Ekologická nika

admin

« Back to Glossary Index

Soubor vzájemných vztahů mezi organismem a jeho okolím (způsob výživy, způsob rozmnožování, vztah nepřítel – oběť). V dané ekologické nice vládnou životní podmínky, které určitému živočišnému nebo rostlinnému druhu umožňují přežití.

« Zpět na Rejstřík-index