Hawkingův strach z mimozemšťanů

Pavel AkrmanDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

David Catchpoole

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 05/2021. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

hawking

Stephen Hawking (Flickr: Doug Wheller)

Proslulý fyzik Stephena Hawking (na snímku) stál při hledání mimozemského života v čele. Varoval však před navazováním kontaktu s mimozemšťany, protože se obával jejich „náskoku ve vyspělosti“ o dvě miliardy let.

Vždy znovu a znovu se setkávám s názorem mladých lidí, že „mimozemšťané ve vesmíru samozřejmě existují. Přece nemůžeme být jediní.“ Pokud vím, tak pro mnohé ze starších lidí v církvi je to překvapením. Nicméně Gary Bates, expert přes UFO v rámci CMI ukazuje, že podle jeho zkušeností lze víru v mimozemšťany najít ve všech věkových skupinách – včetně věřících křesťanů. Průzkumy odhadují, že více než 80 % lidí v západních zemích věří, že mimozemšťané „tam někde ve vesmíru“ jsou, a v tom jsou pravděpodobně započítáni také mnozí věřící.1 Ale sci-fi představami o mimozemšťanech, cestujících galaxiemi ve svých vesmírných lodích rychlejších než světlo a s vyspělými zbraněmi, byli ovlivněni především mnozí mladí lidé. A starší lidé jsou pak obzvláště překvapeni zjištěním, že víra mladých lidí v mimozemšťany jde často ruku v ruce s chorobným strachem z toho, co jim mimozemšťané udělají.

Víra v mimozemšťany – a z toho vyplývající i strach – je pouze logickým vyústěním toho, jak byli naši mladí lidé neustále utvrzování v přesvědčení, že jsme výsledkem evoluce, nikoli stvoření. Pokud se život mohl vyvinout na Zemi (jak zní argumentace), rozhodně se musel vyvinout i jinde ve vesmíru – a podle evolučního počítání tedy o miliardy let dříve než naše Sluneční soustava.2 Jak řekl známý výzkumník ze SETI (Pátrání po mimozemské inteligenci), Seth Shostak v reakci na otázku, proč věří v existenci inteligentních mimozemšťanů:

„Podle toho, jak mocně se hlásá evoluce zranitelné veřejnosti, se pak stejnou měrou šíří i strach z mimozemšťanů.”

“Kdo si myslí, že neexistují, jinými slovy nutně říká že to, co se stalo na Zemi, je nějaký zázrak. Takové stanovisko považuji za hůře stravitelné než myslet si, že rozvinutá inteligence je ve vesmíru starém 14 miliard let poměrně častým jevem.“3

Šostak tedy shledává, že se mu zázrak stvoření jeví jako „hůře stravitelný“ než neo-darwinovské představy, že z ničeho vzniklo všechno, a to samo od sebe. A tak nám místo toho on a zbytek evolučního bratrstva servírují evoluci – jako „fakt“. A podle toho, jak mocně se hlásá evoluce zranitelné veřejnosti, se pak stejnou měrou šíří i strach z mimozemšťanů.

Nedávný článek4 od Charlese Lineweavera5 z Australian National University to jen potvrzuje.

S odkazem na zapojení věhlasného kosmologa Stephena Hawkinga do projektu Breakthrough Listen (Revoluční odposlech), který pátrá ve vesmíru po známkách inteligentního života,6 Lineweaver nejprve nastíní situaci:

“Hawking po nás chce, abychom naslouchali a nemluvili – máme používat jen uši, ústa nikoli. Chce, abychom odposlouchávali tajně a do konverzace se nezapojovali. Chce, abychom se drželi zpátky. … Důvodem těchto Hawkingových komentářů je strach z toho, co by s námi mimozemšťané udělali, pokud by nás našli.“4

Takže Stephen Hawking sice chtěl najít mimozemšťany, ale důrazně varoval před vysíláním jakýchkoli zpráv pro ně (jak ale zdůrazňuje Lineweaver, jsou již veřejně známé pokusy o vysílání do vesmíru, a to během televizních přenosů z olympijských her v Berlíně v roce 1936 a také během amerického TV show I Love Lucy). Lineweaver dále vysvětluje, jak je Hawkingův strach z mimozemšťanů svázán s vírou v evoluci2 a její chronologií:

“Věkové rozložení planet podobných Zemi ve vesmíru nám říká, že průměrná planeta podobná Zemi je asi o 2 miliardy let starší než naše Země. Pokud život vznikl na těchto ostatních planetách, pak měl v průměru o 2 miliardy let delší čas ke svému vývoji, než jsme měli my. A toto je příčinou Hawkingových obav. Představíme-li si, že tempo biologického a technologického vývoje na těchto ostatních planetách je přibližně stejné jako na naší Zemi, pak jsou mimozemské civilizace v průměru o dvě miliardy let vyspělejší než my. Abychom si tento (evoluční) časový rámec lépe představili, tak před dvěma miliardami let byli našimi předky na Zemi améby nebo trepky – tedy jakýsi druh jednobuněčných eukaryot.“4 [zvýraznění přidáno.]

Není proto divu, že:

“Hawking mluví o svých obavách z toho, že každý mimozemšťan bude nesrovnatelně mocnější a my pro něho nebudeme mít větší cenu, než pro nás mají bakterie’.”4

Nicméně pokud jde o obavy, Lineweaver zmiňuje univerzitního kolegu, jehož strach z mimozemšťanů daleko převyšuje ten Hawkingův:

“V diskusi o významu SETI při hledání mimozemské inteligence mi jeden kolega řekl, že nebezpečné je už i pouhé naslouchání mimozemšťanům. On se domnívá, že jejich zpráva může být něco jako trojský kůň. Pokud necháme tuto zprávu vniknout do naší mysli, může nás to zabít. Bylo by to stejné, jako vložit do počítače virem kontaminovaný USB flash disk.“4

Teď by se asi ti starší křesťané, které jsem zmiňoval na začátku tohoto článku, velmi pravděpodobně hlasitě zasmáli tomuto komentáři o „trojském koni“, který je nebezpečný už jen tím, že se mu naslouchá. Tohle, a stejně tak i Hawkingův strach z mimozemšťanů by mohli vidět jako dobrý příklad toho, kdy se „měli za moudré, ale stali se blázny“ (Římanům 1:22) a že se potýkají s „hlubokou temnotou“ (Přísloví 4:19).

„Kolega mi řekl, že nebezpečné je už i pouhé naslouchání mimozemšťanům. … Pokud necháme tuto zprávu vniknout do naší mysli, může nás to zabít.“ — Charlie Lineweaver, Australian National University

Nicméně v tom všem se skrývá zlověstná stránka, která vůbec není k smíchu. Jedním z faktorů, stojících v pozadí vysokého podílu mladých lidí věřících v existenci mimozemšťanů, je tzv. „reálná zkušenost“. To znamená, že značný počet mladých lidí buď ví o někom, kdo říká že má zkušenost s mimozemšťany (popisovanou jako návštěvu či dokonce únos), nebo mají i svou vlastní zkušenost takzvaně z první ruky – o níž vždy říkají, že byla „opravdová“, a často traumatizující. Kniha Garyho Batese Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection (Vpád mimozemšťanů: UFO a spojení s evolucí) obsahuje příklady takových zážitků, při nichž vstávají vlasy na hlavě.

Ale s těmito „návštěvami“ je problém – ti, kteří jsou považováni za mimozemšťany, jimi ve skutečnosti nejsou. Například neexistuje sebemenší důkaz podporující tvrzení o tom, že kosmické lodě, které nejsou postaveny člověkem, vstupují a opouštějí Zemi, a to navzdory desítkám let nepřetržitého pátrání radarem a dalšího monitorování špičkovými technologiemi ze strany NASA a podobně. A opravdu, Gary Bates odhalil potvrzení svého názoru i ze strany sekulárních odborníků, jako je například televizní expert přes UFO, Nick Redfern. Viz UFO nejsou mimozemské!

Odhalení, kdo ve skutečnosti jsou ti „vetřelci“

joe-gary

(Foto: Gary Bates)

Na snímku: Joe Jordan (vlevo) s naší autoritou v CMI přes UFO, Garym Batesem (vpravo). Náhodně se setkali v Roswellu.

Existují lidé, jako je výzkumník v oblasti UFO Joe Jordan, kteří již odhalili, kdo vlastně ti „mimozemšťané“ jsou. Joe je národní ředitel výzkumného centra MUFON (Mutual UFO Network – Společná síť pro UFO) v Jižní Koreji. Jde o největší informační centrum pro vyšetřování UFO a hlášení o nich. Joe narazil na něco nesmírně významného. Když se totiž snažil zjistit, co se opravdu dělo s lidmi, kteří byli podle svého tvrzení uneseni mimozemšťany, přišel na to, že „únosy“ byly zmařeny, pokud ti lidé volali ve jménu Krista. Navíc lidé, kteří vyznávají že jsou znovuzrozenými křesťany, jsou obecně vůči těmto zkušenostem podle všeho téměř imunní. Brzy si všiml, že mnozí v MUFON si toho byli také vědomi, ale ignorovali to, protože to neodpovídalo jejich víře, že takové zážitky jsou mimozemské povahy. Poté byl Joe v rámci svého výzkumu veden ke studiu Bible – chtěl zjistit, čeho se mimozemšťané u křesťanů „tolik zalekli“ – a uvědomil si, že v konečném důsledku tu má co do činění s duchovním, nikoli mimozemským fenoménem – a stal se křesťanem.7

Mezi další lidi, kteří si rovněž uvědomili skutečnou identitu „mimozemšťanů“, patří Guy Malone, který také zkoumal údajné zkušenosti s „únosy mimozemšťanů“. Jakmile bylo poté prezentováno Kristovo evangelium, „unášení“ přestalo. Guy si uvědomil, že to, co zažil, bylo ve skutečnosti duchovní setkání s „bezbožnými“ – tedy padlými anděly, kteří se vydávají za skvělé „bratry z vesmíru“.7

Možná pak obecně pro starší generaci, s vyšším podílem vyznávajících křesťanů ve srovnání s mladšími generacemi, je pojem „návštěvy mimozemšťanů“ cizí, protože lidé byli v té době chráněni před podobnými věcmi dominujícím křesťanstvím. Ale mladší generace, která je od útlého věku vzdělávána jen v evoluci, je potom více zranitelná z nejrůznějších směrů. Jak jsme viděli z komentářů Stephena Hawkinga a dalších, evoluční učení lidi doslova předurčuje k víře v možnou existenci mimozemšťanů – a z toho plynoucího strachu. Evoluční školství do značné míry snižuje pravděpodobnost, že někdo uvěří v Boha, a tím jej také zbavuje schopnosti obléknout se do Krista a prokázat tak účinnou obranu proti démonickým návštěvám.

Názory mají své důsledky. Vliv masového šíření evoluce na naše mladé lidi jim ve skutečnosti dělá obrovskou medvědí službu. Naštěstí však existuje jak na tomto webu, tak i jinde spousta kreacionistických zdrojů, které mohou v myslích mladých lidí nahradit jakýkoli strach z mimozemšťanů respektem před Pánem – což je „počátkem moudrosti“ (Žalm 111:10).

V době, kdy šel tento článek „do tisku“, Gary Bates a jeho filmový štáb právě dokončovali natáčení filmu CMI Alien Intrusion (Vpád mimozemšťanů). Gary má zaznamenané „mrazivé“ rozhovory s několika lidmi se „zkušeností“, když odhalili moc jména Ježíše Krista při zastavování podobných zkušeností. Pro další informace a podporu tohoto průlomového filmu navštivte stránku ALIEN INTRUSION.

alien-intrusion1

Odkazy a poznámky

  1. Bates, G., and Cosner, L., UFOlogy: the world’s fastest-growing ‘scientific’ religion?, 2016; creation.com/ufology.
  2. Catchpoole, D., and Bates, G., ET needed evolution, 2016; creation.com/et-evolution.
  3. DiGregorio, B., Interview: The alien hunter, New Scientist 199(2674):42–43, September 2008; newscientist.com.
  4. Lineweaver, C., ‘If we find ET, don’t talk to it’, says the man who wants to find ET, abc.net.au, accessed February 2017.
  5. Charley Lineweaver je výzkumný pracovník na School of Astronomy and Astrophysics a Research School of Earth Sciences na Australian National University, a je hlasitým vyznavačem evoluce.
  6. Devlin, H., Stephen Hawking warns against seeking out aliens in new film: Beware responding to signals from far off stars, physicist tells viewers in Stephen Hawking’s Favorite Places—a virtual journey across the cosmos, theguardian.com, accessed February 2017.
  7. Bates, G., Reaching out at Roswell, 2009; creation.com/roswell-outreach.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments