zformoval a vybavil určitým potenciálem energie (doslova „natáhl“ jako péro u hodin nebo hodinové závaží).

Odkazy

  1. WISE Image Reveals Strange Specimen in Starry Sea. NASA press release, November 17, 2010, reporting results published in Ressler, M. E. et al. 2010. The Discovery of Infrared Rings in the Planetary Nebula NGC 1514 During the WISE All-Sky Survey. The Astronomical Journal. 140 (6): 1882-1890.
  2. Li, L. et al. 2010. Saturn’s emitted power. Journal of Geophysical Research: Planets. 115: E11002.
  3. Thomas, B. NASA Photographs Young Comet. ICR News. Posted on icr.org November 12, 2010, accessed November 19, 2010.
  4. Phillips, T. Comet Snowstorm Engulfs Hartley 2. NASA Science News. Posted on science.nasa.gov November 18, 2010, accessed November 19, 2010.
  5. Though “star nurseries” have been proposed in relatively rare nebulae and galactic cores, the existence of so many stars so far from the few nurseries, and their apparent ability to overcome the repulsive force of the hot gases that supposedly built stars, are total mysteries for naturalistic views of star formation. See DeYoung, D. 1996. New Stars, New Planets? Acts & Facts. 28 (4).
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments