dotazy-odpovedi

Jak dlouho byli Adam a Eva v zahradě Eden?

Pavel AkrmanDotazy čtenářů Napsat komentář

Z dotazů čtenářů

V této rubrice uveřejňujeme častěji pokládané dotazy, které tudíž mohou zajímat i ostatní čtenáře. (kreacionismus.cz, 06/2023, odpovídá Pavel Akrman)

Dotaz:

„Zajímalo by mě, jak se dlouhá časová období podle Darwinovy evoluce (miliony a miliardy let) vyrovnávají s otázkou délky pobytu Adama a Evy v zahradě Eden, tedy v případě teistických evolucionistů (pokud vůbec Adama a Evu uznávají jako první lidi na světě).“

Pokud jsme četli Knihu Genesis, napadla tato otázka pravděpodobně většinu z nás – a je to vskutku velmi důležité ve světle toho, jak se dnes „žongluje“ se stářím Země a celého vesmíru, podle evoluční časové osy v miliardách let. Vznikají otázky typu „Co když před vyvržením Adama a Evy uplynuly miliony let?“, a to má jistě v konečném důsledku vliv i na naše vnímání autority Bible.

Co tedy říká Písmo? Existuje vůbec způsob, jak zjistit délku pobytu Adama a Evy v zahradě Eden? Ve skutečnosti nám Bible odpověď dává, ne však tak úplnou. Bible neuvádí konkrétní časové období, kdy byli v zahradě. Nemůžeme říci, že tam byli třeba 12 let, 24 dní a 38 minut. Můžeme ale zjistit, dokdy tam asi tak mohli být – na to nám Bible již odpověď dává. Přesněji, dává nám nejzazší hranici možného pobytu v zahradě Eden.

V Genesis 1:14 čteme, že Bůh stvořil světla na obloze – Slunce, Měsíc a hvězdy. Pak Bůh řekl, „Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.“ (Kralický překlad)

Můžeme tedy vědět, že ve čtvrtém dni Slunce, Měsíc a hvězdy označovaly dny. Ale ještě předtím čteme ve zprávě o stvoření, že prvního dne byl večer a druhého dne bylo ráno, stejně jako i v dalších dnech. Takže dny, jak je známe, se od počátku, tedy již od prvního dne stvoření vyznačovaly večerem i ránem, a takto fungovaly po celý ten týden.

Adam a Eva byli stvořeni šestý den Tvůrčího týdne a poté byli uvedeni do zahrady Eden. V určitém okamžiku zhřešili a byli z té zahrady vyhnáni. A pak Eva porodila dva syny – Kaina a Abela. To proběhlo již mimo zahradu, a Kain pak Abela zabil. Po Abelově smrti čteme v Genesis 4:25, že „Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada).”

Takže se nyní do toho pusťme: V Genesis 5:3 čteme, že Adam žil 130 let a „zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set.“ Z dalšího textu Bible víme, že Adam žil 930 let, a protože víme, že dny se počítaly stejně jako v prvním týdnu stvoření, Adam nemohl být v zahradě déle než 930 let.

Pokud vezmeme v úvahu, že Set se narodil až poté, co byli Adam a Eva vyhnáni ze zahrady, a Set se narodil, když bylo Adamovi 130 let, můžeme z toho spolehlivě odvodit nejdelší možnou dobu pobytu Adama a Evy v zahradě Eden: nemohlo to být déle než 130 let.

Někomu se může otázka délky pobytu prvních lidí v zahradě Eden jevit jako nedůležitá, nicméně pomáhá nám pochopit ostatní věci, které Bible jako celek říká o Zemi, dnech stvoření a jak dlouho Země trvá. Je dobré přijímat prosté biblické učení, ať už se jedná o kterékoli téma – vyvarujeme se tak nejrůznějším teologickým „přemetům“, které teističtí evolucionisté „roubují“ do Písma pod rouškou „vědeckého pokroku“.

Věda je založená na pozorování, a tak jediným spolehlivým nástrojem k určení stáří něčeho v daleké minulosti je svědectví očitého svědka, který ty události pozoroval. Bible je tím spolehlivým prostředkem k pochopení celého stvoření (včetně stáří Země a vesmíru) proto, že nám to říká očitý svědek toho všeho, sám Stvořitel.

A ta stejná Bible nám také říká o Božím soudu pro ty, kteří se vzepřeli svému Stvořiteli. Ale také nám říká o Jeho ochotě odpustit nám naše vzdorovité chování – skrze víru v Ježíše Krista jako jediného Zachránce.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments