Agnosticismus

admin

« Back to Glossary Index

(řec. agnosía = neznalost) – učení, že jsoucno, věci jako takové, jsou nepoznatelné. Zejména pravdivost tvrzení, která se týkají existence či neexistence jakéhokoliv Boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž platí i pro další náboženská a metafyzická tvrzení.

« Zpět na Rejstřík-index