neutronstar

“Hvězdní svědci” mladého stvoření

Jakob HaverVesmír, astronomie Napsat komentář

Don Batten

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 12/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Poznámka překladatele: Titulek v angličtině zní “Star witnesses”, což je běžné označení pro “korunního svědka”. V tomto případě to v češtině platí i doslovně (star = hvězda). Stejně tak dobře může být titulek přeložen tedy i jako “Korunní svědci mladého stvoření”.

“Přesto jsou ale modré hvězdy ve spirálních galaxiích – včetně naší Mléčné dráhy – velmi hojné.”

K prokázání stáří vesmíru nemůžeme použít vědu, protože věda se může zabývat jen tím, co je pozorovatelné právě teď. V současné době dokážeme měřit hodnoty nejrůznějšího druhu. Nicméně abychom tyto údaje mohli použít jako “hodiny” pro odhadování stáří, musíme čerpat z historie, na které potom plně závisí naše přesvědčení o tom, odkud jsme přišli. O tom, co se stalo, v jakém uspořádání a v jakém časovém rámci, nám Bible podává svědectví očitých svědků, což nám “věda” říci nemůže.

Nicméně dnešní všeobecně rozšířená víra ve velmi starý vesmír poněkud zapomíná na velký počet “hodin”, které svědčí o mnohem nižším stáří. Zde si dva ukážeme.1

Modré hvězdy v galaxiích

Modré hvězdy jsou ze všech největší a nejjasnější hvězdy “hlavní posloupnosti”, a to tedy znamená, že spalují své jaderné palivo velmi rychle. A skutečně hoří tak rychle, že ty největší z nich nemají delšího trvání než milión let a ty nejmenší asi 10 milionů let. Přesto jsou ale modré hvězdy ve spirálních galaxiích – včetně naší Mléčné dráhy – velmi hojné. To svědčí o tom, že tyto galaxie nemohou být staré ani jeden milión let. Ve spojení s přesvědčením, že galaxie jsou staré miliardy let, je tento problém “vyřešen” tak, že se předpokládá, že modré hvězdy vznikly mnohem později než zbytek galaxie. Nicméně, takové utváření hvězd nikdo nepozoroval a neexistuje ani proveditelný mechanismus pro to, jak by k tomu mohlo dojít.2

Neutronové hvězdy v kulových hvězdokupách

globular-clusters

Obr.: Naši galaxii obklopuje asi 150 kulových hvězdokup. Obíhají kolem centra galaxie. Údajně obsahují nejstarší hvězdy galaxie.

Kulové hvězdokupy jsou kompaktní skupiny hvězd ve tvaru koule, které obíhají kolem středu galaxie. Předpokládá se o nich, že obsahují “velmi staré” hvězdy. S jejich vysvětlením má však světský příběh velkého třesku obrovské potíže.3 V kulových hvězdokupách astronomové pozorovali množství rychle se pohybujících neutronových hvězd. O nich zase panuje přesvědčení, že vznikají uvnitř samotné hvězdokupy ze supernov (explodujících hvězd), přičemž neutronová hvězda vzniká tak, že je “vykopnuta” ve velmi vysoké rychlosti.

“Mnoho kulových hvězdokup by mělo být prázdných (bez rychlých neutronových hvězd) během několika tisíc let.”
Vzhledem ke kompaktním rozměrům kulových hvězdokup a vysoké rychlostí neutronových hvězd by měly všechny neutronové hvězdy z těchto hvězdokup zmizet za méně než dva milióny let. Mnoho kulových hvězdokup by mělo být prázdných (bez rychlých neutronových hvězd) během několika tisíc let. Hlavní studie tohoto tzv. “retenčního problému” to nazvala “odvěkou záhadou”.4 Ovšem s nízkým stářím vesmíru jsou tato pozorování v souladu.

Odkazy a poznámky

David Rives o mladém vesmíru – nebesa vyhlašují slávu svému Stvořiteli

  1. 101 argumentů pro nízké stáří Země a vesmíru (původní článek na creation.com/age)
  2. Lisle, J., Blue stars confirm recent creation, Acts & Facts 41(9):16, 2012; icr.org.
  3. Hubble observations cast further doubt on how globular clusters formed; astronomy.com; 20 November 2014.
  4. Pfahl, E., Rappaport, S., and Podsiadlowski, P., A comprehensive study of neutron star retention in globular clusters, Astrophysical Journal 573:283–305, 2002; | doi:10.1086/340494.
    Thanks to Paul Nethercott for alerting us to this ‘clock’.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments