Trichotomie

admin

« Back to Glossary Index

(pozdně řec. trichotomía = trojčlennost; z řec. trícha = trojitý, tome = řez) – dělení člověka na tělo, duši a ducha (protiklad: dichotomie). Bible tyto tři složky nepředstavuje jako oddělené skutečnosti, ale spíše je vidí jako aspekty jednoho celého člověka (např. 1. Tesalonickým 5:23).

« Zpět na Rejstřík-index