tlachy

Evolucionistické tlachy

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Pavel Kábrt
3. 8. 2010

Mnoho kreacionistů jistě zažilo, jak je nějaký evoluční ideolog přesvědčoval, že neustálé změny v evoluční teorii jsou naprosto v pořádku, protože jsou běžnou součástí každé vědy, která zkoumá objektivní realitu a na základě nových poznatků mění svoje teorie. A jako takový nejoblíbenější příklad dávají darwinisté newtonovskou fyziku (klasickou mechaniku) a fyziku post-einsteinovskou, relativistickou. Ta Newtonova klasická fyzika byla doplněna či rozšířena o teorii relativity, říkají. Je vlastně specielním případem teorie relativity. Tak pracuje věda, tvrdí darwinisté, a podobně je tomu při objevování zákonitostí evoluce, kdy staré teorie nahrazují nové. Opravdu podobně?

Fyzikální zákony a evoluční pohádky

Nevím jak vás, ale mne ve škole učili Newtonovu fyziku, která stále platí, a její zákony se uplatňují kdekoli v našem světě a dají se kdykoli stále ověřit. Asi má nějaká svá omezení ve vysokých rychlostech blízkých rychlosti světla, což my smrtelníci moc nevnímáme, ale nikdo nikdy mi neřekl, že by Newtonova klasická fyzika byla popřena, opuštěna, nahrazena a už neplatila, a že by byla kompletně vyměněna za fyziku relativistickou – a pokud ještě Newtonovy zákony používám, tak jsem ignorant a nic nevím o pokroku vědy. Toto jsem nikdy o klasické mechanice neslyšel. Newton se některých omylů dopustil, například když počítal sílu potřebnou pro vztlak; prý tím údajně zbrzdil vývoj letectví asi o 200 let. Nevím, tak jsem to slyšel na BBC. Nicméně jeho zákony jsou ověřitelné a stále platí, protože se jejich působení dá opakovat a znovu prověřovat. Je to snad podobné, jako u 150 let měnících se evolučních darwinistických blábolů?

tlachy

Evoluční tlachy

Však se zeptejte evolučního biologa, jestli pořád ještě pocházíme z Neandertálců, jestli obratlovci vznikli z kroužkovců, obojživelníci z dvojdyšných ryb, jestli je v lidském těle pořád ještě 180 zcela zbytečných a nefunknčích orgánů a člověk má 100 tisíc genů, z nichž většina je zcela k ničemu, takový ten evoluční odpad. Zeptejte se, jestli pořád v evoluční biologii platí, že když si člověk uřízne malíček a počne dítě, má ten jeho nebohý potomek smůlu, protože se narodí díky svému nešikovnému rodiči s deformovanými prsty – jak darwinisti věřili a učili a jak věřil a učil onen „biologický Newton“ evolucionistů, „velký vědec“ Charles Darwin (asi proto je pohřben vedle Newtona). Všechny tyhle evoluční bláboly a stovky dalších se na rozdíl od newtonovské fyziky rozsypaly jako domeček z karet. Opravdu, „velká podobnost“ s newtonovskou fyzikou!

Zde vidíme, jak nás evolucionisté podvádějí třeba i falešnými příklady. Newtonova fyzika stále bezvadně platí a funguje a nikdo neprohlásil, že je třeba ji opustit a nahradit tou einsteinovskou. Darwinovské pohádky se však mění jako počasí, ty staré už dávno neplatí, nové jsou vyráběny jak na běžícím pásu. Starodarwinismus byl vyměněn za neodarwinismus, neodarwinismus za zamrzlý darwinismus; a běda kreacionistovi, který uvede něco ze starodarwinismu – pak je ignorant a evoluční teorii nerozumí, protože „to přece evolucionisti už dávno neučí“.

Když jsem měl před pár lety disputaci s evolučním biologem profesorem Flegrem před studenty jednoho pražského gymnázia, tak pan profesor začal svoji přednášku nějak přibližně takto:

„Musím vás zklamat, studenti, ale Darwin už neplatí. No, abych byl přesný, ještě trochu platí. Ale z určitého pohledu už neplatí vůbec. I když … no, ještě to upřesním … “

Tak to je ta „darwinistická exaktní fyzika“ a jejich typická drzost, že si Newtona, aktivního křesťana a vynikajícího pečlivého vědce, dovolují vůbec vzít do úst.

Opičí předci?

Mnoho kreacionistů jistě zažilo, když řekli větu „nevěřím, že člověk pochází z opice“, jak evoluční ideolog nasadil vážný moudrý obličej a řekl: evoluční teorie nikdy netvrdila, že člověk pochází z opice. Člověk a opice mají společné předky, to je něco zcela jiného – a zatvářil se, jakoby právě řekl něco na Nobelovu cenu. Přitom sami evolucionisté si z toho dělají legraci a přiznali, že samozřejmě i ten společný předek byl opicí, ničím jiným než opicí, čím by asi měl být? A tudíž, že evoluční teorie skutečně tvrdí, zcela jasně, že pocházíme z opic, byť ne těch současných.

S tímto výrokem si nedávno uřízl ostudu časopis National Geographic, oblíbená to platforma evolučních tlachalů a výrobců dávných příběhů o našem původu. Tento časopis si ale uřízl ostudu už vícekrát (např. s Archaeoraptorem, podvrhem dokazujícím údajný původ ptáků z dinosaurů). V listopadu 2004 přinesl však na své obálce jiný „trhák“. Obrovskými písmeny tam byla otázka: Zmýlil se Darwin? A obrovskými písmeny tam byla odpověď: NE: důkazy pro evoluci jsou zdrcující.“ (možná myslel „zdrcující pro evolucionisty“).

Vydavatel Bill Allen píše: „Lidé nepocházejí z opic. A také Charles Darwin tohle nikdy netvrdil“ (2004, 206/5/, číslo strany neuvedeno). To si však vydavatel hodně naběhl, ať už z neznalosti nebo vědomého klamání. Charles Darwin totiž zcela jasně věřil a tvrdil, že se lidé vyvinuli z opic. Ve své knize O původu člověka Darwin uzavírá:

„V třídě savců není těžké rozpoznat kroky, které vedly od starobylé skupiny Monotremata ke starobylé skupině vačnatců; od těchto pak k raným předchůdcům placentálních savců. Tak se dostáváme k Lemuridae; a interval není příliš široký od těchto k Simiadae /opice a lidoopi/. Simiadae se pak rozdělily na dvě velké větve, opice Nového a Starého světa; a z opic Starého světa, po delší době, vyšel i div a sláva Vesmíru, člověk.“ (The Descent of Man/On the Affinities and Genealogy of Man).

To však není jediné, co k tomu Darwin řekl. Z jakého organizmu Darwin řekl, že se lidé vyvinuli? Darwin pokračuje:

„Přírodovědec by nepochybně klasifikoval jako lidoopa nebo opici onu starobylou formu, mající mnoho společných znaků s opicemi skupiny Catarhine /Starý svět/ a Platyrhine /Nový svět/. …Nemůže tedy být pochyb o tom, že člověk je výhonek z linie opic starého světa.“ (str. 521, zvýraznění a rovné závorky dodány autorem, viz Prameny).

Darwin nepochybně tvrdí a věří, že člověk se vyvinul z opic. Netvrdil však, že to byly současné opice. Až tedy zase evolucionista nasadí moudře vážný výraz a řekne „evolucionisté nikdy netvrdili, že člověk pochází z opice“, pomysleme si něco o lhářích a kašparech. Nebojme se jich. Ďábel, otec lži, ještě působí, ale víme, že už to má spočítané, a s ním i všechny ty jeho bezbožné „vědecké“ teorie. Milujeme lidi, jak nás to učí Ježíš Kristus, ne však jejich hřích, ke kterému patří lež a vzpoura proti stvořiteli.

Prameny

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments