cardiodictyon

Fosilie vzdoruje takzvané evoluci mozku

Pavel AkrmanEvoluce organizmů Napsat komentář

Frank Sherwin, D.SC. (Hon.)

Z www.icr.org  přeložil Pavel Akrman – 12/2022. Úvodní obrázek: Umělecká představa drápkovce Cardiodictyon, údajně starého 525 milionů let. Kredit: Nicholas Strausfeld / University of Arizona

Velmi pozoruhodný objev z listopadu 2022 v jižní čínské provincii Yunnan výrazně podporuje model stvoření. Byly odhaleny něco přes jeden cm dlouhé fosilie bezobratlého mořského tvora, který údajně zahynul před více než půl miliardou let. Zvíře podobné červu zvané Cardiodictyon catenulum bylo původně objeveno již v roce 1984. Tvor je zařazen jako obrněný lobopod (kmen Onychophora, česky drápkovci, neboli chodící červi), který se kdysi „procházel“ mořským dnem raného kambria (nejstarší vrstvy v rámci Potopy) na měkkých, podsaditých panožkách.

cardiodictyon-01

Fosilie Cardiodictyon catenulum. Kredit: Nicholas Strausfeld / University of Arizona

Šokující na tomto objevu bylo až dosud neodhalené velmi zásadní tajemství: „fosilie Cardiodictyon v sobě měla dobře zachovaný nervový systém, včetně mozku.“1

Kreacionisté považují mozek – ať už u obratlovců nebo bezobratlých – za nesmírně složitý. Je vskutku těžké si představit, že taková bezpříkladná složitost vznikla pouhou náhodou v průběhu času – zvláště pak jde-li o kambrické tvory.2

Kromě toho Frank Hirth, korektor evoluční neurovědy na King’s College London řekl:

„Až donedávna panoval všeobecně uznávaný názor, že mozek nefosilizuje, takže v první řadě byste ani neočekávali, že najdete fosilii se zachovalým mozkem. A za druhé, toto zvíře je tak malé, že by vás ani nenapadlo dívat se na něj v naději, že naleznete mozek.”1

Nicméně paleontologové skutečně našli dobře zachovaný mozek, což ukazuje, že mozek opravdu mohl fosilizovat a muselo se to stát velmi rychle3 — jako například při masivní záplavě. Evolucionistům však v přijetí takového scénáře brání jejich světonázor, který tvrdí, že tvorové se vyvíjeli pomalu, od jednoduchých forem ke složitějším, a proto v případě těchto velmi malých zvířat nutně ani nehledali – a nehledají – nějaké složité struktury, jako je mozek.4

cardiodictyon-02

Fosilní hlava Cardiodictyon catenulum. Purpurově zbarvené usazeniny označují zkamenělé mozkové struktury. Kredit: Nicholas Strausfeld

Vědci říkají, že tento ohromující objev „může nakonec vést k přepsání způsobu evoluce mozku ve vědeckých učebnicích“.1

Ale musíme si také položit otázku, zda se vůbec mohl mozek vyvinout? Rozhodně pro to neexistují žádné důkazy.5

„Porovnáním podrobných anatomických studií fosilií lobopodů s analýzami vzorců genové exprese u jejich žijících potomků dospěli vědci k závěru, že sdílený plán uspořádání mozku byl zachován od kambria až do současnosti.“1

Jinými slovy, v raných kambrických sedimentech byla nalezena „starověká“ zvířata s nečekaně složitým nervovým systémem (jako např. Cardiodictyon). To je sotva něco, co by přírodovědci očekávali. Ovšem kreacionisté mohou říci, že s tímto důmyslným genetickým půdorysem byli stvořeni všichni tvorové již na samém počátku, a pouze byli pohřbeni a uchováni v některých z nejranějších vrstev celosvětové Potopy. Taková komplexní složitost může pocházet pouze z mysli Stvořitele, Pána Ježíše Krista.6

Tento objev ukazuje zvířata, která – ať už jsou jakkoli malá nebo se nacházejí kdekoli v sedimentárních horninách – byla odjakživa takto složitá,7 jak to vidíme u všech kambrických živočichů pohřbených během Potopy před asi 4 500 lety.

Odkazy

  1. Science Writer. 525-million-year-old fossil defies textbook explanation for brain evolution. Posted on sciencedaily.com November 25, 2022, accessed November 30, 2022.
  2. Thomas, B. Fossil Shrimp Brains Look Modern. Creation Science Update. Posted on ICR.org November 19, 2015, accessed December 1, 2022.
  3. Sherwin, F. Half-Billion Year Old Fossil Brains? Creation Science Update. Posted on ICR.org July 18, 2022, accessed November 30, 2022.
  4. Thomas, B. Cambrian Creature Had Complicated Brain. Creation Science Update. Posted on ICR.org March 14, 2019, accessed April 26, 2022.
  5. Sherwin, F. Has a “Brain Evolution Gene” Been Discovered? Creation Science Update. Posted on ICR.org October 4, 2006, accessed December 1, 26, 2022.
  6. Tomkins, J. The Irreducibly Complex Genome: Designed from the Beginning. Acts and Facts. 41 (3): Posted on ICR.org February 28, 2012, accessed December 1, 2022.
  7. Sherwin, F. Another Complex Cambrian Critter. Creation Science Update. Posted on ICR.org September 5, 2017, accessed December 1, 2022.

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments