Evolucionistické datování zpochybněno

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Zprávu přinesly News24, 7. ledna 2010

Z www.news24.com přeložil Pavel Kábrt – 06/2010.

Londýn – Vodní předchůdci moderních savců, plazů a ptáků se objevili milióny let dříve, než se původně věřilo, říká vědecká zpráva.

Řada zkamenělých otisků chodidel ukazuje, že první tetrapodi – název pro všechna čtyřnohá zvířata s páteří – se na suché zemi procházeli před 397 milióny let, tedy o hodně dřív než si vědci vůbec mysleli, že začali existovat.

Jeden odborník, který přímo do tohoto výzkumu nebyl zapojen, řekl, že tento nález donutí experty přehodnotit kritické období evoluce, ve kterém mořští obratlovci poprvé vykročili stát se dinosaury, savci a dokonce – lidskými bytostmi.

„Celý ten příběh to vyráží z vody ven, tak říkajíc“, vyjádřila se Jenny Clacková, paleontoložka z Univerzity v Cambridge. Zpráva o tom bude publikována ve čtvrtečním vydání časopisu Nature.

Datování je tlačeno zpět

Až dosud si vědci mysleli, jak evoluci od ploutve k noze už dobře rozumí. Nejranější čtvernožci byli identifikováni z doby 385 miliónů let před námi. Experti uvažovali, že se od svých nejbližších příbuzných, čeledi svaloploutvých ryb, oddělili o několik miliónů let dříve a vydali se dobývat suchou zem.

Ale nové zkamenělé otisky končetin, objevené mezi roky 2002 a 2007 v opuštěném lomu středního Polska, tlačí dataci zpět o několik miliónů let. Grzegorz Pienkowski, ředitel vědeckého výzkumu v Polském geologickém institutu ve Waršavě, odkud pochází většina autorů těchto vědeckých pojednání, řekl, že otisky končetin byly bezpečně datovány na základě vrstev, ve kterých se nalézají.

Ačkoliv některé z otisků mohly být učiněny v mělké vodě, paleontolog Per Ahlberg, jeden ze spoluautorů vědeckého pojednání, řekl, že je ale jasné z tvaru otisku prstů a povahy daného sedimentu, že tato zvířata trávila čas chozením po suché zemi.

„Víme z této lokality, že tam jsou otisky kapek deště a praskliny v usazeninovém podloží“, řekl, a poznamenal dále, že otisky jsou příliš křehké na to, aby byly učiněny pod vodou.

Zatímco je tento nález důležitý, na druhé straně odporuje běžně přijímanému názoru, že čtvernožci kolonizovali zemi z jezer či řečišť. Ahlberg a jeho kolegové tvrdí, že otisky stop byly nejprve vytvořeny v něčem podobném lagunám. Dodávají, že umístění stop na pobřeží dává smysl, protože pohyb přílivu a odlivu mohl způsobit uvíznutí malých mořských živočichů na mělčině, což mohlo lákat rybí předchůdce suchozemských čtvernožců a dát jim tak impuls k dobývání suché země.

Přestože uznala závažnost tohoto objevu, paní Clacková varovala před závěry odvozovanými výlučně na základě malých otisků zvířat v bahnitém podloží starém stovky miliónů let. Řekla, že rozhodující bude až fosilní důkaz tvora, který tyto otisky zanechal, než bude možné udělat definitivní závěr jak, kdy a kde obratlovci vylezli na souš, aby ji kolonizovali.

To nemá logiku

Stále bude teprve jako rozhodující nález zkamenělin, tedy to, co donutí vědce, včetně jí samé, znovu si ujasnit, jaké příčiny to byly, které původně změnily rybu na milovnici suché země.

Uvedla, že někteří spekulují, že čtvernožci původně vylezli na břeh klást tam svá vejce daleko od dosahu vodních predátorů, nebo že předkové čtvernožců si vyvinuli končetiny, aby mohli putovat od jezírka k jezírku. Řekla, že dává přednost teorii, kdy ryby vylezly z vod chudých na kyslík, aby tak mohly doslova popadnout dech.

Jenže všechny tyhle teorie berou za své nálezy z Polska, dodala.

Nebylo by logické, aby ryby kladly vejce na místech, kde by je příliv spláchl, a teorie o putování od jezírka k jezírku by nedávala smysl v pobřežní lokalitě.

A pokud jde o její kyslíkovou hypotézu, Clack řekla, že „i ta je pravděpodobně už také v odpadkovém koši“. Zkameněliny naznačují, že čtvernožci se vyvinuli hodně dlouho předtím, než hladina kyslíku v mořské vodě začala klesat.

Ahlberg řekl, že paleontologové nyní pátrají v této lokalitě po dalších důkazech stop – a hlavně vlastních zkamenělinách organizmů.

„Je jasné, že ´lov pokračuje´“, řekl.

Dodatek k článku pro kreacionisty, napsal Pavel Kábrt:

Přátelé, děkujme, že nám evoluční vědci stále více zpřesňují naši minulost, která by pro nás ležela v naprostých temnotách. Nereptejme a pokorně se těšme na další výsledky jejich bádání.

A jak můžeme tomuto vědeckému výzkumu pomoci?

Kdybyste někde někdy nějakého takového evolučního experta potkali, pokloňte se mu a nalijte mu pořádně silný drink na svoje náklady, ať se jeho vědecké myšlení zintenzivní a jeho mozek šlape na plné obrátky; tím se nám veškeré evoluční výzkumy urychlí. Neberte tuto radu jako příkaz, jen doporučení takyvědce.
Pavel Kábrt

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments