geoengineering

Geoinženýrství a Doba ledová po Potopě

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Jake Hebert, PH.D. *)

Z www.icr.org přeložil Pavel Akrman – 01/2019

Harvardští vědci plánují vpravit do atmosféry malý oblak drobných částic nazývaných aerosoly. Dále plánují, že budou studovat chování těchto částic.(1,2) Tento projekt, nazvaný Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx), je navržen tak, aby získával informace důležité pro geoinženýrství – snaha o záměrné ochlazení klimatu jako prostředek boje proti globálnímu oteplování.

geoengineering_02

Zdroj: Wikipedia. Klikni pro zvětšení

V experimentu, plánovaném na pozdější období tohoto roku (2019), uvolní balón ve vysoké nadmořské výšce do stratosféry malé množství uhličitanu vápenatého (křídy). Uhličitan vápenatý (CaCO3) by se měl rozptýlit a vytvořit dlouhé, tenké, válcové kolony částic. Balón bude opakovaně proplouvat skrze tento oblak CaCO3 a bude provádět měření jeho chování.

Vědci se domnívají, že takový oblak, pokud by byl dostatečně velký, by mohl odrážet značné množství slunečního záření zpět do vesmíru, což by způsobilo znatelné ochlazení na Zemi. A mají dobré důvody tomu věřit. Výbuch sopky Mount Pinatubo na Filipínách v roce 1991 vychrlil do atmosféry obrovské množství oxidu siřičitého. Díky sérii chemických reakcí se vytvořily malé kapénky kyseliny sírové a po nějakou dobu zůstaly ve stratosféře. Tyto malé kapičky odrážely sluneční záření zpět do vesmíru v takové míře, že způsobily citelný pokles globálních teplot asi o 0,6° Celsia – jev, který trval více než rok.(3) Vědci experimentu SCoPEx se domnívají, že pokud by byl do stratosféry vpraven vhodný druh částic, také by mohl způsobit ochlazení odrazem slunečního záření zpět do kosmu.

Geoinženýrství jako takové je kontroverzní, a to vzhledem k možnosti, že bychom mohli neúmyslně nějakým nepředvídatelným, negativním způsobem ovlivnit klima. Nicméně tento experiment se jeví jako celkem bezpečný. Vědci používají křídu, u které se má za to, že křída je co do negativního ovlivnění ozonové vrstvy méně nebezpečná. A také množství použité křídy je poměrně malé.

Tento experiment je zajímavý ze dvou důvodů. Za prvé, dotýká se debaty ohledně „změn klimatu” (či „globálního oteplování”). Třebaže nezávislý výzkum ICR potvrdil prodloužení teplého období během druhé poloviny 20. století, není tato otázka důvodem k nějaké panice či poplachu.4.5 Stejně tak existují důkazy, že se trend oteplování za posledních dvacet let stabilizoval.(6)

Za druhé nás tento experiment upozorňuje na to, že výbušné vulkanické erupce, jako je sopka Pinatubo, mohly přivodit po Potopě Dobu ledovou.

Během Potopy podle Genesis, horké magma z pláště Země rychle utvářelo nové mořské dno v oblastech oceánských hřbetů. Teplo z těchto masivních zřídel magmatu silně ohřálo světové oceány. Toto oteplení výrazně zvýšilo odpařování z povrchu oceánů, což mnohonásobně zvýšilo vlhkost v atmosféře. Výsledkem toho bylo velké množství srážek, a podobně na horách a ve vyšších polohách silné sněžení.(7)

Doba ledová – Michael J. Oard, video z produkce společnosti Creation Museum

Nicméně Doba ledová vyžaduje během letních měsíců také jen malé nebo vůbec žádné tání sněhu ze zimního období. Tím, že by v letním období nedocházelo k tání, vedlo by to během dlouhých let k velké akumulaci sněhu a ledu a vytvořil by se tak silný ledový pokryv. Klíčem ke splnění tohoto požadavku Doby ledové jsou tedy chladnější léta.

Pozorování ukázala, že výbuchy vulkanických erupcí mohou způsobit mírné, přesto však znatelné ochlazení, zejména v letních měsících.(8) Skutečnost, že výbuchy vulkanických erupcí mohou teoreticky způsobit ochlazení klimatu, si uvědomují jak kreacionističtí, tak i sekulární vědci. A obě skupiny vědců jsou také zajedno v tom, že minulá vulkanická činnost zasáhla všechny, čehož jsme byli svědky v nedávné minulosti. Tak proč vlastně nemohou uniformitariánští vědci jasně prohlásit, že sopky napomohly vzniku Doby ledové?

Odpověď je jednoduchá: zpátky je drží jejich víra v miliony let. Protože trvají na tom, že tyto vulkanické erupce byly od sebe odděleny milióny let, bylo by během dlouhých věků jakékoliv ochlazení, které by tyto sopky mohly způsobit, naředěné, a tudíž nemohly mít na klima žádný významný vliv.

“Klíčem k řešení mnoha tajemství historie Země je… krátké časové rozpětí v Bibli – a to včetně Doby ledové.”

Ve skutečnosti však tyto mohutné erupce probíhaly během roční Potopy, popsané v Genesis, a pár století potom. Velké množství obrovských, prudkých vulkanických erupcí, které nastanou během krátké doby, je průkazným mechanismem pro způsobení letního ochlazení, potřebného pro vznik Doby ledové. Ale víra sekulárních vědců v milióny let jim brání v účinném využití tohoto mechanismu v jejich teoriích o době ledové.

Biblicky krátké časové rozpětí není nějakým „problémem”, pro který by se křesťané měli cítit trapně a omlouvat se za něj. Naopak – je to klíč k řešení mnoha tajemství historie Země – a to včetně Doby ledové.(7)

Odkazy

  1. Dockrill, P. Harvard Scientists Will Actually Launch a Geoengineering Experiment Next Year. Posted on sciencealert December 4, 2018 at, accessed December 5, 2018.
  2. Dykema, J. A. et al. 2014. Stratospheric controlled perturbation experiment: a small-scale experiment to improve understanding of the risks of geoengineering. Philosophical Transactions of the Royal Society A. 372: 20140059.
  3. Global Effects of Mount Pinatubo. 2001. NASA Earth Observatory.
  4. Vardiman, L. 2007. Evidence for Global Warming. Acts & Facts. 36 (4).
  5. Cupps, V. R. and J. Hebert. 2016. A Realistic Look at Global Warming. Acts & Facts. 45 (4): 10-13.
  6. Hebert, J. 2016. Genesis and Climate Change. Acts & Facts 45 (1): 17.
  7. Hebert, J. 2018. The Bible Best Explains the Ice Age. Acts & Facts 47 (11): 10-13.
  8. Bradley, R. S. 1988. The Explosive Volcanic Eruption Signal in Northern Hemisphere Continental Temperature Records. Climatic Change. 12 (3): 221-243.

Dr. Jake Hebert je vědeckým spolupracovníkem v Institute for Creation Research (ICR) a své akademické vzdělání PhD. získal v oboru fyzika na texaské univerzitě v Dallasu.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments