ghosts-town

Kam se poděli všichni ti lidé?

pavelkabrtPůvod člověka Napsat komentář

Silvio Famularo

Z creation.com přeložil Pavel Kábrt – 06/2010. Úvodní foto: Město duchů (stock.xchng)

Podle názoru, který převládá v současnosti, první lidské bytosti tu žili před více jak miliónem let. Je-li tomu tak, kdepak jsou všechny ty trilióny lidí, kteří by měli být buď dnes naživu, anebo jejichž ostatky, třeba i zkamenělé, by se měly nacházet v ohromných hřbitovech rozprostraněných po celém světě?

Jako dítě jsem neměl problém věřit tomu, co mne učili: Adam a Eva byli první dva stvoření lidé. Později mi však lidé řekli, že jsme se vyvinuli z opic a já začal mít problémy.

V mé mysli vyvstala velká otázka: „Před kolika milióny let se údajně lidé začali z opic vyvíjet?”

Začal jsem počítat, kolikrát se světová populace zdvojnásobila od dob prvního muže a ženy. Při vzetí do úvahy, že v minulosti proběhly nemoci, epidemie, hladomory, nákazy, války a dětská úmrtnost, populace by se pravděpodobně zdvojnásobovala rychlostí každých dvě stě let, což je mnohem pomaleji než ono zdvojnásobení v uplynulých 60ti – 70ti letech. Vynásobíme-li vícekrát toto zdvojnásobení populace během dvou set let, dostáváme se zhruba k počtu několika tisíc let, před kterými byl první lidský pár buď stvořen nebo se vyvinul.

Věřte tomu nebo ne, světová populace se zdvojnásobila pouze 31,5krát od té doby, co se první lidský pár objevil na tomto světě. Což dává 6500 let. Můžete si to sami spočítat na vaší kalkulačce.

Jeden člověk, který přednášel evoluci, mi řekl, že na světě nikdy nebyli jen dva lidé, protože se vyvinula celá populace lidí. Pokud tomu tak bylo, pak by to znamenalo, že se lidská společnost zdvojnásobila od té doby mnohem méně než 31,5krát. Abychom však zvýšili důvěryhodnost evolučního scénáře, předpokládejme, že lidstvo začalo jen se čtyřmi lidmi před jedním miliónem let. To by pak znamenalo, že průměrný čas potřebný na zdvojnásobení populace byl asi 33000 let (30,5 zdvojnásobení). Tak dlouho by trvalo, než bychom obdrželi ze čtyřech lidí osm, a dalších 33000 let by trvalo, než by populace vzrostla z osmi lidí na 16 lidí. To je poněkud pomalý růst – porovnáme-li to s onou ženou z Maori, která zemřela na Novém Zélandu v prosinci 1984 ve věku 112 let a zanechala 450 potomků.

„Jedna žena z Maori na Novém Zélandu zemřela … ve věku 112 let a zanechala 450 potomků.”

V současnosti se populační růst zvyšuje rychlostí přibližně 1,8 % za rok (World Book Encyclopaedia), neboli zdvojnásobení každý 39 let.

I kdyby průměrný čas na zdvojnásobení populace v minulosti byl tak pomalý, že by představoval každých tisíc let (což je jedna pětadvacetina současného růstu), stejně by to první lidský pár na této Zemi umístilo pouhých 31500 let před současnost.

Někteří lidé, neochotní uvěřit, že lidé byli stvořeni jen před několika tisíci lety, tvrdí, že světová populace byla mnohokrát v minulosti téměř vyhlazena. Samozřejmě, ne celá. Zatímco tito lidé budou tvrdit, že lidstvo bylo v minulosti mnohokrát vyhlazeno, aniž by pro to uvedli nějaký podpůrný důkaz, ti samí lidé se rozčílí, když jim řekneme, že lidstvo bylo téměř vyhlazenou jednou za velké Noemovy potopy.

Světová populace čítala přibližně 600 miliónů lidí v roce 1650 a vzrostla na 2,4 miliónu v roce 1950. Představuje to dvakrát zdvojení během 300 let, v průměru každých 150 let.

Díky Bibli máme možnost vystopovat rodové linie Židů a Arabů přímo k jejich patriarchálnímu prapředku, Abrahamovi, který se narodil kolem roku 2167 před Kristem, a měl šest synů. Jeho první syn, Izmael, byl praotcem Arabů, a druhý syn Izák byl otcem Jákoba, který se později jmenoval Izrael, a ze kterého vzešlo 12 kmenů Izraele, známých spíše pod jménem Židé.

Světová kniha poznání říká, že v současnosti existuje na světě přibližně 200 miliónů Arabů a 18 miliónů Židů.

To znamená, že od dob Abrahama se jeho potomci od pouhých dvou jeho synů zdvojnásobili přibližně 28 krát rychlostí kolem 150ti let pro každé zdvojnásobení.

Židé si prožili během uplynulých staletí mnoho pronásledování a vyhlazování. Hitler jich vyhladil přes šest miliónů v koncentračních táborech během 2. světové války.

Museli také ztratit mnoho svých členů následkem nemocí, dětské úmrtnosti a vyhladovění, během uplynulých staletí, tak jako ostatní lidské skupiny. Jejich dějiny jsou plné ztrát na životech v bojích a válkách. A přesto všechno zjišťujeme, že jejich počet se zdvojnásobil nejméně 23krát, rychlostí pro jedno zdvojnásobení každých 182 let.

Můžeme propočítat rychlost populačního růstu, když začneme přibližně rokem 4500 před současností, kdy podle historických detailů v Bibli Noe a jeho rodina, celkem osm lidí, přežilo potopu. Abychom dosáhli světové populace čítající 6,5 miliardy lidí, muselo ke zdvojení od té doby dojít 29,5krát, rychlostí v průměru každých 152 let. Není to zajímavé? Časový historický rámec, který nám poskytuje Bible, zapadá do zjištěných faktů.

Komentáře čtenářů

Nick de V. z Austrálie:

„Věřte tomu nebo ne, světová populace se zdvojnásobila pouze 31,5 krát od té doby, co se první lidský pár objevil na tomto světě. Což dává 6 500 let. Můžete si to sami spočítat na vaší kalkulačce.“ Mohl bych poprosit o uvedení příslušného vzorce/kalkulační tabulky pro podporu vašeho tvrzení? Snažil jsem se to najít na internetu, ale marně.
Jinak děkuji za pěkný článek, velmi rád čtu tyto různé věci upevňující moji víru.
Nick

Idpovídá Don Batten:

Hezký den, Nicku,
tady je ten vzorec: 2×2^31,5 (začátek od dvou lidí a 31,5 zdvojnásobení) Na kalkulačce to bude 2 (y^x) 31,5*2 Snad Vám toto pomůže.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments