recombination

Genetika je proti evoluci člověka

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Průlomové genetické objevy zpochybňují evoluční teorii od opice k člověku

Garrett Haley

(Z christiannews.net přeložil Pavel Kábrt – 08/2013)

Nové nálezy na poli genetiky jasně zpochybňují další klíčovou evoluční hypotézu: ukazují, že rozdíly mezi lidmi a opicemi nemohou být lehce vysvětleny evoluční teorií.

Dvanáctistránková studie, kterou napsali tři vědci ve Španělsku a publikovali v Molecular Biology and Evolution, rozebírá detaily výsledků pečlivé analýzy lidské a šimpanzí DNA. Poté, co porovnali a proti sobě postavili tisíce ortologních genů lidí a šimpanzů, vědci u výsledných dat zjistili veliké rozpory s evoluční teorií. Dokonce dali svému článku titulek „Rychlosti rekombinací a genomové míchání u člověka a šimpanze – nový zvrat v teorii chromozomové speciace“ (Recombination Rates and Genomic Shuffling in Human and Chimpanzee—A New Twist in the Chromosomal Speciation Theory).

Proč jsou tyto nálezy viděny jako „nový zvrat“ pro evoluční teorii? Ve stručnosti proto, že mnoho vědců tvrdilo, že genetické rozdíly mezi lidmi a opicemi lze přisoudit procesu „genetické rekombinace“, což je jev generující nepatrné genetické variace v procesu meiózy (redukční dělení buněk – pozn. př.). Jenže tento nový článek vážně tuto verzi zpochybňuje.

Tři španělští vědci ve svém výzkumu zkoumali rozdíly mezi geny člověka a šimpanze a očekávali, že najdou vyšší rychlosti rekombinací v nepodobných oblastech. Přestože studie o podobnostech člověka a šimpanze byly v minulých letech prováděny, tento výzkum byl unikátní, protože vědci při něm využili nové genomové mapy s vysokým rozlišením.

Nakonec se ukázalo, že výsledky studie byly v rozporu s tím, co evolucionisté teoretizovali. Nejenže byly rychlosti genetických rekombinací pozoruhodně nízké v oblastech, kde se DNA člověka a šimpanze liší („přeskupené“ chromozomy), ale rychlosti byly mnohem vyšší v oblastech, kde je genetická podobnost („kolineární“ chromozomy). To je vzhůru nohama k tomu, co evolucionisté předpovídali.

Vědci vysvětlili, že „Analýza nejposlednějších map lidských a šimpanzích rekombinací, odvozených ze širokého spektra jednotlivých genomových dat nukleotidového polymorfizmu ukazuje, že standardizovaná rychlost rekombinace byla podstatně nižší v přeskupených než kolineárních chromozomech.“

Jeffrey Tomkins, genetik Ph.D. z Institute for Creation Research (ICR), řekl Christian News Network, že tyto výsledky byly „totálně vzhůru nohama“ vůči tomu, co evolucionisté předpovídali, protože se genetická rekombinace „neprojevuje tam, kde byla předpokládána“ ve standardní evoluční teorii.

Dr. Tomkins dále zdůraznil, že evolucionisté silně přehánějí genetické podobnosti mezi lidmi a šimpanzi, a často ignorují oblasti DNA, kde existují velké rozdíly.

  • „Říká se tomu vyzobávání dat“, vysvětlil. „Existuje mnoho genetických oblastí mezi lidmi a šimpanzi, které jsou radikálně rozdílné. Ve skutečnosti mají lidé mnoho úseků DNA, které chybějí u šimpanzů a naopak. Poslední výzkum nyní ukazuje, že v souhrnu jsou genomy podobné jen ze 70 %.“

Není to poprvé, kdy vědci zpochybnili evolucionistická tvrzení o podobnostech mezi lidmi a šimpanzi. V článku pro Answers in Genesis biochemik a Ph.D. specialista na neurovědu David DeWitt znovu zdůraznil, že evoluční vědci běžně a ve velkém rozsahu podhodnocují genetické nesrovnalosti mezi lidmi a opicemi. A v procentech i jen relativně malé odchylky znamenají ohromné genetické nesrovnalosti.

  • „Když je 5 % DNA /mezi lidmi a opicemi/ rozdílných,“ vysvětluje dr. DeWitt, „pak je to množství 150 miliónů párů bází DNA, které jsou odlišné mezi nimi!“

Dr. Tomkins zakončil tím, že se důkazy z genetiky nepochybně opět hromadí proti evolučním vědcům a nutí je revidovat jejich teorie.

Řekl, že „evolucionisté mají mnoho problémů vyrovnat se v současnosti se studiemi vyplývajícími z výzkumu DNA. Jejich předpovědi, založené na materialistických domněnkách, jsou důsledně vyvraceny vědeckými objevy. A protože přijmout myšlenku na Stvořitele je pro ně nemožné, jednoduše musí měnit svoji teorii tak, aby se přizpůsobila. Jediná věc, která se patrně vyvíjí, je sama „evoluce“, a stává se tak jen víc a víc absurdní.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments