Exotermické reakce

admin

« Back to Glossary Index

Exotermní (exotermická) reakce je chemická reakce, při níž se uvolňuje energie, obvykle ve formě tepla. Produkty reakce proto mají nižší chemickou energii než reaktanty (látky do reakce vstupující).

Opakem je reakce endotermická, kde se musí teplo dodat, aby reakce mohla proběhnout.

Zdroj: Wikipedia

« Zpět na Rejstřík-index