g18_genesis-pro

Genesis 2019 – anketa

Pavel Akrman Úvahy o kreacionismu, stvoření ad. 3 Komentáře

Redakce

Děkujeme všem, kteří se v uplynulém týdnu zúčastnili naší ankety pod názvem „Mýlil se snad Ježíš?“. Anketa vycházela z tohoto kontextu:

V evangeliu Marka mluví Ježíš s farizei, kteří se ho úmyslně snaží „nachytat“ (ohledně rozvodu manželství). Ježíš jim na to odpovídá s odkazem na Adama a Evu: „Bůh je ale od počátku stvoření učinil mužem a ženou.“ (Marek 10:6; stejně tak i Matouš 19:4) Znamená to, že Adam a Eva byli učiněni na počátku stvoření a už tehdy je Bůh uvedl do manželkého svazku.

Někteří křesťané tvrdí, že mezi událostí stvoření (což srovnávají s velkým třeskem) a sňatkem prvního lidského páru bylo asi 13,7 miliard let, i když věří, že Adam a Eva se tu objevili jen před tisíci lety. Takže k manželství Adama a Evy došlo více než 13 mld. let po stvoření – neboli na konci stvoření.

Celkem hlasovalo 271 lidí, s jednoznačným výsledkem: Ježíš se samozřejmě nemýlil. Drtivá většina křesťanů (251 hlasů) dobře ví, že první lidé byli stvořeni šestého dne Stvořitelského týdne a současně byli Bohem uvedeni do stavu manželského. Zde jsou konkrétní výsledky ankety:

Anketní otázka:

"Mýlil se Ježíš když řekl, že Bůh je už na počátku stvoření učinil mužem a ženou?"

  • Nemýlil se, věděl přesně co říká (93%, 251 Hlasy)
  • Mýlil se (4%, 10 Hlasy)
  • Mluvil obraznou řečí, nemyslel to doslova (4%, 10 Hlasy)

Počet hlasujících: 271

Nahrávání ... Nahrávání ...

Záměrem ankety bylo připomenout a ozřejmit velmi rozšířené snahy o zpochybnění Bible, zejména knihy Genesis, která je dnes pod největší palbou útoků ze všech možných stran. Je to snaha rozbít celistvost Bible. Ve společnosti vidíme značný posun v chápání víry – je to z velké míry také v důsledku neustálé a masivní propagandy ateistické evoluční teorie. Mnoho křesťanů dnes upouští od toho, čemu věřili naši otcové.

Víme, že mezi křesťany se diskutuje o naší anketní otázce v zásadě třemi směry:

  1. Někteří říkají, že pokud se bibličtí kreacionisté odvolávají na Marka 10:6, mají stejný problém, protože Adam a Eva byli stvořeni šestý, nikoli první den stvoření, což tedy není „počátek stvoření“.
  2. Jiní „poopravují“ verš Marka 10:6 a vkládají do něho jiné slovo, aby změnili význam na „počátku utvoření manželství “.
  3. Další poukazují na to, že počátek se vztahuje obrazné na celé „šestidenní“ období stvoření, tedy na celý Tvůrčí týden, avšak bez ohledu na jeho délku.

V průběhu času bychom se chtěli těmto jednotlivým pohledům věnovat trochu podrobněji. V každém případě však Ježíšova slova v Marku 10:6 zaměstnávají mysl těch, kteří by rádi vsunuli do Genesis dlouhé věky. To však nakonec podkopává autoritu Bible a v mnoha případech i samotné evangelium.

Přejeme si, aby křesťané prohlédli tuto myšlenku smíchání světských náboženských myšlenek (milionů let) s křesťanstvím jako neodůvodněné a nesprávné.

 

Subscribe
Upozornit na
3 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oliver

Souhlasím s Vlastou, mám stejné přání. A dalo by se dodat, že i když by tohle všechno bylo lidmi uznáno – žádné dlouhé věky atd., stejně by se neklaněli Bohu, pokud neodhodí svou pýchu a nezatouží po pokoře a pravdě – a, samozřejmně, po odpuštění. Je nutno obhajovat pravdu, to ano, ale Bůh se nejlíp obhájí sám, jako plyne i z Písma svatého: …“uvídí, koho probodli, …nebudou mít výmluvy… každý může ze stvořených věcí poznávat… atd.“ My je fakty a argumenty nepřesvědčíme, protože jejich vlastní pohodlí, zájem, ego, atd., jsou… Číst vice »

jhk - vlasta

Přejeme si, aby křesťané prohlédli tuto myšlenku smíchání světských náboženských myšlenek (milionů let) s křesťanstvím jako neodůvodněné a nesprávné– já bych si k tomu ještě přál něco dalšího. Určitě k této „víře“ – že Bůh na počátku učinil „muže a ženu“ – i v tom smyslu manželském, tzn. tvořili pár – si přeji, aby každý člověk, který tomuto věří – tomu věřil nejen proto, že se to píše v Bibli – ale proto, protože to lze různými způsoby skrze různé souvislosti – dokázat. Křesťané nevěří zvěsti – kterou někdo vymyslel.… Číst vice »

Václav Dostál

Marek i Matouš zaznamenávají léčku, týkající se možnosti zrušení manželství. Vyvozování o jiném pořadí stvoření je zcela mimo.
Když už by někdo chtěl do slov JK něco vložit, pak by to mohlo být takto: “Bůh je ale od počátku JEJICH stvoření učinil mužem a ženou.”