getsemany

Getsemany, kauza Malchus

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Pavel Akrman

Úvaha při příležitosti klíčové události křesťanské víry – večer před zatčením Páně v zahradě Getsemany. Video níže je z cyklu Mesiášská proroctví, „Projekt Jan 10:10“. Překlad a české znění Pavel Akrman.

Getsemanská zahrada leží východně od Jeruzaléma na západním svahu Olivetské hory, těsně nad údolím potoka Cedron, mezi hradbami Jeruzaléma a Olivetskou horou. Ježíš toto místo velmi dobře znal – na Olivové hoře se uskutečnily mnohé Jeho zázraky a kázání.

„Proč je Getsemanská zahrada tak důležitá? Je to úžasný obraz Ježíšovy oběti, oddanosti Bohu, modlitebního života, a ještě mnohem více.”

Zahrada byla olivovým sadem, který sloužil k výrobě oleje – slovo Getsemane znamená v překladu lis na olej. Pro výrobu oleje se olivy musely zcela rozdrtit a pak lisovat. Totéž se stalo Kristu – také On byl pod nesmírným tlakem a byl rozdrcen: za naše hříchy.

Proč je Getsemanská zahrada tak důležitá? Je to úžasný obraz Ježíšovy oběti, oddanosti Bohu, modlitebního života, a ještě mnohem více. Ježíšův zápas v Getsemanech je klíčovým bodem Jeho života. Všechno předtím vedlo k tomuto okamžiku – a vše, co teprve přijde, je možné jen díky Jeho rozhodnutí právě v oné temné noci.

Není pravděpodobné, že by dnes někdo z nás musel čelit ukřižování na kříži, ale chvíle určité duševní trýzně nejspíš známe všichni. Jsou to naše vlastní malé Getsemany. Nicméně i když námi prožívaná úzkost a bolest se nedá srovnat s mírou utrpení, prožívanou Kristem, přesto bývá pro nás často zničující. Může přijít v podobě zdravotní diagnózy, soudního sporu, smrti milovaného člověka, rozvodových tahanic, vytýkacích dopisů od našeho zaměstnavatele nebo řady dalších možností, které nás mohou zdrtit až k zoufalství.

V dobách utrpení jsme náchylní reagovat několika předvídatelnými způsoby. Někteří z nás přejdou do režimu úplného zhroucení. Jiní z nás zalezou do postele a přetáhnou si pokrývku přes hlavu. Ježíš se v době soužení šel modlit do Getsemanské zahrady.

Ježíš byl skutečným Bohem, ale vzdal se Své vůle – On věděl do všech podrobností, co přijde, a vnímal tu tíhu fyzicky i duchovně. Přesto měl Ježíš možnost volby – „Otče, odejmi ode mě tento pohár” – vždyť jeho lidství bylo stejně tak skutečné jako Jeho Božství, a to znamená, že se mohl rozhodnout tento pohár odmítnout. Je však těžké si představit, že Ježíš by neuposlechl Boha.

Obrovská lekce o skutečné lásce

Nicméně spravedlivý Bůh vyžaduje spravedlnost. Kristus věděl, že Bůh musí potrestat hřích, a protože „všichni lidé zhřešili a nedosahují Boží slávy“ (Římanům 3:23), jaká by byla naděje, že kdokoli z lidského pokolení unikne věčnému Božímu hněvu?

Video z cyklu Mesiášská proroctví, „Projekt Jan 10:10“)

Obrovská lekce o lásce, odpuštění a morální odvaze je patrná v Ježíšově setkání s Malchusem, služebníkem velekněze, který přišel, aby byl svědkem Ježíšova zatčení v Getsemanech.

Tento poučný příklad ospravedlnění poskytl při jedné své přednášce Dr. Chas. Rolls,1 ve své době ředitel Croydon Bible College. Při událostech v zahradě Getsemany (v noci Ježíšovy zrady) horlivý Ježíšův učedník Petr vytáhl meč a uťal ucho muži jménem Malchus – to byl služebník samotného velekněze. Avšak Ježíš láskyplně vztáhl ruku a přiložil ucho zpět přesně tam, kam patřilo.

Je však vysoce pravděpodobné, že Malchusovi nemuselo stačit to, co Ježíš udělal, a mohl podat svému pánovi stížnost, kterou si můžeme představit asi takto: „Pane, musím si stěžovat na jednoho z následovníků Ježíše Krista.“ Velekněz se zeptá na důvod a Malchus odpoví: “Uťal mi ucho!” Velekněz se nejprve podívá na jednu stranu jeho hlavy a pak na druhou, ale obě uši byly na svém místě a vypadaly naprosto normálně! Měl tedy být Peter shledán vinným? Ano, určitě měl. Nicméně podle římského práva neexistovaly žádné důkazy, které by svědčily proti němu. Byl tedy ospravedlněn díky tomu, co udělal Ježíš, když ucho vrátil zpět bez jakékoli újmy. Na Petra tudíž nemohl být uplatněn zákon, aby ho odsoudil.

„Bůh smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám. Navždy jej zrušil tím, že jej přibil na kříž!“ (Koloským 2:14)

Čistota Ježíšovy oddanosti a jeho plná důvěra v božskou Lásku jsou inspirující.

Odkazy

  1. Bowden, L.: The Creator God of the Bible. com/the-creator-god-of-the-bible
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments