datovaci-metody-header

Jak fungují datovací metody?

Jakob Haver Stáří Země a vesmíru 19 Komentářů

Dr. Tas Walker, Ph.D.

Překlad a grafické zpracování Jakob Haver – 07/2019. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

Přední strana letákuJak fungují datovací metody

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Vydavatelem tohoto i dalších letáků je společnost Creation Ministries International (CMI) a zdarma je poskytuje lidem i církvím, které chtějí pomoci šířit dobré zprávy.

Mnoho lidí si myslí, že radioaktivní datování prokázalo milióny let stáří světa. Ale tak to není! Tato jednoduchá brožura odkrývá mystifikaci všech metod „datování“ a vysvětluje, jak to fungují v praxi.

Takže když lidé slyší, že Bůh podle Bible stvořil svět před šesti tisíci lety, připadá jim to směšné. Bez ověření předpokládají, že kniha, na které bylo vybudováno naše západní dědictví, je jen nějaká tradice předvědeckých kočovných národů.

Vraťme se ale zpět a podívejme se, jak tyto vědecké datovací metody ve skutečnosti fungují.

Když jsem to jednou vysvětloval studentům, použil jsem k ilustraci toho, co se stane skleněný odměrný válec. Můj obrázek ukazoval kapající vodu z kohoutku do válce. Vše bylo jasně označeno, takže mé publikum vidělo, že ve válci je přesně 300 ml vody. Graf také ukazoval, že voda kape rychlostí 50 ml za hodinu.

Zeptal jsem se: „Jak dlouho voda kape do válce?“

Kdosi okamžitě zvolal: „Šest hodin.“

„Dobře! Jak jste na to přišel? “

„Vydělením množství vody ve válci (300 ml) rychlostí (50 ml za hodinu).“

„Výborně,“ řekl jsem. „Vidíte, jak snadné je vědecky spočítat stáří něčeho? Každá datovací metoda, kterou vědci používají, funguje přesně takto. Zahrnuje měření něčeho, co se během času mění.“

Jakmile posluchači viděli, že věda o datování není tak složitá, uvolnili se. Pak jsem je ale překvapil: „Problém je, že šest hodin je špatná odpověď.“

Vypadali zmateně a nevěřícně.

„Tento experiment jsem nastavoval já a vím tedy, že voda kapala jen jednu hodinu. Můžete mi říci, jak je to možné?“

Poradili se a pak někdo zvolal: „Voda předtím kapala rychleji?“

„To je dobrý návrh,“ řekl jsem.

„Válec byl už skoro plný, když jste začal?“ Řekl někdo jiný.

„Další dobrý nápad. Ale vidíte, k čemu jste došli? “Zeptal jsem se. „Abyste mohli tu dobu určit, udělali jste si o minulosti předpoklady. Není možné spočítat stáří, aniž by byly učiněny předpoklady. Předpokládali jste, že rychlost byla vždy 50 ml za hodinu a že válec byl na začátku prázdný. Na základě těchto předpokladů jste vypočítali dobu 6 hodin.“

Přikývli. „Tento výsledek vás naprosto uspokojil. Nikdo z vás ho nezpochybnil.“ Opět souhlasili.

„Když jsem vám pak řekl správnou odpověď, uvědomili jste si, co jste udělali? Své předpoklady o minulosti jste rychle změnili tak, aby souhlasily s dobou, kterou jsem vám řekl.“

Všechny vědecké metody datování jsou úplně stejné. Každý vědec musí nejprve učinit předpoklady o tom, co se stalo v minulosti, než dokáže vypočítat stáří. Pokud se výsledek zdá být v pořádku, pak ho s radostí přijme. Pokud však nesouhlasí s jinými informacemi, změní své předpoklady tak, aby jeho odpověď souhlasila.

Nezáleží na tom, zda vypočítané stáří je příliš vysoké nebo příliš nízké. Vždy existuje mnoho předpokladů, které může vědec změnit, aby získal vyhovující odpověď.

Náhle bylo jasno. Mé publikum v krátkosti vidělo, jak fungují datovací metody. Vědecké datování není měřením, ale tipováním.

Jak to funguje v praxi

Vrstva sopečného popela ve východní Africe, nazvaná KBS tuff, je známá díky lidským fosiliím nalezeným v okolí.1

Jako první vypočítali stáří tuffu Fitch a Miller pomocí metody draslík-argon. Jejich výsledek 212–230 milionů let však nesouhlasil s údajným „stářím“ zkamenělin (slona, vepře, opic a nástrojů), takže tento údaj odmítli. Řekli, že vzorek byl kontaminován nadbytkem argonu.2

„Každý vědec musí nejprve učinit předpoklady o tom, co se stalo v minulosti, než dokáže vypočítat stáří.“

Použitím nových vzorků živce a pemzy „spolehlivě datovali“ tuff na 2,61 milionu let, což bylo v souladu s tím, co očekávali.

Později byl tento údaj potvrzen dvěma dalšími datovacími metodami (paleomagnetismu a stop štěpení), a byl všeobecně přijat.

Poté Richard Leakey našel pod KBS tuffem lebku (nazvanou KNM-ER 1470), která vypadala až příliš moderně na stáří 3 milionů let.

Takže Curtis a jiní předatovali KBS tuff použitím vybraných vzorků pemzy a živce a získali stáří 1.82 miliónu roků. Tento nový údaj se už hodil ke vzhledu nové lebky mnohem lépe.3

Nižší údaj potvrdily testy i jiných vědců, kteří použili paleomagnetismus a stopy štěpení.

Takže od 80. let tu byl pro KBS tuff nový, pozoruhodně shodný údaj, a ten byl následně všeobecně akceptován.

To dokládá, že v rozporu se všeobecným přesvědčením nejsou datovací metody tím rozhodujícím způsobem pro určování stáří. Datovací metody nevedou, ale následují. Jejich výsledky jsou vždy „vyloženy“ tak, aby souhlasily s jinými faktory, jako je evoluční interpretace geologie a zkamenělin.

Přemýšlejte o tom

Neodmítejte biblické poselství jen proto, že někteří vědci říkají, že svět je milióny let starý. To je pouze jejich názor. Jak můžete vidět, oni ve skutečnosti neměřili stáří. Jednoduše vybrali výsledky tak, aby nejlépe odpovídaly jejich víře o vývoji světa.

Když se nad tím zamyslíte, tak jediným spolehlivým způsobem, jak zjistit stáří něčeho, je zpráva očitého svědka. Takhle znáte i svůj věk. A to nám také dává Bible – očitého svědka toho, co se stalo v minulosti.

Bible nám také říká o našem Stvořiteli Bohu, proč nás stvořil, jaký je náš největší problém, a jak za nás tento problém vyřešil Ježíš Kristus. To je nesmírně důležité, a proto je nutné to pečlivě zvážit.

Odkazy

  1. Pro více informací viz Lubenow, M.L., The pigs took it all, Creation 17(3):36–38, 1995; creation.com/pigstook.
  2. Fitch, F.J., and Miller, J.A., Radioisotopic age determinations of Lake Rudolf artifact site, Nature 226(5242):226–228, 1970.
  3. Curtis, G.H., et al., Age of KBS Tuff in Koobi Fora Formation, East Rudolf, Kenya, Nature 258:395–398, 4 December 1975.
Subscribe
Upozornit na
19 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Mira K

Václave,
Vitas s Vámi diskutoval velice slušně (aspoň tedy z toho, co jsem zvládnul vypozorovat). Já se snažím o totéž.
Byl bych rád, kdyby naše diskuze byla vždy dialogem, ovšem často se stane, že přejdeme v soboj monologů – stále se snažím upravovat svoje vyjadřování, ale nevychází mi to. To mě mrzí.

Václav Dostál

Míra K Shodneme se alespoň na tomhle? Ne. Ani na tom Vámi níže uvedeném. Poněvadž si myslím, že nyní postupujete dost podobně jako svého času Vitas a že jsem byl dotlačen s ním jakoukoli debatu ukončit (po několika letech), myslím, že je dobré, když tak s Vámi udělám už teď. Mj. proto, že se danou problematikou (do hloubky) nezabývám! Moje argumenty vlivem neprostudování tématu do hloubky velmi pravděpodobně nejsou „fundované.“ K diskuzi s Vámi jsem byl jaksi veden svým úsudkem o vnitřní nelogičnosti Vašich tvrzení a rovněž Vašemu velmi pravděpodobně… Číst vice »

Václav Dostál

Jiřímu Zelinkovi
Jak to tak vypadá, jsou mé logické reakce pro toho, jemuž je překládám spíše nelogické. že to tedy nemá velkou cenu, když něco předložím – nebo spíše vůbec žádnou.

Mira K

Václave, Stáří hornin ani fosílií se nedatuje pomocí C14. Používají se jiné radioizotopy. A ano, stáří fosilií se mimo jiné datoje stářím hornin. Je to dáno fyzikálními omezeními a nikdy to není úplně přesné Například se může datovat takto: Máte vrsty 1,2,3, přičemž vrstva 1 je nejhlouběji ve vrstvě 2 je nalezena fosílie. Potom je logické předpokládat, že vrstva jedna vznikla dříve než vrstva 2 a vrstva 3 vznikla později než vrstva 2. Vzhledem k tomu, že fosilie je pod vrstvou 3 musí nutně být starší než tato vrstva. (Poznámka:… Číst vice »

Jiří Zelinka

Václave, líbí se mi, že když je potřeba, vždy dokážete takto přímočaře a logicky reagovat – nazval bych to „tvrdým smečem“ 🙂

Jsem rád, že aspoň Vy máte větší trpělivost při probírání se v těch hromadách evolučního balastu, které se tu občas objeví.

Václav Dostál

Vědec A tvrdí, že jev X má vliv na veličinu Y. Vědci B, C, D a E pstaví měřící aparatury a pozorují změny maximálně v řádu promile. Tak to nebylo postaveno. Nýbrž takto: A (a také B, C, D….) NEVÍ (ze zkušenosti, z pokusů) co to je, jen něco o tom předpokládají a PŘESTO B, C, D tvrdí, že to nemá vliv! Dokonce jak píšete postaví nějakou aparaturu – založenou na tom neověřeném předpokladu a COSI „měří“! Samozřejmě, že nemohou vědět CO VE SKUTEČNOSTI měří. Pokud se týká přeměny N… Číst vice »

Mira K

Václave, Píšete: Doplňujete, že přeměna N na C14 také závisí sluneční aktivitě. Jaká byla v údajné době vzniku života na Zemi a jak se měnila v rozmezí údajných několika milionů let existence tohoto života? To NIKDO neví! Tyhle veličiny jsou ale z hledicka datování minerálů naprosto irelevantní. NIKDO nepoužívá radiokarbonovou metodu k učení stáří hornin. Tato metoda je spolehlivá cca do 10 poločasů rozpadu, kdy zbyde z půodního množství pouhá tisícina. (tj. nějakých osmdesát tisíc let). Pro datování hornin se používají metody založené na rozpadových řadách uranu, případně K-Ar metoda.… Číst vice »

Václav Dostál

Míra K: Naznačujete, že datování vzorků se u St. Helens mohlo dít z řad kreacionistů omylem nebo záměrně špatně. Jde o to, kdo klame. Nebudu hrát roli nezávislého sudího – proto, že problematice se nevěnuji a nemíním věnovat – aspoň prozatím ne. Pokud jsem informován, vycházely nesmysly i u jiných vzorků z jiných míst! Drtivá většina kosmického záření sotva dosáhe zemského povrchu. Ano, díky zemskému magn. poli! Díky umístění Země ve sluneční soustavě a v Galaxii, díky neexistenci blízkého gama výbuchu, atd… Těch náhod je nějak moc! Doplňujete, že přeměna… Číst vice »

Mira K

Václave, Důvod proč panu Austinovi vyšly u hory Svaté Heleny nesmyslná data je v tom, že všechno od odebrání vzorků až po odeslání do laboratoře udělal špatně. Kompletně to máte rozebráno zde. Tento link už jsem postoval několikrát. Pokud někdo udělá vše pro to, aby mu vyšla nesmyslná data, vyjdou mu nesmyslná data. ale mohou odnášet zrnka, zrna dokonce balvany miliardu let starý balvan je pořád miliardu let starý balvan. Může být v jiné vrstvě, ale to, že je něco přemístěno z bodu A do bodu B nijak neurychluje radioaktivní… Číst vice »

Václav Dostál

Míra K Horniny, které se využívají pro datování často v přírodě tvoří čisté krystaly nebo shluky ve vyvřelé hornině. Tím pádem víme, že se začíná datovat z čisté horniny Nevíme. To ukazuje příklad St. Helens a jiné příklady, kdy stejný vzorek byl různými laboratořemi určen se zásadně odlišným stářím. Tekutiny obvykle neproudí skrze kovy, tudíž odplavení, jak píšete, není vždy možnost. Nemusí proudit SKRZE, ale mohou odnášet zrnka, zrna dokonce balvany. A co difúze? Myslíte, že difúze kapaliny do kovu NENÍ možná? A jak se dostane voda do listů a… Číst vice »

Mira K

Jiří, sice píšete v žádném případě to nevylučuje větší odchylku v minulosti, ale má to určitý zádrhel. Je-li mě správně známo, horní hranice vlivu neutrin je jedno promile. Aby země byla stará řádově tisíce let místo všeobecně přijímaných miliard let, musel by být rozpad milionkrát rychlejší. Vzhledem k tomu, že vědci uvádějí vliv maximálně 0,1%, ale Váš pohled na svět vyžaduje vliv 100 000 000% je tam rozdíl v intenzitě vlivu o devět řádů jinde. Tudíž Vy předpokládáte, že ten vliv je miliardkrát větší, a to je dost. Podle mě… Číst vice »

Mira K

Vážený Václave, zcela správně jste poukázal na to, že jsem se ve svých reakcích nevěnoval spoustě dalších kreacionistických argumentů. Je to tím, že nejsou vůbec zmíněny v článku a pan PAvel Kábrt v minulosti několikrát vyjádřil nelibost na dím, když se diskuze pod článkem příliš vzdálila od tématu. Další důvod proč jsem se k níže zmíněným věcem nevyjadřoval je, že jim zas tak hluboce nerozumím a nechci zde působit jako recyklátor google odkazů. Co se týče radiometrického datování, pak mám několik důvodů, proč je považovat za přesné: Horniny, které se… Číst vice »

Václav Dostál

Míra K:
Nejde jen o poločas přeměny. Je také nutno uvážit neznámé počáteční množství, neznámou možnost odplavení a neznámou možnost vyvření části radioaktivní horniny nebo neznámou difúzi ven a dovnitř. Potom vliv vysokoenergetického záření z kosmu v kombinaci s klesající intenzitou zemského magnetického pole.
Zcela jste ignoroval jiné argumenty proti mnoha věkům: žádná eroze mezi vrstvami hornin, polystrátové fosilie, krvinky a měkké tkáně v (nefosilizovaných!) dinosauřích kostech, …., celkové množství hélia v atmosféře, problémy kolem zbytků supernov, vzdalování Měsíce, sůl přichází do moře mnohem rychleji, než z něho uniká…

Jiří Zelinka

RE – Mira K: „…odchylka je o mnoho mnoho řádů nižší“ Vždyť to jsem přece psal i já – „I když odchylka není nějak robustně velká…“ – a mělo by vám být jasné, co jsem tím chtěl říci, totiž že „v žádném případě to nevylučuje větší odchylku v minulosti.“ Pořád tu jde o prokázání konstantní rychlosti obecně – a to zcela jistě prokázáno NENÍ. Ani nemůže být. Říkat si můžete co chcete. „…sami autoři, kteří byli proponenty variability poločasu rozpadu od této hypotézy (nikoliv teorie) upouštějí a stabilní poločas rozpadu… Číst vice »

Mira K

RE Jiří Zelinka Ve Vámi uváděných článcích je odchylka o mnoho mnoho řádů nižší, než by bylo potřeba, aby jste mohl říct, že to, co vypadá, jako 4 miliardy led radioaktivního rozpadu je ve skutečnosti 6000 let radioaktivního rozpadu. Pokud ovšem trváte na tom, že někdy v minulosti Země probíhal radioaktivní rozpad mnohem mnohem rychleji, zkuste se zamyslet na tím, jaký vliv by to mělo na přirozené radioaktivní pozadí. Na Zemi by v době, kdy tento rozpad probíhal by třeba nebylo k žití. Také je dobré poznamenat, že sami autoři,… Číst vice »

Jiří Zelinka

RE – Mira K: „… radioaktivní rozpad probíhá jasně danou rychlostí, která je popsána poločasem rozpadu.“ Opět platí, že tady na webu je o tom informací celá řada. Chápu, že evolucionisté to musí tvrdit, ale nelze to prokázat. Např. anti-kreacionista Dr. Justin Payne sám několikrát říká (https://www.youtube.com/watch?v=XvfxDgAtbE0): „Není možné prokázat, že rychlost rozpadu byla v průběhu času konstantní, a nevím o žádném důkazu, který by tento stav měnil“. Nicméně i v sekulární literatuře existují namátkou dva doklady, které změnu rychlosti prokazují: Baurov, Y. A. et al., Experimental investigations of changes… Číst vice »

Mira K

Tento článek je zajímavý. A skutečně ukazuje na jisté obtíže, které provází metody datování. K onomu příkladu s rychlosí přítoku vody je dobré říci, že jej nelze vztáhnout na radioaktivní metody datování, protože radioaktivní rozpad probíhá jasně danou rychlostí, která je popsána poločasem rozpadu. Vše je určeno charakterem silné a slabé jaderné síly. Změny v chování těchto sil nebyly nikdy pozorovány a všechna dosavadní pozorování ukazují, že tyto síly a tedy jejich důsledky, jakožto radioaktivní rozpad se v čase minimálně v pozemských podmínkách nemění. K sekci s KBS tuff controversy… Číst vice »

jhk - vlasta

Předpoklad, že Židé neumějí počítat, nenapadne snad nikoho. – to možná ne. Jsou ještě další předpoklady – např. ty, že než zvíře dostalo rozum, a začalo počítat dny – trvalo to miliony let, které nikde přesně zdokumentovány nejsou. Krom toho – jsou přeci jen předpoklady – že i to, co nám zaznamenali židé – jsou jen pouhé útržky – a že se jistě mnoho let ztratilo – což ještě pobrat lze. Další věcí jsou zajisté námitky typu – v Egyptě je zaznamenaná historie dlouhá několik desítek tisíc let, atd. atd.… Číst vice »

Václav Dostál

Argument:
Podle Židovského kalendáře – https://www.fzo.cz/judaismus/kalendar/?mesic=8&lokace=1&rok=2019 :
v pondělí 30. 9.2019 bude židovský „Nový rok“, 5780 let od stvoření světa.
Předpoklad, že Židé neumějí počítat, nenapadne snad nikoho. Že by se pletli zrovna v údaji věku vesmíru???