mosasaur_cartilage_wide

Jak dlouho vydrží chrupavka?

pavelkabrt Stáří Země a vesmíru Napsat komentář

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org/article/5704/ přeložil M. T. – 11/2010)

29. října 2010 vydal Institut pro výzkum stvoření (ICR)

Školáci se učí, že fosilie se tvoří po dlouhé věky a že byly pohřbeny hluboko pod vrstvami hornin před mnoha miliony let. Stále četnější nálezy fosilií s měkkými tkáněmi však jasně tato tvrzení popírají. Například zhruba tři metry dlouhá fosilie mosasaura objevená nedávno v Jižní Dakotě obsahovala nejen své vlastní měkké tkáně, nýbrž i zbytky toho, co naposledy jedla.

  • (Mosasaurus je typickým představitelem vyhynulé čeledi Mosasauriidae. Jeho lebka byla asi 1,2 m dlouhá, tělo dosahovalo délky asi 12 m. Pozn. překl.)

Fosilii ponořenou do jemných vrstev břidlice blízko Chamberlainu ve střední Jižní Dakotě obnažily povodně na řece Missouri. Díky své „pozoruhodné“ zachovalosti nejenže měla kosti spojené klouby, ale zachovány byly i některé původní měkké tkáně. Tým paleontologů z Báňské školy Jižní Dakoty ji objevil letos v září. Dopravili ji do Báňské školy v Rapid City, která ji plánuje vystavit ve svém geologickém muzeu.

Kurátor muzea James Martin řekl v rozhovoru pro časopis Rapid City Journal, že „na lopatce a na krkavčí kosti fosilie je stále patrná chrupavka“. Ve zprávě také stálo, že „se u téhle fosilie zachoval i obsah žaludku – její poslední jídlo“ (1).

  • (Krkavčí kost = korakoid, součást pletence lopatkového u obratlovců. Bývá různě vytvořena; nejmohutnější je u obojživelníků, plazů a ptáků, kde spojuje lopatku s kostí prsní, zpravidla spolu s kostí klíční. Pozn. překl.)

„Fosilie objevená toto léto patří dinosaurovi, který žil v éře plazů před 80 miliony let“, hlásal titulek pod fotkou v Rapid City Journal. Tohle stáří je však v rozporu s faktem, že se na fosilii našly původní organické zbytky, o kterých se zmínil Martin.

Chrupavku tvoří směs biologických materiálů včetně bílkovin kolagenu a elastinu. Přesně tytéž bílkoviny našli vědci nedávno ve fosilii „80 milionů let starého“ hadrosaura (3). Kolagen se vyskytuje též v tkáních kostí.

Vědci provedli pokusy s cílem zjistit, za jak dlouho se kolagen rozpadne. Jeden z týmů vedený badatelem zabývajícím se výzkumem původu života Jeffreyem Badou zjistil, že „původní bílkovinu rozkládá vnitřní hydrolýza [rozpad molekuly vinou štěpení molekul vody]”, takže se spontánně rozpadá (4). Vědci spočítali, že se kolagen přítomný v pevné kosti rozpadá rychleji než táž bílkovina v lasturách mlžů (5).

Při zkoumání rozpadu kolagenu nepracovali vědci sice přímo s chrupavkami, lze však předpokládat, že kolagen v chrupavkách se bude rozpadat ještě rychleji než kolagen v mineralizovaném kostním matrixu, jelikož je mnohem více exponován.

Číselný odhad v jedné standardní učebnici biochemie ještě více problematizuje údajné stáří zmíněného mosasaura v „milionech let“. Praví se v ní: „Není-li přítomen katalyzátor, lze poločas hydrolýzy běžného peptidu [krátkého úseku bílkoviny] při neutrálním pH odhadovat na 10 až 1 000 let.“ (6) To znamená, že bychom očekávali, že po 1 000 letech se polovina původního vzorku bílkoviny, budeme-li ho uchovávat v chladu a suchu, rozpadne. A po dalších 1 000 letech se rozpadne polovina toho, co zbylo. Nakonec nezbude nic. Při takovém tempu se člověk ptá, zda by po 80 milionech let vůbec něco zbylo i z bílkovinné koule velké jako Země!

Třebaže kolagen není bílkovinou typickou v tom smyslu, že není rozpustný ve vodě, přece jen se rozpadá mnohem rychleji než by odpovídalo dlouhým věkům postulovaným evolucionisty, jak prokázal Bada a jeho kolegové.

Jak je tedy možné, že evolucionistický dějepis učí, že chrupavka obsahující kolagen je stará 80 milionů let, a přitom laboratorní pokusy dokazují, že kolagen v kostní tkáni by neměl být starší než 30 000 let? Fakta proti dlouhým evolučním věkům ukazují, že víra v ně je pouze akt slepé odevzdanosti.

Odkazy

  1. Buchholz, C. C. School of Mines paleontologists make monster find. Rapid City Journal. Posted on rapidcidytjournal.com October 22, 2010, accessed October 22, 2010.
  2. Ibid, photo caption.
  3. Schweitzer, M. H. et al. 2009. Biomolecular Characterization and Protein Sequences of the Campanian Hadrosaur B. Canadensis. Science. 324 (5927): 626-631.
  4. Bada, J. L., S. X. Wang, and H. Hamilton. 1999. Preservation of key biomolecules in the fossil record: current knowledge and future challenges. Philosophical Transactions of the Royal Society B. 354 (1379): 77.
  5. “Hydrolysis of the main protein component, collagen, is even more rapid and little intact collagen remains after only 1-3 x 104 years, except in bones in cool or dry depositional environments.” Ibid.
  6. Berg, J. M., J. L. Tymoczko and L. Stryer. 2002. 9.1 Proteases: Facilitating a Difficult Reaction. In Biochemistry, 5th ed. New York: W. H. Freeman.

Komentujte

Please Login to comment
  Subscribe  
Upozornit na