karbonforrest

Fosilní les nalezen v uhlí

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

(Fosssil Forest Found in Coal)

Z Creation Matters, roč. 12, č. 3, květen – červen 2007, str. 10 přeložil M. T.

Ve stropě uhelného dolu byl nalezen les z období karbonu o ploše asi 100 km2, oznámily časopisy ScienceDaily, LiveScience a NewsNature. Bylo určeno kolem 50 druhů rostlin včetně kapradin a přesliček více než 10krát vyšších než ty, které rostou dnes. NewsNature poznamenal, že les obsahuje některé rostliny podobné mangrovům. Článek citoval překvapeného badatele, který konstatoval, že „se vždy předpokládalo, že mangrovy se vyvinuly teprve nedávno“.

Fosilní les byl nalezen roku 2005, ale objev byl ohlášen mnohem později v časopise Geology. Oblast je nyní 100 metrů pod povrchem. Vědecký tým má za to, že starověké zemětřesení před zhruba 300 milióny let způsobilo náhlý pokles celé oblasti, což vedlo k zatopení a fosilizaci lesa. Jiným překvapením bylo, že tak prastarý les měl tak rozmanitou flóru na tak časné období vývoje Země. „Tento objev také ukazuje, že základní procesy, jež řídí složitost a evoluci lesů, trvaly stovky miliónů let“, píše se v NewsNature.

Jde tedy o „rostlinu podobnou mangrove“ či o pravý mangrove? Pokud platí druhá možnost, zní to jako velký problém „mimo program“ pro evoluci, protože o mangrovech se předpokládá, že se objevily až ve svrchní křídě, a tyto lesy jsou karbonské, vzniklé o více než 200 miliónů let dříve. To by byl větší problém než nález živého dinosaura. Letmé srovnání s původní studií v Geology neodhaluje žádnou zmínku o čeledi Rhizophoraceae (kořenovníkovité, tvoří největší porosty mangrovů) nebo o jakýchkoli jiných mangrovech, to však neznamená, že nebyly nalezeny.

Budeme muset počkat, zda vyjde na světlo více podrobností. V každém případě se nepokládalo za možné, aby nahosemenné rostliny žily na biotopech „podobných mangrovům“.

Tento příběh také dokládá fakt, jehož jsme byli již tak často svědky: ať se evolucionisté podívají kamkoli – čím dále zpět v čase, tím větší složitost nacházejí, než očekávají.

Použité prameny

1 Anonymous, “Earth’s first rainforest unearthed,” ScienceDaily (23 April 2007).
www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070423080506.htm

2 Bryner, J., “Ancient rainforest revealed in coal mine,” LiveScience (23 April
2007).

www.livescience.com/strangenews/070423_fossil_forest.html
3 Sanderson, K., “Ancient fossil forest found by accident,” News@Nature (23 Apr
2007).

www.nature.com/news/2007/070423/full/070423-1.html (subscription required
for access)

4 DiMichele, W.A., H.J. Falcon-Lang, W.J. Nelson, S.D. Elrick, and P.R. Ames,
“Ecological gradients within a Pennsylvanian mire forest,” Geology 35(5),
415–418 (May 2007). doi: 10.1130/G23472A.1

5 Ellison, A.M., E.J. Farnsworth, and R.E. Merkt, “Origins of mangrove ecosystems
and the mangrove biodiversity anomaly,” Global Ecology and Biogeography
8(2), 95–115 (March 1999). doi:
10.1046/j.1466-822X.1999.00126

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments