YEC

admin

« Back to Glossary Index
Young Earth Creacionism (Kreacionismus mladé Země) – kreacionistické přesvědčení, že Země není starší než 10 000 let. Používá se k označení kreacionistů „mladé Země“ nebo k označení stvoření mladé Země či na mladé Zemi.
« Zpět na Rejstřík-index