Homozygotní

admin

« Back to Glossary Index

Homozygot je jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen jediným typem alel. Tzn. že je to organismus, jehož obě alely zkoumaného genu jsou stejné. Tento stav se označuje jako homozygotnost (homozygocie).

Rozlišujeme homozygota recesívního, u nějž se gen pro sledovaný znak vyskytuje pouze v recesívních alelách, a homozygota dominantního, u nějž je gen pro daný znak zastoupen pouze dominantními alelami.

« Zpět na Rejstřík-index