Biogenní

admin

(řec. bios = život; …genes = způsobující) – pocházející či vyprodukované živými látkami.