datovaci-metody-header

Jak fungují datovací metody?

Jakob HaverStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Dr. Tas Walker, Ph.D.

Překlad a grafické zpracování Jakob Haver – 07/2019. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

Přední strana letákuJak fungují datovací metody

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Vydavatelem tohoto i dalších letáků je společnost Creation Ministries International (CMI) a zdarma je poskytuje lidem i církvím, které chtějí pomoci šířit dobré zprávy.

Mnoho lidí si myslí, že radioaktivní datování prokázalo milióny let stáří světa. Ale tak to není! Tato jednoduchá brožura odkrývá mystifikaci všech metod „datování“ a vysvětluje, jak to fungují v praxi.

Takže když lidé slyší, že Bůh podle Bible stvořil svět před šesti tisíci lety, připadá jim to směšné. Bez ověření předpokládají, že kniha, na které bylo vybudováno naše západní dědictví, je jen nějaká tradice předvědeckých kočovných národů.

Vraťme se ale zpět a podívejme se, jak tyto vědecké datovací metody ve skutečnosti fungují.

Když jsem to jednou vysvětloval studentům, použil jsem k ilustraci toho, co se stane skleněný odměrný válec. Můj obrázek ukazoval kapající vodu z kohoutku do válce. Vše bylo jasně označeno, takže mé publikum vidělo, že ve válci je přesně 300 ml vody. Graf také ukazoval, že voda kape rychlostí 50 ml za hodinu.

Zeptal jsem se: „Jak dlouho voda kape do válce?“

Kdosi okamžitě zvolal: „Šest hodin.“

“Dobře! Jak jste na to přišel? “

„Vydělením množství vody ve válci (300 ml) rychlostí (50 ml za hodinu).“

“Výborně,” řekl jsem. „Vidíte, jak snadné je vědecky spočítat stáří něčeho? Každá datovací metoda, kterou vědci používají, funguje přesně takto. Zahrnuje měření něčeho, co se během času mění.“

Jakmile posluchači viděli, že věda o datování není tak složitá, uvolnili se. Pak jsem je ale překvapil: „Problém je, že šest hodin je špatná odpověď.“

Vypadali zmateně a nevěřícně.

„Tento experiment jsem nastavoval já a vím tedy, že voda kapala jen jednu hodinu. Můžete mi říci, jak je to možné?”

Poradili se a pak někdo zvolal: „Voda předtím kapala rychleji?“

“To je dobrý návrh,” řekl jsem.

„Válec byl už skoro plný, když jste začal?“ Řekl někdo jiný.

„Další dobrý nápad. Ale vidíte, k čemu jste došli? “Zeptal jsem se. „Abyste mohli tu dobu určit, udělali jste si o minulosti předpoklady. Není možné spočítat stáří, aniž by byly učiněny předpoklady. Předpokládali jste, že rychlost byla vždy 50 ml za hodinu a že válec byl na začátku prázdný. Na základě těchto předpokladů jste vypočítali dobu 6 hodin.“

Přikývli. „Tento výsledek vás naprosto uspokojil. Nikdo z vás ho nezpochybnil.“ Opět souhlasili.

„Když jsem vám pak řekl správnou odpověď, uvědomili jste si, co jste udělali? Své předpoklady o minulosti jste rychle změnili tak, aby souhlasily s dobou, kterou jsem vám řekl.“

Všechny vědecké metody datování jsou úplně stejné. Každý vědec musí nejprve učinit předpoklady o tom, co se stalo v minulosti, než dokáže vypočítat stáří. Pokud se výsledek zdá být v pořádku, pak ho s radostí přijme. Pokud však nesouhlasí s jinými informacemi, změní své předpoklady tak, aby jeho odpověď souhlasila.

Nezáleží na tom, zda vypočítané stáří je příliš vysoké nebo příliš nízké. Vždy existuje mnoho předpokladů, které může vědec změnit, aby získal vyhovující odpověď.

Náhle bylo jasno. Mé publikum v krátkosti vidělo, jak fungují datovací metody. Vědecké datování není měřením, ale tipováním.

Jak to funguje v praxi

Vrstva sopečného popela ve východní Africe, nazvaná KBS tuff, je známá díky lidským fosiliím nalezeným v okolí.1

Jako první vypočítali stáří tuffu Fitch a Miller pomocí metody draslík-argon. Jejich výsledek 212–230 milionů let však nesouhlasil s údajným „stářím“ zkamenělin (slona, vepře, opic a nástrojů), takže tento údaj odmítli. Řekli, že vzorek byl kontaminován nadbytkem argonu.2

“Každý vědec musí nejprve učinit předpoklady o tom, co se stalo v minulosti, než dokáže vypočítat stáří.”

Použitím nových vzorků živce a pemzy „spolehlivě datovali“ tuff na 2,61 milionu let, což bylo v souladu s tím, co očekávali.

Později byl tento údaj potvrzen dvěma dalšími datovacími metodami (paleomagnetismu a stop štěpení), a byl všeobecně přijat.

Poté Richard Leakey našel pod KBS tuffem lebku (nazvanou KNM-ER 1470), která vypadala až příliš moderně na stáří 3 milionů let.

Takže Curtis a jiní předatovali KBS tuff použitím vybraných vzorků pemzy a živce a získali stáří 1.82 miliónu roků. Tento nový údaj se už hodil ke vzhledu nové lebky mnohem lépe.3

Nižší údaj potvrdily testy i jiných vědců, kteří použili paleomagnetismus a stopy štěpení.

Takže od 80. let tu byl pro KBS tuff nový, pozoruhodně shodný údaj, a ten byl následně všeobecně akceptován.

To dokládá, že v rozporu se všeobecným přesvědčením nejsou datovací metody tím rozhodujícím způsobem pro určování stáří. Datovací metody nevedou, ale následují. Jejich výsledky jsou vždy „vyloženy“ tak, aby souhlasily s jinými faktory, jako je evoluční interpretace geologie a zkamenělin.

Přemýšlejte o tom

Neodmítejte biblické poselství jen proto, že někteří vědci říkají, že svět je milióny let starý. To je pouze jejich názor. Jak můžete vidět, oni ve skutečnosti neměřili stáří. Jednoduše vybrali výsledky tak, aby nejlépe odpovídaly jejich víře o vývoji světa.

Když se nad tím zamyslíte, tak jediným spolehlivým způsobem, jak zjistit stáří něčeho, je zpráva očitého svědka. Takhle znáte i svůj věk. A to nám také dává Bible – očitého svědka toho, co se stalo v minulosti.

Bible nám také říká o našem Stvořiteli Bohu, proč nás stvořil, jaký je náš největší problém, a jak za nás tento problém vyřešil Ježíš Kristus. To je nesmírně důležité, a proto je nutné to pečlivě zvážit.

Odkazy

  1. Pro více informací viz Lubenow, M.L., The pigs took it all, Creation 17(3):36–38, 1995; creation.com/pigstook.
  2. Fitch, F.J., and Miller, J.A., Radioisotopic age determinations of Lake Rudolf artifact site, Nature 226(5242):226–228, 1970.
  3. Curtis, G.H., et al., Age of KBS Tuff in Koobi Fora Formation, East Rudolf, Kenya, Nature 258:395–398, 4 December 1975.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments