HGT

admin

« Back to Glossary Index

(Horizontal gene transfer) Horizontální přenos genetické informace (také laterální genový transfer) je proces, při němž jeden organismus přijímá genetický materiál (DNA) jiného jedince, ačkoliv není jeho potomkem. Tím může získávat nové vlastnosti. Vyměňovaná DNA se někdy označuje jako promiskuitní DNA.

Naopak vertikální výměna genetické informace je tak v podstatě omezená jen na rozmnožování.

« Zpět na Rejstřík-index