Fosilie prostupující řadu vrstev

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Polystráty: důkaz pro mladou Zemi

Tas Walker

(Z creation.com přeložil M. T. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.)

Fosilie prostupující nÄ›kolik vrstev - důkaz pro mladou zemi.jpgFoto Ian Juby: Na obnažených útesech u Joggins, Nova Scotia (=ostrov východně od Kanady), je patrno mnoho polystrátních kmenů stromů a horizontálně zuhelnatělého dřeva.

Fosilní kmeny stromů protínají často mnoho geologických vrstev – odtud název polystrátní fosilie (poly= mnoho; stratum = vrstva).

Je nemožné, aby byly polystrátní fosilie pohřbívány postupně po mnoho tisíc či stovek tisíc let, protože vršek stromu by zetlel dříve, než by ho mohl ochránit sediment. Polystrátní fosilie svědčí o rychlém pohřbení a jsou důkazem reálnosti celosvětové Potopy zaznamenané v Bibli.

5894polystrate3 Polystrate tree

Polystrate tree Polystrate tree

Foto: Polystrátové kmeny stromů. Horizontálně zuhelnatělé dřevo. Fotografie Ian Juby

Takhle popisuje Derek Ager, bývalý profesor geologie na univerzitě ve Swansea (1) (vychovávaný v přísném lyellovském uniformitarianizmu, tj. evoluční ideologii – pozn. edit.), některé polystrátové fosilní kmeny stromů, které zobrazil ve své knize:

  • Fosilie prostupující nÄ›kolik vrstev - důkaz pro mladou zemi_3-polystráty, Agerovy ilustrace.jpg´Počítáme-li s celkovou mocností britských uhlonosných formací asi 1000 m a dobou jejich ukládání asi 10 milionů let, pak by za předpokladu konstantního tempa sedimentace trvalo 100 000 let, než by byl pohřben 10 m vysoký strom, což je směšné.
  • Nebo jinak: kdyby byl desetimetrový strom pohřben za 10 let, znamenalo by to, že za milion let by bylo pohřbeno 1000 km stromů resp. 10 000 km za 10 milionů let (tj. za dobu tvorby uhlonosných formací). To je rovněž směšné, a tak nemůžeme jinak než se domnívat, že k ukládání docházelo občas opravdu velmi rychle a jindy nastávaly zase v sedimentaci dlouhé přestávky, ačkoli in situ máme dojem jednotnosti a plynulosti´. (2) [kurzíva od nás]

Foto: Agerova ilustrace – starý tisk zobrazující fosilní stromy vypadající, jako by takto vyrostly, u Nant Llech ve Swanseaském údolí, jižní Wales, Velká Británie. Stromy jsou teď vystaveny před muzeem ve Swansea (3).

Derek Ager Bibli nevěřil, dokonce si z kreacionistů dělal legraci, ale prostě viděl navzdory poučkám ze studií, že geologické důkazy svědčí o rychlém ukládání a pohřbívání.

Dále, ačkoli se zdálo, že sedimentace probíhala „jednotně a plynule“, předpokládal Ager, že „v sedimentaci musely nastávat dlouhé přestávky“. Proč? Aby se nezpronevěřil myšlence, že země je stará miliony let – navzdory důkazům.

Polystratové fosilie jsou přímým důkazem toho, že horniny vznikaly rychle, což je v souladu s mladým stvořením, jak o něm referuje Bible.

Polystratové fosilní kmeny stromů

Odkazy a poznámky

  1. Charles Lyell argued that all geology could be explained by slow, uniform processes over eons of time. Catastrophes were not allowed. (=Charles Lyell tvrdil, že veškerá geologie může být vysvětlena pomalými, uniformními procesy po dobu ohromných časových dob. Katastrofy nebyly dovoleny.)
  2. Ager, D.V., The New Catastrophism, Cambridge University Press, p. 49, 1993.
  3. Ref. 2, fig 4.5, p. 48.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments