Endotermické reakce

admin

« Back to Glossary Index

Endotermické (endotermní) reakce jsou takové, při nichž je spotřebováváno teplo. Pro proběhnutí reakce je nutné ho dodávat, jestliže není dodané odebere si ho z okolního prostředí (pokud by to nestačilo reakce samozřejmě neproběhne jak má nebo vůbec.). Potřebné teplo je odebráno z bezprostředního okolí. Je-li podloží kádinky mokré, zamrzne. Opakem je exotermická reakce, při které je teplo během chemických reakcí uvolňováno a rozptylováno do okolí bez dalšího využití, čehož příklad je hoření či výbuch.

Zdroj: Wikipedia

« Zpět na Rejstřík-index