Heterozygotní

admin

« Back to Glossary Index

Heterozygot je jedinec, jehož genotyp je v daném lokusu tvořen odlišnými alelami umístěnými na homologních chromozomech.

Tento stav se označuje jako heterozygotnost (heterozygocie) a jejím opakem je homozygotnost (homozygocie). Stručně je to organismus, jehož obě alely zkoumaného genu jsou vzájemně různé.

« Zpět na Rejstřík-index