Deterministický

Pavel Akrman

« Back to Glossary Index

Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věcí je důsledkem předchozích událostí na principu kauzality a pevně daných zákonitostí. Znamená to, že vývoj světa je dán posloupností událostí řídících se absolutně platnými přírodními zákony. Existuje tedy pouze jedna možná budoucnost, a tato je teoreticky zcela předvídatelná.

Myšlenka determinismu se poprvé objevuje přibližně v 5. století po Kristu. Příznivci této myšlenky byli zejména atomisté Leukippos a Démokritos, kteří věřili, že vesmír je čistě mechanicistický. Později tento názor rozvíjejí stoici jako součást své teorie univerzálního kauzálního determinismu. Výsledné filosofické debaty, které sloučily Aristotelovskou etiku a stoickou psychologii, vedly v rozmezí mezi 1. a 3. stoletím Alexandra Afrodisijského k první debatě o determinismu a svobodě. Tento případ je znám jako paradox svobodné vůle. (Wikipedie)

« Zpět na Rejstřík-index