bludne-kameny

Ještě jednou Bludný balvan

pavelkabrtOstatní, různé Napsat komentář

… doplnění k láskyplnému předávání bludného balvanu

Úvod Pavla Kábrta: Přestože na tomto webu už celá „kauza“ s Bludným balvanem je publikována (kreacionismus.cz/bludny-balvan), určitě stojí za to si přečíst reakci pana Špiříka, který by sice některá kreacionistická tvrzení nepodepsal, nicméně cítil potřebu na aktivity Sisyfa reagovat. Jeho reakce je jak zajímavá tak i poučná, stejně jako odpověď ze Sisyfa, která následuje.

Poté následuje ještě další reakce pana Špiříka na tuto odpověď, a tím komunikace končí. Pan doktor Jiří Špiřík byl tak laskav, že svolil k tomuto uveřejnění nyní, kdy se mu už ze Sisyfa neozvali a na jeho námitky nereagovali. Pod těmito texty najdete ještě moje poznámky k uvedené korespondenci.

Reakce pana Špiříka na udělení Bludného balvanu

31. 3. 2011

Vážený pane Grygare, vážení členové klubu Sisyfos,

předem Vám musím poděkovat za vytrvalou kritiku a udělování Bludných balvanů různým šarlatánům a propagátorům esoteriky.

Udivil mne však způsob a důvody k udělení letošního stříbrného Bludného balvanu pro pana Pavla Kábrta. Ne že by se pan Kábrt nedopouštěl omylů, na které upozorňujete (představa, že Země je stará pouze několik tisíc let, že vesmír neměl počátek ve Velkém třesku, atd.). Zastal bych se pana Kábrta, který se „od mládí tématikou kreace – evoluce zabývá“, je přístupný objektivní argumentaci, a pokud se v některých věcech vědy mýlí, nelze to připsat jen na jeho vrub, ale v mnohém více neserióznosti přístupu samotných přírodních vědců k dané problematice. Z jejich vyjádření (zvláště v populárně vědeckých časopisech) není mnohdy poznat, co je opravdu vědecky a experimentálně potvrzené, a co je jen jejich vlastní, mnohdy ateistická evoluční interpretace. Zářným příkladem je v tom Richard Dawkins se svým programovým ateismem. Reakcí ze strany věřícího potom často bývá nejen odmítnutí ideologického ateismu, ale s ním i experimentálně ověřených poznatků.

Při udělení jste se pustili nejen do hodnocení pana Kábrta, ale vyjadřujete se ke kreacionismu a Bibli obecně a dostáváte se do oblasti teologie. Je zde exemplárně vidět, že současní teologové mají mnohem větší znalosti z oboru přírodovědy a psychologie, než současní přírodovědci z oblasti teologie. Vaše zdůvodnění potom obsahuje výroky, které se týkají i křesťanské víry, a které jsou bludné nebo přinejmenším zavádějící.

1) Vytýkáte panu Kábrtovi, že „Bibli považuje za zdroj objektivních informací“. V tom překračujete svoji vědeckou pravomoc a dopouštíte se omylu. Dovolte, abych Vám připomenul, že Katolická církev pokládá Bibli za Bohem inspirovanou knihu, sepsanou pod vnuknutím Ducha svatého, ale také mnohdy za skutečný historický pramen. Uznává, že Bible učí „spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu…“ (porov. KKC 101-139).

Samozřejmě výklad Bible je věcí, kterou není možné dělat svévolně. Pan Kábrt se při svém výkladu Bible drží spíše evangelijního hnutí než výkladu Magisteria, a proto může dojít k desinterpretaci. Nelze pominout, že při výkladu Bible je nutno brát na zřetel také vědecké poznání světa, a tady mají jistě co říci i vědci. Pan Kábrt se může mýlit a jistě máte právo (či dokonce povinnost) ho zkorigovat. Ovšem, mohou se mýlit i vědci při interpretaci svých objevů a teorií.

Váš způsob hovoření o Bibli je scestný, není objektivnější a pravdivější knihy na světě, než Bible.

2) Udělení ceny se netýká jen kreacionistických názorů pana Kábrta, ale kreacionismu obecněji: „Přiznejme, že Sisyfos si zpočátku aktivit Pavla Kábrta a vůbec vědeckého kreacionismu mnoho nevšímal. Tuto pavědu jsme pokládali…“

Chtěl bych vám připomenout, že oficiální a neměnné (dogmatické) stanovisko Katolické církve v otázce původu světa a života není evolucionismus, ale kreacionismus: „Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae…“ (Symbolum Apostolicum). „Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum … per quem omnia facta sunt…“ (Symbolum Nicaenum – Constantinopolitanum)

Ne všechny formy kreacionismu a výkladu Bible jsou v konfliktu s evolučními či vědeckými poznatky. Vědci se nemohou zlobit na Církev, že vidí počátek světa a vznik života ve stvoření. Svět není plodem žádné nutnosti, slepého osudu nebo náhody (KKC 295). Vědci mají dost prostoru na to, aby tato tajemství přírody a obecně stvořitelského Božího plánu vysvětlili. A neměli by činit takové filosofické výklady svých teorií, které se nezakládají již na samotné vědě, ale spíše na jejich ateistických pozicích.

Z textu udělení se lze domnívat, že Bludný balvan nedostal jen Pavel Kábrt, ale kreacionismus obecně. Chcete udělit Bludný balvan za víru ve stvoření světa Bohem Katolické církvi a všem křesťanům?

Požadavek, aby členové z klubu Sisyfos se nedovolávali vědy k popírání Boha a jeho stvořitelské moci, by měl být samozřejmostí. Věda existenci Boha a počátek světa skrze stvoření (kreacionismus) popřít nemůže. Věda a křesťanská víra si odporovat nemohou.

3) Za velice neseriózní ze strany klubu Sisyfos považuji zdůvodnění udělení ceny. Již samotné oznámení, za co uděluje Pavlu Kábrtovi balvan, zní: za dlouholetou propagaci vědeckého kreacionismu. Do kreacionismu se přitom zařazuje, podle jeho čelních představitelů, i teorie Intelligent design (ID), jako jeho varianta či jako neokreacionismus.

Členům klubu Sisyfos musí být jasné, že tady nejde jen o názory pana Kábrta, ale o spor evoluce – kreacionismus obecně (pokud teda nejsou úplně naivní). Nikde ale v celém zdůvodnění není zmínka, že se udělení klub nevyjadřuje k jiným kreacionistickým postojům či teorii ID. Bez jasného uvedení tohoto vymezení je udělení této ceny nepřijatelné!

K tomu se zmiňujete v oficiálním zdůvodnění o studii J. Heřta Kreacionismus ve sborníku Věda kontra iracionalita 4. Tento článek považuji za nevědecký, protože se v něm vyskytují některé ateistické předpoklady prof. Jiřího Heřta. Podrobil jsem ho kritice a Vy sami jste navrhli uveřejnit moje stanovisko na svých stránkách a v stanovisku nebylo shledáno něco, co by zásadně odporovalo vědeckému poznání. K tomu se jedná o soukromý názor prof. Heřta: „Ještě musím poznamenat, že za svůj článek nesu odpovědnost jen já a že se k němu výbor našeho skeptického klubu SISYFOS nevyjadřoval.“ Uvedením článku v zdůvodnění Bludného balvanu, spolu s oficiálními akty klubu, však dostávají jeho ateistické názory jakýsi vědecký punc, považujete je za oficiální, což je nepřípustné, pokud si klub chce zachovat vědeckou objektivnost a náboženskou indiferenitu, jak to má ve svých stanovách.

Zdůvodnění je nepřijatelné i pro samotného pana Kábrta, neboť vaše postoje se tímto zakládají na Heřtově studii, která připouští jenom jeden správný vědecký názor – ateistická evoluce. Jestliže tedy pan Kábrt odpověděl o potřebě metanoii, pokání na adresu pana Grygara (a členů klubu Sisyfos), nemohl odpovědět jinak. Pro věřícího člověka jsou ateistické názory ve studii pana profesora Heřta nepřijatelné, a protože nebyla uvedena žádná jiná alternativa, jedná se o zdůvodnění morálně závadné. Udělujete Bludné balvany za mylné objevy, ale sami propagujete zcela mylné názory. (porov. Mt 7, 3 – 5)

4) Je všeobecně známo, že čelní představitelé a zakladatelé klubu Sisyfos jsou povětšinou „vědečtí ateisté“, například prof. Jiří Heřt, či spisovatelka Věra Nosková. Vznáším proto námitku zaujatosti. Tím spíše, že udělení ceny považujete ne za legraci, ale myslíte to vážně, dokonce se domáháte dalších až právních kroků od společnosti. (Viz připomínka o prošetření policií zmíněná v úvodu udělení letošní ceny, či vyhrožování Školským zákonem na adresu pana Kábrta).

Na zdůvodnění této zaujatosti uvádím výrok paní Věry Noskové: „Jinak – kreacionismus je pěkná blbost“ (Věra Nosková: Ať nás blbost nezaplaví, rozhovor z 27. září 2010)

Podobně se vyznává pan profesor Jiří Heřt: „Já se domnívám, že kreacionismus není jen jiným pohledem na svět, ale že je pohledem mylným. Někdy je jen projevem nevzdělanosti, většinou však projevem absence racionálního myšlení.“ (Kreacionismus, Věda kontra iracionalita 4)

Jejich popření kreacionismu jako takového nevychází a ani nemůže vycházet z vědeckého poznání, ale z jejich čistě subjektivních ateistických postojů.

Zde bych se také zmínil o vašem neseriózním přístupu, když komentujete výrok pana Kabrta: „Člověk je příbuzný s opicí jako stolička s jezevčíkem“, poznámkou: „(Budiž to výzvou k prozkoumání DNA stoličky!)“ Z filozofického či teologického pohledu je tento výrok adekvátní a snažit se ho vysmívat přenesením do roviny molekulární biologie je naprosto nemístné. Podobě by se dala ohodnotit panem Kábrtem citovaná odpověď Jiřího Grygara na jeho otázku, co a kde se vyvíjí: „Například auta se vyvíjejí, pane Kábrte“.

5) „Jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno, a ještě přidáno.“ (Mk 4, 24)

Závěrem: Je chvályhodné, že klub chce po příkladu pana Kábrta „napnout své skrovné síly“ k otázce kreace – evoluce a tím si i doplnit chybějící teologické vzdělání. Pokud se však v rámci toho chcete pouštět do popírání Stvoření, doporučuji se zaměřit smysluplnějším směrem.

Podle stanov nelze již udělený Bludný balvan zrušit, navrhuji proto za propagování vědeckého ateismu, t.j. za soustavné vysmívání kreacionismu a „vědecké“ zdůvodňování neexistence Boha Stvořitele, udělit Bludný balvan za rok 2011 také samotným zakládajícím členům klubu SISYFOS.

S pozdravem
P. Ing. Jiří Špiřík Th.D.
Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec

Odpověď ze Sisyfa:

Vazeny pane Spiriku,

dovolte, abych vam osobne (nikoli jmenem vyboru, neb jsme to neprojednali) odpovedel.
Ve svem pomerne mladem veku jsem jiz mel moznost pobyvat v zemi, kde byli na smrt (nejlepe cizi) presvedceni o jedinne spravne pravde Alaha a jeho “story” (a tech Imanu, co se na tom prizivilo!). Stejne tak jsem byl v zemi, kde verili, ze kravy jsou posvatne a dobrovolne stradali bez prijmu zivocisnych proteinu (a tech svatych muzu, co tam parazituje z milodaru vericich ovecek). Behem pracovniho pobytu v Mexiku jsem bohuzel zazil i zoufale bigotni utlak katolicke cirkve nad chudym a nevzdelanym obyvatelstvem ve jmenu panenky Marie z Guadalupe (pry neposkvrnene:). A jinde zase veri jen a pouze na Budhu a jeho Nirvanu. V metru potkate chlapa, co bude tvrdit, ze jen Smith mel pravdu a vsichni ostatni to maji pomatene. Rekove zase vrazdili za to, kdyz jste neveril, ze buh se jmenuje Zeus a haze blesky. VERIT si zkratka muzete cemu chcete. Treba tomu, ze Zeme lezi na hrebete zelvy plujici vesmirem. Vsechny vyse uvedene viry maji spolecneho jmenovatele – jsou vsechny stejne nedolozitelne, vsechny se opiraji jen o “dukaz kruhem” … je to tak, protoze to rika svata bible, bible je posvatna, protoze to rika bible (dosadte koran, sanskrt, knihu mormonu, nebo libovolnou jinou svatou knihu, princip zustava). Racionalne myslici clovek bez indoktrinace se musi utrpne pousmat, verici zoufalec odcituje dogma – treba to Nikejske:) … nebo to o neomylnosti papeze.

Na rozdil od vyse uvadene tolik promenlive VIRY ovsem VEDA funguje univerzalne: 2+2 vsude na svete vyjdou 4 (na tom se dokonce vyjimecne shodnou i vyznavaci islamu a judaismu!!). Fyzikalni zakony plati, antibiotika leci, pocitace pocitaji, zarovka sviti a GPS naviguje (diky teorii relativity!). A geologie / astronomie / archeologie / datovani polocasem rozpadu … to vse, na rozdil od pouheho svateho tvrzeni a zbozne viry, proste doklada, ze Zeme NENI 6 tisic let stara. Je tu pres 4 miliardy let. Smirte se s tim. Kdo to nevim, tak misto do kostela by mel obcas zajit do knihovny.

A pokud nejaky pomatenec hlasa neco jineho, at jiz to opre o bibli, koran, knihu Jedi nebo Ctyrlistek … tak si zaslouzi Bludny balvan. To muze popirat snad jen opravdovy nevzdelanec (z toho vas nepodeziram), nebo na vire osobne zainteresovany oportunista.
S pozdravem

A. Pavlicek

P.S. Jake ze je vase povolani? Nebudete nahodou na vire a jejim sireni nejak zainteresovan?
P.P.S: Prikladam odkaz na ilustrativni video-serii (32 dilu), po vecerech se na to kouknete, treba pochopite, proc se rozumni lide smeji kreacionistum typu Kabrt:

www.youtube.com

Odpověď pana Špiříka:

Vážení členové klubu Sisyfos,

poslal jsem Vám dopis ohledně způsobu udělení stříbrného Bludného balvanu Pavlu Kábrtovi.

Pan A. Pavliček, člen výboru Sisyfos, mi osobně poslal dopis, který by neměl uniknout pozornosti.

Pan Kábrt na svém webu kreacionismus.cz má občas věci, které nelze akceptovat. Tyto podivuhodnosti jsou však ničím s „moudry“, kterými se snaží přesvědčovat pan A. Pavlíček. Leckterý laureát vámi uděleného Bludného balvanu zůstává pozadu. Dokonce i ten pomatený chlap z metra, kterého pan Pavlíček potkal, je na tom duševně lépe, neboť nezdůvodňuje svoji pravdu tím, jak umí matematiku z první obecné, že 2 + 2 = 4. Svými „story“ a nesmysly v nikom nebudí zdání vědeckosti a důvěryhodnosti.

Nebudu tedy dále komentovat dopis pana Pavlíčka, přenechám to jiným specialistům z oboru psychologie. V prvním dopise jsem vám psal, že „současní teologové mají mnohem větší znalosti z oboru přírodovědy a psychologie, než současní přírodovědci z oblasti teologie“. Znalosti pana Pavlíčka z teologie jsou nulové, ale netušil jsem, kam až upadne člověk, když odmítne Boha.

Na konci minulého dopisu jsem trochu z žertu navrhl udělit zakládajícím členům klubu Sisyfos Bludný balvan za propagování vědeckého ateismu. Domníval jsem se, že vás to povzbudí ke kritickému myšlení.

Kritické myšlení se nedostavilo, proto již vážně navrhuji udělit dva Bludné balvany za rok 2011:

  1. Zakládajícím členům klubu SISYFOS za propagování vědeckého ateismu, t.j. za soustavné vysmívání kreacionismu a „vědecké“ zdůvodňování neexistence Boha Stvořitele.
  2. Panu A. Pavlíčkovi (popřípadě dalším členům klubu Sisyfos) za předstírání vědeckosti a kritického myšlení, a tím matení veřejnosti.

S pozdravem
P. Ing. Jiří Špiřík Th.D.

Pavel Kábrt: Rád bych se pro tento web vyjádřil k některým myšlenkám z obou stran:

1. To první: Výše uvedená výměna názorů mezi panem Špiříkem a panem Pavlíčkem ze Sisyfa mi opět prokázala dvě základní věci: to první, jak málo lidé chápou rozdíl mezi vědou a ideologií, faktem a jeho výkladem, mezi experimentem a interpretací jeho výsledku. Toto dělá lidem nepřekonatelné potíže a často tento rozdíl ignorují úmyslně. Dvě dvouvoltové baterie spojené do série dají ve stejném prostředí čtyři volty v USA i České republice. To je fakt, stále znovu ověřitelný kdekoli na světě – a kdo by o tomto faktu zapochyboval, může se o tom na vlastní oči přesvědčit. Tomu se říká „observable science“, věda založená na pozorování. Tato kategorie jevů, spadajících do experimentální vědy, samozřejmě vyžaduje opakovatelnost čili zákonitost daného jevu. Můžeme však tento požadavek uplatnit i na evoluční teorii? Třeba na výrok „Lalokoploutvé ryby plus sto miliónů let ve vhodném prostředí rovná se obojživelníci?“ Mohl by nám pan Pavlíček předvést pozorovatelnou pravdivost tohoto tvrzení v ČR či USA – když je to pro něj stejně rigorózní jako matematika? Nemyslím evoluční příběhy a evoluční interpretaci zkamenělin. Nemyslím interpretaci ontogeze obojživelníka. Nemyslím příběh, výklad, rétoriku, ale vidět evoluční ekvivalent k „dvě a dvě jsou čtyři všude na světě“.

Jaké pozorovatelné ekvivalenty nám evolucionisté nabídnou ke své VÍŘE, že se neživá hmota změnila v živou, že se sám od sebe milióny let programoval spontánně genetický kód, že rybám narostly nožičky či plazům křídla? A zde uslyšíte od evolucionisty jen výmluvy (to chce milióny let a vy tomu nerozumíte). Možná tomu nerozumím, ale jedno vím jistě: evoluci její zastánci předvést neumějí (naopak předvést opak, tedy devoluci, je snadné, třeba na octomilce). Takže srovnávat víru v evoluci s matematikou je prostě podvod. Toto však evolucionisté nechtějí slyšet. Pan Špiřík klade velký důraz na učení Církve a na ateistický směr Sisyfa a jeho argumentů, nepřijatelný pro křesťana; já bych však chtěl zdůraznit, že právě poznatky experimentální vědy, laboratorní výzkumy a nálezy z terénu jsou jasně na straně stvoření. Tento web má mnoho takových informací. Že to ateista nechce přijmout, je věc jiná.

2. To druhé: Pan Pavlíček opět vytáhl staré, omšelé a zcela legrační argumenty proti jakékoliv víře (sic). On asi žádnou víru nemá: než si sedne na židli, zjistí si, zda unese jeho váhu. Než jede výtahem, zjistí si, zda jsou řádně dělány revize a lano není někde porušené. A také si prověří nosnost stropu nad jeho hlavou. A samozřejmě, že nevěří, že medoperšané zničili Babylón (vždyť je to v té nedůvěryhodné Bibli) nebo že Hanibal přešel se stádem slonů Alpy. To se přece nedá zopakovat. A tak pan Pavlíček ničemu nevěří /kromě evoluční teorie a vědy/. Dost hrozný život. A hlavně zcela nemožný. Aby ukázal, že je víra pro život opravdu krajně nepříznivá, uvedl své cestovní zkušenosti: hrozní jsou katolíci v Americe, hloupí jsou Indové a nesmyslnou víru mají muslimové a samozřejmě i všichni křesťané obecně.

Indové nejedí krávy, ale jejich ekonomika je jednou z nejrychleji rostoucích na celém světě, je už mnoho let stabilní a oni jsou schopni se uživit, přestože je jich přes miliardu. Mají jaderné zbraně a vlastní kosmický program. Nejedí krávy, my osvícení ateisté je jíme, jen si nevíme rady s obezitou už i u dětí. A tak ty děti raději po miliónech likvidujeme dřív, než se narodí. My jíme krávy, ale polovina dětí na základní škole už nemá svého otce. Nevím, jestli pan Pavlíček viděl v Indii posprejované domy, rozbité autobusové zastávky či plné hospody mladistvých. Hrozní jsou ti Indové, ale úžasní jsou čeští ateisté – protože jsou „vědečtí“ a ne „náboženští“. Pan Pavlíček píše, že racionálně uvažující člověk se musí útrpně pousmát – snad myslel pousmát ateistické víře, která ve 20. století způsobila /především díky darwinismu/ povraždění asi 100 miliónů lidí. Nezabíjela věda ani stroje, ale lidé s mizernou ateisticko-evoluční vírou ty stroje obsluhující. To pan Pavlíček decentně pominul.

Závěrem: Od stvoření světa probíhá zápas ne víry proti vědě, ale víry proti víře. Není to spor o to, jestli dvě plus dvě opravdu jsou čtyři, ale o to, jestli z kamení, vody, plynů, záření a výbuchů vulkánů mohl samovolně vzniknout člověk a příroda, jak se drze vnucuje studentům na školách. Je to zápas mezi vírou v bohy nepravé, směšné (materialistické, ateistické, evoluční) a vírou v Boha pravého. A který že to je, ten Bůh pravý, zeptá se posměšně ateista (jakoby to mělo nějakou souvislost s meritem věci)? To je ten Bůh, který se důkladně ukrývá před každým člověkem, který nehledá pravdu, ale fanaticky zasvětil svůj život modle, lži. Naopak se zjevuje lidem dobré vůle a těm, kteří chodí ve světle. Tohoto Boha znají jak v Indii, tak na Madagaskaru, i dost lidí v České republice, přestože tu hodně obyvatelstva konvertovalo k VÍŘE darwinistů a ateistů. Zatvrzelý ateista pravého Boha nemůže poznat, protože platí, že nikdo není tak slepý jako ten, kdo nechce vidět.

Pavel Kábrt, 1. 5. 2011

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments